settings icon
share icon
Câu hỏi

Ai sẽ xuống địa ngục?

Trả lời


Địa ngục đã trở thành một chủ đề gây tranh cãi trong những năm gần đây, ngay cả giữa vòng những người tin Chúa. Tuy nhiên, cuộc tranh cãi hoàn toàn là do con người tạo ra. Việc từ chối sự thật về địa ngục bắt nguồn từ việc con người không có khả năng hòa giải tình yêu của Đức Chúa Trời với sự trừng phạt đời đời hoặc từ sự từ chối hoàn toàn Lời của Đức Chúa Trời. Ngay cả một số Cơ Đốc Nhân cũng đi đến những kết luận phi Kinh Thánh. Một số đã cố gắng xác định lại địa ngục, tạo ra một trạng thái trung gian không có trong Kinh Thánh hoặc phủ nhận hoàn toàn địa ngục. Khi làm như vậy, họ đang phớt lờ lời cảnh báo của Chúa Giê-su trong Khải Huyền 22:19, “Và kẻ nào bớt điều gì trong những lời ở sách tiên tri nầy, thì Đức Chúa Trời sẽ cất lấy phần họ về cây sự sống và thành thánh, mà đã chép ra trong sách nầy".

Địa ngục được đề cập đến 167 lần trong Kinh Thánh, đôi khi được gọi là Gehenna, Hades, hố, vực thẳm, hoặc hình phạt đời đời (Châm-ngôn 7:27; Lu-ca 8:31; 10:15; 2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:9). Chúa Giê-su nói về thiên đàng và địa ngục là những nơi có thật (Ma-thi-ơ 13: 41–42; 23:33; Mác 9: 43–47; Lu-ca 12: 5). Câu chuyện Chúa Giê-su kể về người giàu có và La-xa-rơ là một sự kiện thực tế chứng minh sự thật của hai nơi đến đời đời (Lu-ca 16:19–31). Thiên đàng là nơi ngự của Đức Chúa Trời (2 Sử-ký 30:27), nơi Chúa Giê-su đã đến để “đi sắm sẳn” cho những ai yêu mến Ngài (Giăng 14:2). Địa ngục được tạo ra cho “ma quỉ và những quỉ sứ của nó” (Ma-thi-ơ 25:41). Nhưng vì mỗi con người đều là tội nhân, nên mỗi người đều đã bị kết án xuống địa ngục (Rô-ma 3:10; 5:12; Giăng 3:18). Tất cả chúng ta đều xứng đáng xuống địa ngục - là hình phạt chính đáng cho sự phản nghịch của chúng ta chống lại Đức Chúa Trời (Rô-ma 6:23).

Chúa Giê-su đã nói rõ rằng “nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời”. (Giăng 3:3). Ngài cũng nói rõ rằng địa ngục là hình phạt đời đời dành cho những ai không vâng lời Ngài (Ma-thi-ơ 25:46). 2 Tê-sa-lô-ni-ca 1: 8–9 cho biết rằng cuối cùng thì Đức Chúa Trời “báo thù những kẻ chẳng hề nhận biết Đức Chúa Trời, và không vâng phục Tin lành của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta. Họ sẽ bị hình phạt hư mất đời đời, xa cách mặt Chúa và sự vinh hiển của quyền phép Ngài". Giăng Báp-tít đã nói về Chúa Giê-su rằng: “Ngài cầm nia mà dê thật sạch sân lúa mình, và Ngài sẽ chứa lúa vào kho, còn rơm rạ thì đốt trong lửa chẳng hề tắt” (Ma-thi-ơ 3:12).

Giăng 3:18 giải thích bằng những thuật ngữ đơn giản nhất ai sẽ lên thiên đàng và ai sẽ xuống địa ngục: “Ai tin Ngài thì chẳng bị đoán xét đâu; ai không tin thì đã bị đoán xét rồi, vì không tin đến danh Con một Đức Chúa Trời”. Vì vậy, những người xuống địa ngục cụ thể là những người không tin vào danh Chúa Giê-su. "Tin" là vượt ra ngoài sự thừa nhận về mặt tâm trí đối với lẽ thật. Tin vào Đấng Christ để được cứu rỗi, cần phải có lòng trung thành. Chúng ta ngừng thờ phượng bản thân, từ bỏ tội lỗi và bắt đầu thờ phượng Đức Chúa Trời bằng cả tấm lòng, linh hồn, trí óc và sức lực (Ma-thi-ơ 22: 36–37; Mác 12:30).

Đức Chúa Trời mong muốn mỗi người được ở đời đời với Ngài (Ma-thi-ơ 18:14; 2 Phi-e-rơ 3:9), nhưng Ngài tôn trọng ý chí tự do của chúng ta (Giăng 4:14). Bất cứ ai khao khát, có thể lên thiên đàng (Giăng 1:12). Chúa Giê-su đã trả giá để cứu chuộc chúng ta, nhưng chúng ta phải chấp nhận món quà đó và chuyển quyền sở hữu cuộc đời của mình cho Ngài (Lu-ca 9:23). Thiên đàng là hoàn hảo, và Đức Chúa Trời không thể đưa bất cứ ai đến ở đó, những người cố chấp giữ lấy tội lỗi của mình. Chúng ta phải để Ngài tẩy sạch tội lỗi và làm cho chúng ta trở nên công bình trước mặt Ngài (2 Cô-rinh-tô 5:21). Giăng 1:10–12 cho chúng ta thấy vấn đề và giải pháp: “Ngôi Lời ở thế gian, và thế gian đã làm nên bởi Ngài; nhưng thế gian chẳng từng nhìn biết Ngài. Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy. Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài”.

Chúng ta có thể chọn tin cậy nơi Chúa Giê-xu đền tội (trả giá) thay cho tội lỗi của chúng ta, hoặc chúng ta có thể chọn tự mình trả giá cho tội lỗi của mình — nhưng chúng ta phải nhớ rằng sự trả giá cho tội lỗi của chúng ta là đời đời trong địa ngục. C. S. Lewis đã nói như thế này: “Cuối cùng thì chỉ có hai loại người: những người nói với Đức Chúa Trời, "Xin Ý Cha được nên" và những người mà Đức Chúa Trời nói sau cùng, "Ý các ngươi sẽ được thực hiện”.

English

Trở lại trang chủ tiếng Việt

Ai sẽ xuống địa ngục?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries