settings icon
share icon
Câu hỏi

Tội lỗi lớn nhất là gì?

Trả lời


Không có tội lỗi nào lớn hơn tội lỗi khác theo nghĩa vĩnh cửu. Tất cả tội lỗi ngăn cách chúng ta khỏi Đức Chúa Trời, và tất cả tội lỗi cần được chuộc lại. Ngoài ra, không có “tội lỗi lớn nhất” theo nghĩa “trọng tội” và tội “có thể tha được”, như Giáo hội Công giáo dạy. Tất cả mọi tội lỗi đều là “trọng tội” ngay cả chỉ một tội cũng khiến người phạm tội đáng bị chết thuộc linh và bị phân cách đời đời khỏi Đức Chúa Trời. Đồng thời, Kinh Thánh cũng nói rằng vào ngày phán xét, một số tội sẽ đáng bị trừng phạt nhiều hơn những tội khác (Ma-thi-ơ 11:22, 24; Lu-ca 10:12, 14).

Chúa Giê-su cũng đề cập đến một tội lỗi là tội “lớn hơn” (mặc dù không phải là tội “lớn nhất”) trong Giăng 19:11. Khi nói với Pôn-xơ Phi-lát, Ngài nói rằng người đã giao Ngài cho Phi-lát đã mắc phải “tội lớn hơn”. Ý của Ngài muốn nói rằng tội của người giao Ngài cho Phi-lát, dù là Giu-đa hay Cai-phe, đều lớn hơn tội của Phi-lát vì hành động cố ý và lạnh lùng khi giao nộp Chúa Giê-su sau khi nhìn thấy bằng chứng tràn ngập về các phép lạ và sự dạy dỗ của Ngài, tất cả đều chỉ về Ngài một cách không thể nhầm lẫn rằng Ngài là Đấng Mê-si và Con Đức Chúa Trời. Tội lỗi đó lớn hơn tội của những người không biết Ngài. Điều này có thể chỉ ra rằng những người đã được cho biết Chúa Giê-su là Con Đức Chúa Trời mà vẫn từ chối Ngài sẽ phải chịu một hình phạt lớn hơn những người không biết gì về Ngài: “Nếu các ngươi mù thì không có tội gì, nhưng vì các ngươi nói: ‘Chúng tôi thấy,’ nên tội các ngươi vẫn còn” (Giăng 9:41).

Tuy nhiên, những trường hợp này không chứng minh rằng có một tội là “tội lớn nhất”. Châm-ngôn 6:16–19 là một bản liệt kê về bảy tội lỗi mà Đức Chúa Trời ghét và ghê tởm đối với Ngài: “Con mắt kiêu ngạo, lưỡi dối trá, tay làm đổ huyết vô tội; lòng toan những mưu ác, chân vội vàng chạy đến sự dữ, kẻ làm chứng gian và nói điều dối, cùng kẻ gieo sự tranh cạnh trong vòng anh em". Nhưng không một tội nào trong số bảy tội này được xác định là tội lớn hơn bất kỳ tội nào khác, và không có tội nào được coi là tội lớn nhất.

Mặc dù Kinh Thánh không gọi bất kỳ tội nào là tội lớn nhất, nhưng nó đề cập đến tội lỗi không thể tha thứ, đó là tội vô tín (không tin). Không có sự tha thứ cho một người chết trong sự vô tín. Kinh Thánh nói rõ rằng, trong tình yêu thương của Ngài dành cho nhân loại, Đức Chúa Trời đã cung cấp phương tiện cứu rỗi đời đời — Chúa Giê-su Christ và sự chết của Ngài trên thập tự giá — cho “những ai tin Ngài” (Giăng 3:16). Điều kiện duy nhất mà sự tha thứ sẽ không được ban cho liên quan đến những người từ chối phương tiện cứu rỗi duy nhất này. Chúa Giê-su nói, “Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha”(Giăng 14:6), nói rõ rằng chỉ có Ngài và duy Ngài là con đường dẫn đến Đức Chúa Trời và sự cứu rỗi. Chối bỏ phương tiện cứu rỗi duy nhất là điều không thể tha thứ và theo nghĩa đó, là tội lỗi lớn nhất.

English

Trở lại trang chủ tiếng Việt

Tội lỗi lớn nhất là gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries