settings icon
share icon
Câu hỏi

Al-Qadr là gì trong Hồi giáo?

Trả lời


Thuật ngữ Hồi giáo al-Qadr thường được liên kết nhất với Laylat al-Qadr, được tin là buổi tối mà Muhammad lần đầu tiên nhận được sự mặc khải từ Allah. Ngoài ra, các thuật ngữ qadrqadar đề cập đến phiên bản tiền định của Hồi giáo.

Laylat al-Qadr: Đêm Định Mệnh
Theo niềm tin Hồi giáo, Muhammad bắt đầu nhận được những lời của Kinh Cô-ran vào một thời điểm nào đó trong mười ngày cuối cùng của tháng Ramadan vào năm 610 sau Công Nguyên. Người Hồi giáo tin rằng việc ghi chép lại Kinh Cô-ran xảy ra thông qua những sự mặc khải được mang đến từ Allah bởi thiên sứ Jibril (Gáp-ri-ên). Trong cộng đồng Hồi giáo, không có ngày nào được thỏa thuận rõ ràng cho sự kiện này. Những sự mặc khải đầu tiên đánh dấu sự khởi đầu của thời kỳ 23 năm đọc kinh của Muhammad, truyền cảm hứng cho người Hồi giáo để dành làm thánh trong tháng lễ Ramadan.

Buổi tối Allah gửi sắc lệnh đầu tiên tới Muhammad được gọi là Laylat al-Qadr, nghĩa là "Đêm quyền lực" hay "Đêm nghị định". Chương 97 của Kinh Cô-ran được đặt tiêu đề al-Qadr liên quan đến nội dung này và việc sử dụng cụm từ trong câu đầu tiên của chương.

Truyền thống Hồi giáo dạy rằng những lời cầu nguyện đặc biệt có hiệu nghiệm trên Laylat al-Qadr. Vì nó là "Đêm nghị định", nên người ta tin rằng đây là lúc Allah ban hành lệnh cho tất cả tạo vật cho năm sau. Những mệnh lệnh này được truyền bởi các thiên sứ ở khắp nơi trên thế giới. Theo Kinh Cô-ran, Laylat al-Qadr "tốt hơn một ngàn tháng" nghĩa là: các hành động thờ phượng được thực hiện trên Laylat al-Qadr được thưởng gấp 1.000 lần hơn so với các hành động tương tự được thực hiện vào các ngày khác.

Tiền định Hồi giáo
Từ gốc tương tự được tìm thấy có liên quan tới Laylat al-Qadr tạo thành thuật ngữ Hồi giáo cho phiên bản tiền định của họ là qadar. Như trường hợp trong Cơ Đốc giáo, quan điểm của người Hồi giáo về tiền định bao gồm một phổ từ thuyết định mệnh cứng nhắc đến thuyết hữu thần mở rộng. Đối với sự nhầm lẫn của những người không nói tiếng Ả Rập, thì người Hồi giáo có thể phân biệt giữa qadr, cụ thể có nghĩa là điều Allah muốn thông qua sức mạnh của mình và qadar theo nghĩa chung hơn về số phận con người.

Về nguyên tắc, hầu hết các giáo phái Hồi giáo coi qadr/qadar/tiền định chỉ là sự biết trước: Allah biết tất cả những gì sẽ xảy ra, mà không can thiệp vào ý chí tự do. Tuy nhiên, trong thực tế, thần học Hồi giáo ngụ ý nặng nề rằng Allah đã sử dụng một cái gì đó giống như nhân đôi tiền định. Ngoài ra, trong thực tế, người Hồi giáo nghiêng về một niềm tin rằng những sự kiện chính diễn ra trong cuộc sống của một người được sắp xếp có chủ đích bởi những quyết định có chủ ý của Allah.

English

Trở lại trang chủ tiếng Việt

Al-Qadr là gì trong Hồi giáo?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries