settings icon
share icon
Câu hỏi

Tôn giáo chân thật là gì?

Trả lời


Tôn giáo có thể được định nghĩa là “tin vào Chúa hay các vị chúa là những Đấng cần được tôn thờ, thường được thể hiện trong hành xử hay nghi lễ” hoặc “là một hệ thống niềm tin, thờ phượng vân vân… cụ thể nào đó mà thường bao gồm những quy tắc đạo đức.” Phải đến 90% dân số trên thế giới tham gia một hình thức tôn giáo nào đó. Vấn đề là có quá nhiều tôn giáo khác nhau. Tôn giáo nào đúng? Tôn giáo chân thật là gì?

Có hai thành phần phổ biến nhất trong các tôn giáo là luật lệ và nghi lễ. Một vài tôn giáo trên thực tế không là gì khác ngoài danh sách các luật lệ, nên làm và đừng làm, một người phải cẩn thận làm theo để có thể được coi là người theo đạo trung tín, và qua đó thì mới làm cho Chúa của tôn giáo đó hài lòng. Hai ví dụ về tôn giáo dựa trên luật lệ là Hồi Giáo và Do Thái Giáo. Hồi Giáo có năm trụ cột mà phải được tuân theo. Do Thái Giáo có hàng trăm mạng lệnh và truyền thống phải được tuân theo. Cả hai đạo, trong một mức độ nào đó, tuyên bố rằng vâng giữ các luật lệ của tôn giáo sẽ giúp một người làm hài lòng Chúa.

Những tôn giáo khác thì tập trung vào tuân theo các nghi lễ thay vì vâng phục danh sách những luật lệ. Bằng cách dâng lên của sinh tế, cử hành một nghi thức, tham gia vào buổi lễ này, ăn bữa ăn này… vân vân…, một người sẽ được xưng công chính. Ví dụ nổi tiếng nhất về tôn giáo dựa trên nghi thức là Công Giáo La Mã. Công Giáo La Mã cho rằng qua việc rửa tội bằng nước cho trẻ em, tham gia vào lễ mét, xưng tội với linh mục, cầu nguyện với các thánh đồ trên thiên đàng, được xức dầu bởi linh mục trước khi chết, vân vân…, Chúa mới đón nhận một người vào thiên đàng sau khi qua đời. Phật Giáo và Ấn Độ Giáo cũng là những tôn giáo phần nhiều dựa trên nghi thức, nhưng có thể được coi ở mức nào đó ít hơn.

Tôn giáo chân thật thì không dựa trên luật lệ và nghi thức. Tôn giáo chân thật là mối quan hệ với Đức Chúa Trời. Hai điều mà tất cả các tôn giáo công nhận là nhân loại vì lý do nào đó bị chia cắt khỏi Đức Chúa Trời và cần phải được hòa giải với Ngài. Một tôn giáo sai lệch tìm kiếm cách giải quyết bằng tuân thủ theo luật và nghi thức. Tôn giáo chân thật giải quyết vấn đề bằng cách nhận ra được là chỉ có Chúa mới hàn gắn sự chia cắt này, và Ngài đã làm vậy. Tôn giáo chân thật nhận ra những điều sau:

• Chúng ta đều đã phạm tội nên vì thế bị chia cắt khỏi Đức Chúa Trời (Rô-ma 3:23).

• Nếu không được hàn gắn lại, thì sự đoán phạt công bằng cho tội lỗi là sự chết và sự chia rẽ đời đời khỏi Đức Chúa Trời sau khi qua đời (Rô-ma 6:23).

• Chúa đến với chúng ta trong thân vị Chúa Giê-xu Christ và chết thay chúng ta, nhận sự trừng phạt mà chúng ta đáng phải chịu, và sống lại từ cõi chết để chứng tỏ rằng sự chết của Ngài là của sinh tế hoàn hảo. (Rôma 5:8; 1 Cô-rinh-tô 15:3-4; 2 Cô-rinh-tô 5:21).

• Nếu chúng ta nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa, tin cậy rằng sự chết của Ngài là sự trả nợ đầy đủ cho tội lỗi của chúng ta, chúng ta được tha thứ, được cứu chuộc, được hoài giải và được xưng công chính trước mặt Chúa (Giăng 3:16; Rô-ma 10:9-10; Ê-phê-sô 2:8-9).

Tôn giáo chân thật cũng có luật lệ và nghi thức, nhưng có sự khác biệt rất quan trọng. Trong tôn giáo chân thật, những luật lệ và nghi thức được tuân theo vì sự biết ơn vì sự cứu rỗi Chúa ban – KHÔNG phải nằm trong nỗ lực để kiếm sự cứu rỗi. Tôn giáo chân thật, là Cơ Đốc Giáo dựa trên nền tảng Kinh Thánh, có những luật phải tuân thủ (không giết người, không phạm tội tà dâm, không nói dối, vân vân…) và những nghi thức để tuân theo (bép têm bằng cách nhúng mình xuống nước và Tiệc Thánh của Chúa). Tuân theo những luật hay nghi thức này không là điều làm cho Chúa hài lòng với người đó. Thay vì đó, những luật và nghi thức này là KẾT QUẢ của mối quan hệ với Chúa, bởi ân điển qua đức tin nơi Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Thế duy nhất. Tôn giáo sai lệch hướng con người tới việc làm (luật và nghi thức) để lấy lòng Đức Chúa Trời. Tôn giáo chân thật hướng con người tới việc tin nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa và qua đó có mối quan hệ thật với Đức Chúa Trời – và rồi làm theo luật lệ hay nghi thức vì tình yêu dành cho Chúa và sự mong mỏi được gần Ngài càng hơn.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Tôn giáo chân thật là gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries