settings icon
share icon
Câu hỏi

Tòa án Trắng và Lớn là gì?

Trả lời


Tòa án Trắng và Lớn được mô tả trong Khải Huyền 20:11-15 là nơi phán xét cuối cùng cho người bị hư mất trước khi quăng vào hồ lửa. Chúng ta biết từ Khải Huyền 20:7-15 rằng sự phán xét này sẽ diễn ra sau một ngàn năm bình an và sau khi Sa-tan, con thú, và các tiên tri giả bị ném xuống hồ lửa (Khải Huyền 20:7-10). Những cuốn sách mở ra (Khải Huyền 20:12) ghi chép về các việc làm của mọi người, dù là tốt hay xấu, bởi vì Đức Chúa Trời biết tất cả mọi điều mà loài người đã từng nói, từng làm, hoặc thậm chí là suy nghĩ, và Ngài sẽ thưởng hay phạt mỗi người cách xứng đáng (Thi Thiên 28:4; 62:12; Rô-ma 2:6; Khải Huyền 2:23; 18:6, 22:12).

Cũng tại thời điểm này, một cuốn sách khác được mở, được gọi là "Sách của sự sống" (Khải Huyền 20:12). Đây là cuốn sách xác định người sẽ được thừa hưởng sự sống đời đời với Đức Chúa Trời hay nhận hình phạt trong hồ lửa đời đời, cho dầu các tín hữu được có quyền về những việc làm của họ, đã được tha thứ trong Chúa cứu thế và tên của họ được viết trong "Sách sự sống từ khi sáng tạo thế giới" (Khải Huyền 17:8). Chúng ta cũng biết từ Kinh Thánh rằng tại nơi phán xét này người chết được "Phán xét tùy theo những việc họ đã làm" (Khải Huyền 20:12) và "Tên của bất cứ ai không được ghi trong sách sự sống" sẽ bị "ném vào trong hồ lửa" (Khải Huyền 20:15).

Sự kiện về phán xét cuối cùng cho tất cả mọi người kể cả người tin Chúa và những người không tin, được khẳng định rõ ràng trong nhiều đoạn Kinh Thánh. Mọi người sẽ có một ngày đứng trước Chúa cứu thế để được phán xét về những việc làm của mình. Trong lúc thật rõ ràng tòa án Trắng và Lớn là nơi phán xét cuối cùng, những tín hữu không đồng ý về những sự phán xét khác được đề cập trong Kinh Thánh muốn biết sự liên quan thế nào đến những người đặc biệt sẽ được phán xét tại tòa án Trắng và Lớn.

Một số Cơ Đốc nhân tin rằng Kinh Thánh chỉ ra ba sự phán xét khác nhau sắp tới. Trước hết là phán xét giữa chiên và dê hay là sự phán xét các quốc gia (Ma-thi-ơ 25:31-36). Điều này diễn ra sau giai đoạn đại nạn nhưng trước thiên hi niên; mục đích là để xác định xem ai sẽ được vào vương quốc ngàn năm bình an. Thứ hai là phán xét những công tác của Cơ Đốc nhân, thường được xem là tòa phán xét [bema] của Đấng Christ" (II Cô-rinh-tô 5:10). Tại tòa án này, các Cơ Đốc nhân sẽ nhận được mức độ khen thưởng cho các công tác của họ hoặc những sự phục vụ họ làm cho Thiên Chúa. Thứ ba là tòa án Trắng và Lớn ở cuối ngàn năm bình an. (Khải huyền 20:11-15). Đây là sự phán xét những người không tin, trong đó họ được đánh giá theo công việc làm và bị tuyên án phạt trong hồ lửa đời đời.

Những Cơ Đốc nhân khác tin tưởng rằng tất cả ba sự phán xét đều nói chung về sự phán xét cuối cùng không phải của ba lần phán xét riêng biệt. Nói cách khác, sự phán xét một lần tại tòa án Trắng và Lớn ở Khải Huyền 20:11-15 sẽ là thời gian mà người tin và người không tin được phán xét cùng một lúc. Những người có tên được tìm thấy trong sách sự sống sẽ được đánh giá các hành động của mình nhằm xác định những phần thưởng mà họ sẽ nhận được hay mất. Những người không có tên trong sách sự sống sẽ được đánh giá tùy theo những hành động của họ để quyết định hình phạt họ sẽ nhận lấy trong hồ lửa. Những người giữ quan điểm này tin rằng Ma-thi-ơ 25:31-46 mô tả về những gì diễn ra tại tòa án Trắng và Lớn. Chúng chỉ ra thực tế là kết quả của sự phán xét này giống như những gì được thấy sau này ở tòa án Trắng và Lớn trong Khải Huyền 20:11-15. Chiên (người tin Chúa) vào trong sự sống đời đời, trong khi dê (người không tin) bị ném vào "hình phạt đời đời" (Ma-thi-ơ 25:46).

Dầu cho quan điểm của chúng ta về tòa án Trắng và Lớn là gì, điều quan trọng là đừng bao giờ đánh mất tầm nhìn về các sự kiện liên quan đến ngày phán xét sắp tới. Đầu tiên, Chúa cứu thế Giê-xu sẽ là thẩm phán, tất cả các người không tin sẽ bị phán xét bởi Chúa cứu thế, và họ sẽ bị trừng phạt theo các công việc mà họ đã làm. Kinh Thánh viết rất rõ ràng rằng người không tin chứa đựng cơn thịnh nộ chống lại chính họ (Rô-ma 2:5) và rằng Đức Chúa Trời ban cho mỗi người theo những gì người ấy đã làm." (Rô-ma 2:6). Người tin cũng sẽ được phán xét bởi Chúa cứu thế, nhưng vì sự công bình của Chúa cứu thế đã được trao cho chúng ta và tên của chúng ta được viết trong cuốn sách của sự sống, chúng ta sẽ được khen thưởng, nhưng không bị hình phạt, tùy theo việc làm của chúng ta. Rô-ma 14:10-12 nói rằng tất cả chúng ta sẽ đứng trước ngôi phán xét của Chúa cứu thế và mỗi người chúng ta sẽ tường trình công việc mình cho Thiên Chúa.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Tòa án Trắng và Lớn là gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries