settings icon
share icon
Câu hỏi

Tại sao Đức Chúa Trời lại sai một ác thần đến giày vò vua Sau-lơ?

Trả lời


"Thần của Đức Giê-hô-va lìa khỏi Sau-lơ, Đức Giê-hô-va sai một ác thần quấy rối ông" (I Sa-mu-ên 16:14). Điều này cũng được đề cập trong I Sa-mu-ên 16:15-16, 23, 18:10 và 19:9. Đức Chúa Trời đã khiến một "ác thần" ma quỷ để giày vò Sau-lơ. Sau-lơ đã hoàn toàn bất tuân Đức Chúa Trời trong hai lần (I Sa-mu-ên 13:1-14; 15:1-35). Do đó, Đức Chúa Trời đã cất Thánh Linh Ngài khỏi Sau-lơ và cho phép một ác thần giày vò ông. Có khả năng, Sa-tan và ma quỷ luôn muốn tấn công Sau-lơ, nên bây giờ Đức Chúa Trời chỉ đang cho phép chúng làm như vậy.

Điều này dẫn đến một câu hỏi liên quan – vậy ngày nay Đức Chúa Trời có sai ác thần đến để giày vò con người không? Có những ví dụ về các cá nhân trong Tân Ước bị chuyển giao cho Sa-tan hoặc ma quỷ để trừng phạt. Đức Chúa Trời đã cho phép quỉ Sa-tan đầy dẫy trong lòng của A-na-nia và Sa-phi-ra như một lời cảnh báo và tấm gương cho Hội Thánh đầu tiên (Công vụ 5:1-11). Một người đàn ông trong Hội thánh Cô-rinh-tô đã phạm tội loạn luân và ngoại tình, và Đức Chúa Trời đã ra lệnh cho các nhà lãnh đạo "phó anh ta cho quỉ Sa-tan" để hủy hoại bản tính tội lỗi và cứu linh hồn của anh ta (I Cô-rinh-tô 5:1-5). Chúa Giê-xu được Thánh Linh dẫn dắt vào trong đồng vắng để ma quỷ cám dỗ và thử thách (Ma-thi-ơ 4:1-11). Đức Chúa Trời cũng cho phép một sứ giả của Sa-tan giày vò Sứ đồ Phao-lô để dạy ông tin cậy vào ân điển và quyền năng của Đức Chúa Trời và không trở nên kiêu ngạo bởi vì sự dư dật của lẽ thật thuộc linh mà ông đã được ban cho (II Cô-rinh-tô 12:7).

Nếu Đức Chúa Trời cho phép ác thần giày vò con người ngày nay, thì Ngài làm như vậy với mục đích vì sự tốt lành của chúng ta và vinh hiển của Ngài (Rô-ma 8:28). Mặc dù ma quỷ là xấu xa, nhưng chúng vẫn nằm dưới sự kiểm soát toàn quyền của Đức Chúa Trời. Cũng giống như trong trường hợp của Gióp, Sa-tan và các tay sai của nó chỉ có thể làm điều Đức Chúa Trời cho phép chúng làm (Gióp 1:12; 2:6). Chúng không bao giờ hành động độc lập với ý muốn tối cao và mục đích hoàn hảo của Đức Chúa Trời. Nếu các tín hữu nghi ngờ rằng họ đang bị các lực lượng ma quỷ giày vò, thì câu trả lời đầu tiên là ăn năn bất kỳ tội lỗi nào đã biết (Ê-sai 55:7; Lu-ca 13:1-5; Khải Huyền 2:5). Sau đó, chúng ta nên cầu xin sự khôn ngoan để hiểu điều chúng ta phải học từ hoàn cảnh đó. Sau đó, chúng ta phải vâng phục bất cứ điều gì Đức Chúa Trời đã cho phép trong cuộc sống của chúng ta và tin rằng điều đó sẽ dẫn đến việc xây dựng đức tin của chúng ta và vinh quang của Đức Chúa Trời.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Tại sao Đức Chúa Trời lại sai một ác thần đến giày vò vua Sau-lơ?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries