settings icon
share icon
Câu hỏi

vợ thuận phục chồng?

Trả lời


sự thuận phục là một vấn đề rất quan trọng liên quan đến hôn nhân. Đây là mạng lệnh rõ ràng từ Kinh Thánh: "Hỡi người làm vợ, hãy thuận phục chồng như thuận phục Chúa. Vì chồng là đầu vợ, cũng như Đấng Christ là đầu Hội Thánh, Hội Thánh là thân thể Ngài và chính Ngài là Cứu Chúa của Hội Thánh. Vậy nên, như Hội Thánh thuận phục Đấng Christ thể nào thì vợ cũng phải thuận phục chồng trong mọi sự thể ấy." (Ê-phê-sô 5:22-24).

Ngay cả trước khi tội lỗi bước vào thế gian, vẫn còn có nguyên tắc người đứng đầu chịu trách nhiệm (I Ti-mô-thê 2:13). A-đam đã được tạo ra đầu tiên, và Ê-va được tạo ra để làm "người giúp đỡ "cho A-đam (Sáng Thế Ký 2:18-20). Chúa đã thiết lập những hình thức thẩm quyền khác nhau: Chính quyền để thực thị công lý trong xã hội đảm bảo an ninh; mục sự để dẫn dắt và chăm sóc bầy chiên của Chúa; người làm chồng để yêu thương và che chở cho vợ mình, và người cha để khuyên răn con cái. Trong mỗi trường hợp trên, thì sự thuận phục là cần thiết: công dân với nhà nước, bầy chiên với người chăn bầy, vợ với chồng, con với cha.

Từ Hi Lạp mà được dịch "thuận phục" là "hupotasso", đó là một động từ tiếp diễn. Điều này có nghĩa rằng sự thuận phục Đức Chúa Trời, Chính phủ, mục sự hoặc chồng không phải hành động một lần. Đó là một thái độ liên tục trở thành cách cư xử.

Trước tiên, chúng ta cần phải thuận phục Đức Chúa Trời, đó là cách duy nhất chúng ta có thể thật sự vâng lời Ngài (Gia-cơ 1:21; 4:7). Cơ Đốc nhân nên sống hạ mình, sẵn sàng thuận phục lẫn nhau. Trong I Cô-rinh-tô 11:2-3, chúng ta thấy rằng người chồng thuận phục Đấng Christ như Đấng Christ đã làm đối với Đức Chúa Cha, và người vợ phải thuận phục chồng.

Ngày hôm này có nhiều ngộ nhận về vài trò của người vợ và người chồng trong hôn nhân. Ngay cả khi vai trò của họ theo Kinh Thánh được hiểu rõ ràng, thì vẫn nhiều người chối bỏ nó trên danh nghĩa "giải phóng" phụ nữ, và hậu quả là mô hình gia đình bị sụp đổ. Việc thế gian chối bỏ kế hoạch của Chúa không phải là điều đáng ngạc nhiên, nhưng là dân sự Chúa, thì chúng ta nên vui mừng với kế hoạch của Chúa.

Thuận phục không phải là điều tiêu cực. Thuận phục không mang ý nghĩa thấp kém hoặc giá trị thấp hơn. Đấng Christ liên tục thuận phục ý muốn của Đức Chúa Cha (Lu-ca 22:42; Giăng 5:30), điều đó không khiến giá trị của Ngài bị mất đi dù là một chút.

Để chống trả những ngộ nhận của thế gian về sự thuận phục của người vợ, chúng ta cần cẩn thận suy xét Ê-phê-sô 5:22-24: 1) Người vợ thuận phục chồng của mình, không phải người đàn ông nào khác. Nguyên tắc thuận phục của người vợ không liên quan đến vị trí của người phụ nữ trong xã hội. 2) Người vợ bằng lòng vâng phục chồng xuất phát từ sự vâng lời Chúa Giê-xu. Họ thuận phục chồng bởi vì họ yêu Chúa Giê-xu. 3) Hội thánh thuận phục Đấng Christ là tấm gương để người vợ thuận phục chồng. 4) phân đoạn Kinh Thánh không đề cập đến khả năng, tài năng, hay giá trị của người vợ; vì việc thuận phục đó không xuất phát từ việc họ có giá trị thấp hơn hay kém cỏi hơn chồng. Lưu ý, mạng lệnh này không đưa ra yêu cầu về trình độ dành cho người chồng, ngoại trừ "trong mọi sự". Nghĩa là người chồng không cần phải vượt qua những bài thử về khả năng hay trí tuệ để được sự thuận phục từ vợ mình. Thực tế, người vợ có thể có năng lực dẫn dắt hơn chồng ở nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng cô ấy chọn sự thuận phục vai trò lãnh đạo của chồng xuất pháp từ sự vâng theo lời chỉ dạy của Chúa. Làm như vậy, một người vợ tin kính còn có thể chinh phục người chồng không tin Chúa của mình cho Chúa mà "không dùng đến lời nói", nhưng qua cách sống thánh khiết của mình (1 Phi-e-rơ 3:1).

Sự thuận phục nên là phản ứng tự nhiên đối với người lãnh đạo biết yêu thương. Khi người chồng yêu thương vợ như Đấng Christ yêu thương Hội thánh (Ê-phê-sô 5:25-33), thì sự thuận phục là một phản ứng tự nhiên từ một người vợ đối với chồng. Nhưng cho dù người vợ có nhận hay không tình yêu thương của người chồng, thì người vợ vẫn phải thuận phục chồng mình vì đó là mạng lệnh của Chúa, "thuận phục chồng như thuận phục Chúa" (câu 22). Điều đó có nghĩa là sự vâng lời Chúa và chấp nhận kế hoạch của Ngài sẽ dẫn đến sự thuận phục chồng. Cụm từ "như thuận phục Chúa" cũng nhắc nhở người vợ rằng có một thẩm quyền cao hơn mà cô ấy phải chịu trách nhiệm vâng phục. Nghĩa là, người vợ không có trách nhiệm phải chống lại luật pháp của đất nước hoặc của Chúa để mà thuận phục chồng. Tất nhiên, người vợ không thuận phục sự ngược đãi — vì điều đó không đúng, không hợp pháp và không làm vinh hiển Chúa. Sử dụng "thuận phục" để biện hộ cho sự ngược đãi là bóp méo Kinh Thánh và đề cao cái xấu.

Sự thuận phục cùa người vợ với chồng trong Ê-phê-sô 5 không cho phép người chồng trở có tính ích kỷ hay gia trưởng. Mạng lệnh của người chồng là yêu thương (câu 25), và người đó phải chịu trách nhiệm trước Chúa trong việc thực hiện mạng lệnh đó. Người chồng cần phải thể hiện thẩm quyền củ mình một cách khôn ngoan, nhân từ và trong sự kinh sợ Chúa là Đấng mà người đó phải tường trình công việc mình.

Khi người vợ được chồng yêu thương như Đấng Christ yêu Hội thánh, sự thuận phục không còn là điều khó khăn. Ê-phê-sô 5:24 được viết, "Vậy nên, như Hội Thánh thuận phục Đấng Christ thể nào thì vợ cũng phải thuận phục chồng trong mọi sự thể ấy." Trong hôn nhân, sự thuận phục nghĩa là trao cho chồng mình sự quý mến và tôn trọng (xem Ê-phê-sô 5:33) và bổ sung vào những lĩnh vực mà chống mình còn thiếu xót. Đó là kế hoạch khôn ngoan mà Chúa dành cho gia đình.

Matthew Henry đã viết: "Người phụ nữ đã được làm nên từ bên hông của A-đam. Cô đã không được làm ra từ trên đầu ông nên không thể cai trị người ấy, người phụ nữ cũng không phải làm ra từ bàn chân của đàn ông để bị người nam chà đạp lên, nhưng từ bên hông của người đàn ông để được bình đẳng với anh ta, dưới cánh tay của anh ấy để được bảo vệ, và gần trái tim của anh ta để được yêu thương. " Những người tín hữu thuận phục lẫn nhau bày tỏ sự tôn kính đối với Đấng Christ (Ê-phê-sô 5:21). Trong nội dung đó, tất cả mọi thứ ở Ê-phê-5:19-33 là một kết quả của việc được làm đầy với Thánh Linh. Các tín hữu đầy dẫy Đức Thánh Linh sẽ đầy dẫy tinh thần thờ phượng (5:19), tạ ơn Chúa (5:20), và phục tùng (5:21). Phao-lô sau đó theo dòng suy nghĩ của mình về cuộc sống đầy Thánh Linh và áp dụng nó cho những người chồng và vợ trong câu 22-33. Người vợ nên thuận phục chồng mình, không phải vì phụ nữ thuộc cấp thấp hơn, nhưng vì đó là cách Đức Chúa Trời dành cho mối quan hệ hôn nhân.

English

Trở lại trang chủ tiếng Việt

vợ thuận phục chồng?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries