settings icon
share icon
Câu hỏi

Kinh Thánh nói gì về việc vâng lời cha mẹ?

Trả lời


Vâng lời cha mẹ là một mạng lệnh trực tiếp đến từ Đức Chúa Trời. “Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm.” (Ê-phê-sô 6:1). Từ vâng phục trong câu này không thế tách rời khỏi ý tưởng phải “tôn kính” cha mẹ. Ê-phê-sô 6:2-3 viết tiếp: “Hãy tôn kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất”. Tôn kính không chỉ đơn giản lài thái độ của một người con tôn trọng cha mẹ của mình, tôn kính còn được hiểu rằng sự vâng lời phải được thực hiện với thái độ tôn trọng đối với cha mẹ. Nếu vâng phục một cách miễn cưỡng ấy là không làm trọn mạng lệnh.

Nó có thể là một thách thức đối với nhiều người khi học cách vâng lời và tôn kính cha mẹ của họ - đối với một số người, việc vâng lời thực sự rất khó so với những người khác. Nhưng có một lý do rất chính đáng cho mạng lệnh này. Châm ngôn dạy rằng ai vâng lời cha mẹ mình sẽ nhận được sự khôn ngoan: “Con khôn ngoan nghe sự khuyên dạy của cha; song kẻ nhạo báng không khứng nghe lời quở trách.” (Châm ngôn 13:1). Trong thiết kế của Đức Chúa Trời dành cho con cái ấy là học cách tôn kính và vâng phục cha mẹ mình để khi chúng trưởng thành có thể sống một cuộc đời khôn ngoan. Khi con trẻ học được cách tôn trọng ở trong nhà mình, chúng sẽ tôn trọng người khác một cách đúng mực khi chúng đi ra khỏi nhà. Ngay cả khi Chúa Giê-su còn nhỏ, mặc dù Ngài là Con của Đức Chúa Trời, Ngài vẫn vâng phục cha mẹ về phần xác và lớn lên khôn ngoan càng thêm (Lu-ca 2:51-52). Kinh Thánh dạy rằng con cái không có kỷ luật hay không vâng lời cha mẹ mình sẽ gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống (xin xem Châm ngôn 22:15; 19:18; và 29:15).

Là con cái phải có bổn phận vâng phục cha mẹ, cha mẹ cũng có nghĩa vụ phải hướng dẫn con cái mình theo đường lối của Chúa. “Hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ, hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó” (Ê-phê-sô 6:4). Nhưng ngay cả khi cha mẹ không tuân theo mạng lệnh dành cho họ, thì con cái cũng phải tuân theo mạng lệnh phải vâng phục và tôn kính cha mẹ mình.

Nhưng trên hết mọi sự, trách nhiệm của chúng ta là kính yêu và vâng lời Chúa. Ngài đã ban mạng lệnh cho con cái phải vâng lời cha mẹ mình. Lý do chính đáng duy nhất cho sự không vâng lời cha mẹ ấy là khi cha mẹ hướng dẫn con mình làm một điều gì đó rõ ràng là đi ngược lại một trong những mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Trong trường hợp đó, người con phải vâng lời Đức Chúa Trời (xin xem Công vụ 5:29).

English

Trở lại trang chủ tiếng Việt

Kinh Thánh nói gì về việc vâng lời cha mẹ?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries