settings icon
share icon
Câu hỏi

Có ai đã từng thấy Đức Chúa Trời chưa?

Trả lời


Kinh Thánh nói với chúng ta rằng không có ai đã từng thấy Đức Chúa Trời (Giăng 1:18), ngoại trừ Chúa Giê Su Christ. Trong Xuất Ê-díp-tô-ký 33: 20, Đức Chúa Trời tuyên bố: “Ngài lại phán rằng: Ngươi sẽ chẳng thấy được mặt ta, vì không ai thấy mặt ta mà còn sống.” Những câu Kinh Thánh này dường như mâu thuẫn với những câu Kinh Thánh khác trong đó mô tả người khác "nhìn thấy" Đức Chúa Trời. Ví dụ, Xuất Ê-díp-tô-ký 33: 11 Môi-se nói với Đức Chúa Trời "mặt đối mặt". Làm thế nào Môi-se có thể nói chuyện với Đức Chúa Trời "mặt đối mặt" nếu không có ai có thể nhìn thấy mặt của Đức Chúa Trời và còn sống? Trong trường hợp này, cụm từ "mặt đối mặt" là một cách nói cho thấy họ đang ở trong sự hiệp thông rất gần. Đức Chúa Trời và Môi-se đã nói chuyện với nhau như thể họ là hai con người có một cuộc trò chuyện rất gần gũi.

Trong Sáng thế ký 32: 30, Gia-cốp đã thấy Đức Chúa Trời xuất hiện như một thiên sứ; ông đã không thực sự nhìn thấy Đức Chúa Trời. Cha mẹ của Sam-sôn đã sợ hãi khi họ nhận ra rằng họ đã nhìn thấy Đức Chúa Trời (Quan Xét 13: 22), nhưng họ chỉ nhìn thấy Ngài xuất hiện như một thiên sứ. Chúa Giê Su là Đức Chúa Trời trong xác thịt (Giăng 1: 1, 14) vì vậy khi người ta thấy Ngài, họ đã được nhìn thấy Đức Chúa Trời. Đúng vậy Đức Chúa Trời có thể được "nhìn thấy" và nhiều người đã "nhìn thấy" Đức Chúa Trời. Đồng thời, không có ai đã từng thấy Đức Chúa Trời hiện ra bằng tất cả vinh quang của Ngài. Trong điều kiện con người sa ngã của chúng ta, nếu Đức Chúa Trời bày tỏ hoàn toàn chính mình Ngài cho chúng ta, chúng ta sẽ bị thiêu hủy và huỷ diệt. Vì vậy, Đức Chúa Trời che mặt Ngài và xuất hiện trong hình thức mà qua đó chúng ta có thể "nhìn thấy" Ngài. Tuy nhiên, điều này khác hơn là nhìn thấy Đức Chúa Trời với tất cả vinh quang và sự thánh thiện của Ngài có. Mọi người đã nhìn thấy khải tượng của Đức Chúa Trời, hình ảnh của Đức Chúa Trời, và sự xuất hiện của Đức Chúa Trời, nhưng không có ai đã từng thấy Đức Chúa Trời trong tất cả sự vinh hiển của Ngài (Xuất 33: 20).

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Có ai đã từng thấy Đức Chúa Trời chưa?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries