settings icon
share icon
Câu hỏi

Một tiên tri được nói đến trong Kinh Thánh là gì?

Trả lời


Nói chung, tiên tri là một người nói lẽ thật của Đức Chúa Trời cho người khác. Từ tiên tri trong tiếng Hy Lạp có thể có nghĩa là “người nói ra” hoặc “người bào chữa”. Các nhà tiên tri còn được gọi là “nhà tiên kiến” vì sự hiểu biết sâu sắc về tâm linh hoặc khả năng “nhìn thấy” tương lai của họ.

Trong Kinh Thánh, các tiên tri thường có cả vai trò giảng dạy và mặc khải, tuyên bố lẽ thật của Đức Chúa Trời về các vấn đề đương thời, đồng thời mặc khải chi tiết về tương lai. Chẳng hạn, thánh chức của tiên tri Ê-sai đã đề cập đến cả hiện tại và tương lai. Ông mạnh dạn rao giảng chống lại sự hư nát trong thời của ông (Ê-sai 1:4) và đưa ra những khải tượng vĩ đại về tương lai của Y-sơ-ra-ên (Ê-sai 25:8).

Các tiên tri có nhiệm vụ trung tín nói Lời Chúa cho dân sự. Họ là công cụ hướng dẫn dân sự Y-sơ-ra-ên và thành lập hội thánh. Nhà của Đức Chúa Trời được “xây dựng trên nền của các sứ đồ và các tiên tri mà chính Chúa Giê-su Christ là đá góc nhà” (Ê-phê-sô 2:20).

Có hơn 133 tiên tri có tên đã được nhắc đến trong Kinh Thánh, trong đó có 16 người nữ. Ngoài ra, nhiều người khác đã nói tiên tri, chẳng hạn như 70 trưởng lão Y-sơ-ra-ên (Dân số ký 11:25) và 100 tiên tri được Áp-đia giải cứu (1 Các Vua 18:4). Vị tiên tri đầu tiên được đặt tên trong Kinh Thánh là Áp-ra-ham. Trong Sáng thế ký 20:7, Đức Chúa Trời phán với A-bi-mê-léc trong giấc mơ rằng: “Bây giờ, hãy giao đàn bà đó lại cho chồng nó, vì chồng nó là một đấng tiên tri, sẽ cầu nguyện cho ngươi, thì ngươi mới được sống…” Đức Chúa Trời đã nhiều lần bày tỏ chính Ngài cho Áp-ra-ham.

Gia-cốp và Giô-sép, con cháu của Áp-ra-ham, cả hai đều có những giấc mơ về tương lai có thể được xem là tiên tri. Môi-se được gọi là “người của Đức Chúa Trời” và được coi là một nhà tiên tri vĩ đại (Phục Truyền Luật Lệ Ký 34:10). Giô-suê và nhiều quan xét đóng vai trò là nhà tiên tri, với vị quan xét cuối cùng, Sa-mu-ên, nghe tiếng Đức Chúa Trời khi còn là một cậu bé (1 Sa-mu-ên 3:4). Sau đó, ông xức dầu cho Đa-vít, người vừa là vua vừa là nhà tiên tri ở Y-sơ-ra-ên.

Thời của Ê-li và Ê-li-sê được đánh dấu là 1 thời kỳ tiên tri hoạt động mạnh mẽ. Trên thực tế, một trường học dành cho các tiên tri đã phát triển mạnh trong suốt thời kỳ của họ (xin xem 1 Các Vua 20:35). Cả Ê-li và Ê-li-sê cũng đã làm nhiều phép lạ.

Trong thời Tân Ước, Giăng Báp-tít đã nói trước về Đấng Mê-si-a. Chính Chúa Giê-su đã đến với tư cách là nhà tiên tri, thầy tế lễ, vua và là Đấng Mê-si-a, làm ứng nghiệm nhiều lời tiên tri về Đấng Cứu Thế trong Cựu Ước.

Hội thánh đầu tiên cũng có các nhà tiên tri. Ví dụ, A-na-nia được ban cho một lời tiên tri về tương lai của sứ đồ Phao-lô (Công vụ 9:10–18). Công vụ 21:9 đề cập đến bốn cô con gái của Phi-líp có thể nói tiên tri. Lời tiên tri được liệt kê là một ân tứ thuộc linh trong 1 Cô-rinh-tô 12 và 14. Vào thời kỳ cuối cùng, hai “nhân chứng” sẽ nói tiên tri từ Giê-ru-sa-lem (Khải huyền 11).

Thông thường, các tiên tri mà Đức Chúa Trời gửi đến đều bị coi thường và thông điệp của họ không được chú ý đến. Ê-sai mô tả dân tộc của ông là “Vì chúng là một dân phản nghịch, là con cái gian dối, con cái không muốn lắng nghe luật pháp của Đức Giê-hô-va, chúng nói với các nhà tiên kiến: “Đừng nói cho chúng tôi những khải tượng về điều chân thật nữa! Hãy nói cho chúng tôi những điều êm tai, và hãy kể những chuyện huyền hoặc” (Ê-sai 30:9–10). Chúa Giê-Su than khóc thành Giê-ru-sa-lem đã giết các tiên tri mà Đức Chúa Trời sai đến với họ (Lu-ca 13:34).

Dĩ nhiên, không phải ai “nói ra” thông điệp đều thực sự là tiên tri của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh cảnh báo chống lại những tiên tri giả tự xưng là nói thay cho Đức Chúa Trời nhưng thực ra lại lừa dối những người mà họ muốn nghe. Vua A-háp đã thuê 400 tiên tri giả như vậy để nói với ông những gì ông muốn nghe (2 Sử ký 18:4-7; xem 2 Ti-mô-thê 4:3). Trong Tân Ước, chúng ta có nhiều lời cảnh báo chống lại các tiên tri giả. Chúa Giê-su đã dạy: “Hãy coi chừng tiên tri giả, là những kẻ mang lốt chiên đến cùng các ngươi, song bề trong thật là muông sói hay cắn xé” (

Ma-thi-ơ 7:15). Sau đó, Ngài cảnh báo rằng, vào thời kỳ cuối cùng, “Vì nhiều christ giả và tiên tri giả sẽ dấy lên, làm những dấu lớn, phép lạ, nếu có thể được thì họ cũng đến dỗ dành chính những người được chọn” (Ma-thi-ơ 24:24). Khải Huyền nói về một tiên tri giả sẽ xuất hiện trong Kỳ Đại Nạn và lừa dối mọi người trên khắp thế gian (Khải Huyền 16:13; 19:20; 20:10). Để tránh bị lạc lối, chúng ta phải luôn luôn “thử các thần xem có phải đến từ Đức Chúa Trời không” (1 Giăng 4:1). Một tiên tri chân chính của Đức Chúa Trời sẽ cam kết để nói lẽ thật của Đức Chúa Trời. Người đó sẽ không bao giờ mâu thuẫn với Lời mặc khải của Đức Chúa Trời. Một nhà tiên tri chân chính sẽ nói, giống như nhà tiên tri Mi-chê ngay trước cuộc đối đầu định mệnh của ông với A-háp, “Nhưng Mi-chê đáp rằng: Nguyện Đức Giê-hô-va hằng sống, hễ sự gì Đức Chúa Trời ta sẽ phán dặn, thì ta sẽ nói cho” (2 Sử ký 18:13).

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Một tiên tri được nói đến trong Kinh Thánh là gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries