settings icon
share icon
Câu hỏi

Thần Học Tiến Trình là gì?

Trả lời


Thần học tiến trình dựa trên triết lý rằng cái tuyệt đối duy nhất tồn tại trên thế giới là sự thay đổi. Do đó, Đức Chúa Trời cũng vậy, không ngừng thay đổi. Kinh Thánh nói rõ rằng thần học về quy trình là sai lầm. Ê-sai 46:10 rõ ràng liên quan đến quyền tể trị và bản chất không thay đổi của Đức Chúa Trời: “Ta đã rao sự cuối-cùng từ buổi đầu-tiên, và đã nói từ thuở xưa những sự chưa làm nên. Ta phán rằng: Mưu của ta sẽ lập, và ta sẽ làm ra mọi sự ta đẹp ý.” Chúa Giê-su Christ, Ngôi hai trong Ba Ngôi, không hề thay đổi: “Đức Chúa Jêsus-Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi” (Hê-bơ-rơ 13:8). Kinh Thánh nói rõ rằng kế hoạch của Ngài không thay đổi theo ý thích chợt nảy ra của những con người bị giới hạn (Thi thiên 33:11). Trong Ngài “chẳng có một sự thay đổi” (Gia-cơ 1:17). Nhưng thần học tiến trình không coi Kinh Thánh là linh cảm hay là thẩm quyền cuối cùng của chúng ta.

Kinh Thánh bày tỏ nhiều thuộc tính, phẩm chất và đặc tính của Đức Chúa Trời. Chúng bao gồm sự thánh khiết của Ngài (Ê-sai 6: 3; Khải Huyền 4: 8); quyền tối cao (1 Sử-ký 29:11; Nê-hê-mi 9: 6; Thi-thiên 83:18; Ê-sai 37:20); sự hiệp nhất (Phục truyền luật lệ ký 6:4); sự toàn tại (Thi thiên 139:7-10); toàn tri (Gióp 28:24; Thi thiên 147: 4-5); toàn năng (Gióp 42: 1-2); tự hữu hằng hữu (Xuất Ê-díp-tô Ký 3:14; Thi-thiên 36:9); sự vĩnh cửu (Thi thiên 90:2; Ha-ba-cúc 1:12); tính bất biến (Thi thiên 33:11; Gia-cơ 1:17); sự toàn hảo (Phục truyền luật lệ ký 32: 3-4); sự vô hạn (Gióp 5:9; 9:10); lẽ thật (Phục truyền luật lệ ký 32: 4; Thi thiên 86:15); tình yêu thương (1 Giăng 4: 8, 16); sự công bình (Thi thiên 11: 7; 119: 137); thành tín (Phục truyền luật lệ ký 7:9; Thi thiên 89:33); lòng thương xót (Thi thiên 102:17); nhân từ (Xuất Ê-díp-tô Ký 22:27; Nê-hê-mi 9:17, 31; Thi-thiên 86:15; 145: 17); sự công chính (Thi thiên 111:7; Ê-sai 45:21); và tự do (Gióp 23:13; Châm ngôn 21:1). Đức Chúa Trời sử dụng những điều này trên thế gian và tích cực thực hiện tất cả những điều này ngày nay. Đức Chúa Trời vượt lên trên tất cả sự sáng tạo của Ngài, nhưng chỉ duy Ngài mới có thể biết được.

Thần học tiến trình phủ nhận thần tính của Chúa Giê-su Christ, cho rằng Chúa Giê-su không có sự khác biệt về bản chất so với bất kỳ người nam nào khác. Ngoài ra, triết lý nhân văn của thần học tiến trình dạy rằng loài người không cần sự cứu rỗi, trong khi Kinh Thánh nói rõ rằng nếu không có Chúa Giê-su Christ, con người bị hư mất một cách vô vọng và phải chịu sống trong địa ngục vĩnh viễn. Kinh Thánh dạy rằng Chúa Giê-su Christ là Đức Chúa Trời (Ê-sai 9:6-7; Ma-thi-ơ 1: 22-23; Giăng 1:1, 2, 14; 20:28; Công vụ 16:31, 34; Phi-líp 2: 5-6; Cô-lô-se 2: 9; Tít 2:13; Hê-bơ-rơ 1: 8; 2 Phi-e-rơ 1: 1) và nếu không có sự chết của Ngài thay cho tội nhân (Rô-ma 3:23; 6:23; 2 Cô-rinh-tô 5:21) thì không ai có thể được cứu (Giăng 1:12; 3:18; 3:36; 14: 6; Công vụ 4: 10-12; 16: 30-31).

English

Trở lại trang chủ tiếng Việt

Thần Học Tiến Trình là gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries