settings icon
share icon
Câu hỏi

Tại sao đôi khi Đức Chúa Trời thay đổi tên của một người trong Kinh Thánh?

Trả lời


Khi Đức Chúa Trời đổi tên và ban cho một người một cái tên mới, thường là để thiết lập một danh tính mới. Đức Chúa Trời đổi tên của Áp-ram, nghĩa là “cha cao cả,” thành “Áp-ra-ham,” nghĩa là “Cha của nhiều dân tộc” (Sáng thế ký 17:5). Đồng thời, Đức Chúa Trời đổi tên vợ của Áp-ra-ham từ “Sa-rai,” nghĩa là “công chúa của tôi,” thành “Sa-ra,” nghĩa là “Mẹ của các dân tộc” (Sáng thế ký 17:15). Sự thay đổi tên này diễn ra khi Đức Chúa Trời ban cho Áp-ra-ham giao ước cắt bì. Đức Chúa Trời cũng tái khẳng định lời hứa của Ngài là ban cho Áp-ra-ham một đứa con trai, đặc biệt là qua Sa-ra, và bảo ông đặt tên cho con trai mình là Y-sác, nghĩa là "cười". Áp-ra-ham có một người con trai khác, Ích-ma-ên, qua người hầu gái của Sa-ra, Ha-ga. Nhưng lời hứa của Đức Chúa Trời ban phước cho các quốc gia qua Áp-ra-ham đã được ứng nghiệm qua dòng dõi của Y-sác, là dòng dõi của Chúa Giê-su (Ma-thi-ơ 1:1–17; Lu-ca 3:23–38). Y-sác là cha của Gia-cốp, người trở thành "Y-sơ-ra-ên." Mười hai người con trai của ông lập nên mười hai chi tộc Y-sơ-ra-ên—người Do Thái. Con cháu thực sự của Áp-ra-ham và Sa-ra đã thành lập nhiều quốc gia. Theo nghĩa tâm linh, con cháu của họ thậm chí còn đông hơn. Ga-la-ti 3:29 nói rằng tất cả những ai thuộc về Chúa Giê-su Christ—Người Do Thái, Dân ngoại, nam hay nữ—đều là "là dòng dõi của Áp-ra-ham, tức là kẻ kế tự theo lời hứa".

Đức Chúa Trời đã đổi tên của Gia-cốp, có nghĩa là "kẻ chiếm đoạt" thành "Y-sơ-ra-ên", nghĩa là "có sức mạnh với Đức Chúa Trời" (Sáng thế ký 32:28). Điều này xảy ra sau khi Gia-cốp đoạt quyền trưởng nam của Ê-sau (Sáng-thế Ký 25) và đánh cắp phước lành của Ê-sau (Sáng-thế Ký 27), chạy trốn khỏi anh mình đến với chú là La-ban (Sáng-thế Ký 28), kết hôn với Lê-a và Ra-chên (Sáng-thế Ký 29), chạy trốn khỏi La-ban (Sáng-thế Ký 31), rồi vật lộn với Đức Chúa Trời khi chuẩn bị gặp Ê-sau. Gia-cốp đã lừa anh mình, bị chú lừa, lừa chú mình (Sáng thế ký 30), và hiện đang đi qua lãnh thổ của anh mình để thoát khỏi người chú đang tức giận. Ông nghe nói rằng Ê-sau sẽ đi đến gặp ông và ông lo sợ cho tính mạng của mình. Đêm đó, Gia-cốp vật lộn với một người nam, người sau này tự nhận mình là Đức Chúa Trời và được coi là một đấng thần linh hoặc có lẽ là Đấng Christ tiền nhập thể. Gia-cốp đã giữ người đàn ông cho đến khi anh ta nhận được một phước lành. Chính tại thời điểm này, Đức Chúa Trời đã đổi tên ông. Gia-cốp sẽ không còn là kẻ lật đổ và lừa gạt nữa. Thay vào đó, ông sẽ được xác định là đã "có vật lộn cùng Đức Chúa Trời và người ta; ... đều được thắng" (Sáng-thế Ký 32:28).

Trong Tân Ước, Chúa Giê-su đã đổi tên của Si-môn, nghĩa là “Đức Chúa Trời đã nghe,” thành “Phi-e-rơ,” nghĩa là “đá” khi lần đầu tiên Ngài gọi ông làm môn đồ (Giăng 1:42). Chính Phi-e-rơ đã tuyên bố rằng Chúa Giê-su là “Đấng Mê-si-a, Con Đức Chúa Trời hằng sống” (Ma-thi-ơ 16:16). Chúa Giê-su phán cùng ông rằng "Si-môn, con trai của Giô-na", đã được ban phước vì Đức Chúa Trời đã tiết lộ danh tính của Chúa Giê-su là Đấng Mê-si cho ông. Sau đó, Ngài gọi ông là "Phi-e-rơ" và nói rằng lời tuyên bố của Phi-e-rơ là nền tảng, hay "đá nầy" mà trên đó Ngài sẽ xây dựng hội thánh của Ngài (Ma-thi-ơ 16:17–18). Phi-e-rơ cũng thường được coi là người lãnh đạo của các sứ đồ. Thỉnh thoảng Chúa Giê-su gọi Phi-e-rơ là “Si-môn” vào những lúc khác. Tại sao? Có lẽ bởi vì Si-môn đôi khi hành động như con người cũ của mình thay vì đá mà Đức Chúa Trời kêu gọi ông trở thành. Điều này cũng đúng với Gia-cốp. Đức Chúa Trời tiếp tục gọi ông là “Gia-cốp” để nhắc nhở ông về quá khứ của mình và để nhắc nhở ông trông cậy vào sức mạnh của Đức Chúa Trời.

Tại sao Đức Chúa Trời chọn tên mới cho một số người? Kinh Thánh không cho chúng ta biết lý do của Ngài, nhưng có lẽ là để cho họ biết rằng họ được định sẵn cho một sứ mệnh mới trong đời. Tên mới là một cách tiết lộ kế hoạch thiêng liêng và cũng để đảm bảo với họ rằng kế hoạch của Đức Chúa Trời sẽ được hoàn thành qua họ.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Tại sao đôi khi Đức Chúa Trời thay đổi tên của một người trong Kinh Thánh?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries