settings icon
share icon
Câu hỏi

Tội thiếu sót là gì?

Trả lời


Gia-cơ 4:17 tuyên bố, "Cho nên, kẻ biết làm điều lành mà chẳng làm, thì phạm tội." Tội thiếu sót là tội không làm điều gì theo Lời Chúa dạy mà chúng ta đáng ra phải làm. Nó thường được sử dụng trái ngược với cụm từ tương ứng “tội can phạm”, hoặc tội lỗi mà một người chủ động phạm phải. Phao-lô đối lập hai khái niệm trong Rô-ma 7:14-20. Ông chỉ trích xu hướng của mình đối với cả hai loại tội lỗi. Ông làm những điều ông không muốn làm và biết là sai - tội can phạm - và ông không làm những gì ông nên làm và thực sự muốn làm - tội thiếu sót. Đây là một bức tranh nói lên bản chất con người mới xung đột với xác thịt mà nó chiếm ngự.

Trong Tân Ước, một ví dụ kinh điển mà Chúa Giê-su đưa ra là câu chuyện về Người Samari Nhân Lành. Một người sau khi bị đánh đập và cần được giúp đỡ, thì có hai người đầu tiên đi ngang qua - một thầy tế lễ và một người Lê-vi, cả hai là những người có được tiếng tốt hơn – nhưng đã không hành động. Người thứ ba, một người Sa-ma-ri, dừng lại để bày tỏ lòng trắc ẩn với người đàn ông đang gặp nạn (Lu-ca 10:30-37). Chúa Giê-su đã dùng ví dụ này để dạy rằng chúng ta cũng cần phải giúp đỡ những người gặp khó khăn. Bằng cách đó, Ngài đã truyền đạt rõ ràng rằng việc tránh làm điều lành là phạm tội, cũng như theo đuổi điều ác là tội.

Chúa Giê-su mô tả thêm về tội thiếu sót trong Ma-thi-ơ 25:31-46. Những con dê, những người được Đấng Christ sai đi, họ là những người đã thấy người khác đói và khát, nhưng không cung cấp thức ăn và nước uống. Họ là những người nhìn thấy người khác cần quần áo, những người bị bệnh hoặc đang chịu cảnh tù tội nhưng không làm gì để mặc hoặc an ủi họ. Đây là tất cả những ví dụ về tội thiếu sót. Không có tội lỗi nào đối với những người nghèo khổ này — họ không cố ý bỏ đói hoặc thiếu quần áo. Nhưng tội lỗi đã xảy ra khi những người có thể cung cấp cho họ đã chọn không làm như vậy.

Cuối cùng, sứ đồ Phao-lô đưa ra một câu tóm tắt giải thích lý do tại sao chúng ta nên làm điều đúng và tránh phạm tội thiếu sót: “Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải, thì đến kỳ, chúng ta sẽ gặt” (Ga-la-ti 6:9). Khi làm theo ý muốn của Cha trên trời (Ma-thi-ơ 12:50), chúng ta tránh được tội thiếu sót và sống một đời sống hiệu quả, đẹp lòng Đức Chúa Trời (Rô-ma 12: 1-2; Giăng 15: 1–11).

English

Trở lại trang chủ tiếng Việt

Tội thiếu sót là gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries