settings icon
share icon
Câu hỏi

Làm thể nào linh hồn con người được tạo dựng?

Trả lời


Có hai quan điểm Kinh Thánh chính đáng về cách linh hồn con người được tạo dựng. Traducianism là thuyết cho rằng một linh hồn được tạo ra bởi cha mẹ thuộc thể cùng với cơ thể vật chất.

Hổ trợ cho thuyết Traducianism là những phần sau: (A) trong Sáng thế Ký 2:7, Đức Chúa Trời hà hơi thở của cuộc sống vào Adam, thì Adam trở thành một loài sanh-linh. Không nơi nào trong Kinh Thánh ghi lại Đức Chúa Trời thực hiện hành động nầy lại một lần nữa.(B) Adam đã có một con trai trong hình hài của chính mình (Sáng Thế Ký 5:3). Con cháu Adam dường như là những loài sanh-linh không được Đức Chúa Trời hà hơi vào chúng. (C) Sáng Thế Ký 2:2-3 dường như chỉ ra rằng Đức Chúa Trời đã ngừng công việc sáng tạo của Ngài. (D) Tội lỗi của Adam ảnh hưởng đến tất cả mọi người-cả về thể chất lẫn tinh thần-Điều nầy có ý nghĩa nếu cơ thể và linh hồn cả hai đều từ cha mẹ. Sự yếu kém của Traducianism là nó nêu không rõ ràng như thể nào một linh hồn phi vật chất lại có thể được tạo ra thông qua một quá trình hoàn toàn vật lý. Traducianism chỉ có thể đúng nếu cơ thể và linh hồn được kết nối chặt chẽ.

Thuyết sáng tạo là quan điểm cho rằng Đức Chúa trời tạo ra một linh hồn mới khi một con người được hình thành. Thuyết sáng tạo được cho là bắt nguồn từ những học giả Cơ Đốc đầu tiên và cũng dựa trên nền tảng Kinh thánh. Đầu tiên Thánh Kinh phân biệt nguồn gốc của linh hồn từ nguồn gốc của cơ thể (Truyền Đạo 12:7; Ê-Sai 42:5; Xa-cha-ri 12:1; Hê-bơ-rơ 12:9). Thứ hai, nếu Đức Chúa trời tạo ra mỗi linh hồn cá nhân đúng lúc cần thiết, thì quan điểm cho rằng linh hồn và cơ thể tách biệt nhau là hoàn toàn hợp lý. Điểm yếu của thuyết sáng tạo là nó đã cho rằng Đức Chúa Trời liên tục tạo ra linh hồn con người mới, trong khi Sáng–thế Ký 2:2-3 chỉ ra rằng Đức Chúa Trời ngừng sáng tạo. Ngoài ra, kể từ khi toàn bộ con người tồn tại-cơ thể, linh hồn và tinh thần-bị nhiễm bởi tội lỗi và Chúa tạo ra một linh hồn mới cho mỗi con người, như thế nào mà sau đó linh hồn lại bị nhiễm tội lỗi?

Một quan điểm thứ ba, nhưng quan điểm nầy thiếu hổ trợ Kinh Thánh, là khái niệm cho rằng Đức Chúa Trời tạo ra tất cả linh hồn con người cùng một lúc, và “gắn” một linh hồn, một con người ở thời điểm thụ thai. Quan điểm nầy cho rằng đó là sự sắp xếp của một “nhà kho của linh hồn” thiên đàng nơi mà Đức Chúa Trời chứa những linh hồn đang chờ đợi một cơ thể của con người được gắn vào. Một lần nữa, quan điểm nầy không hổ trợ Kinh Thánh và thường được tổ chức bởi những người của “thời đại mới” hay với suy nghĩ luân hồi.

Cho dù quan điểm traducianist hoặc xem thuyết sáng tạo là đúng, cả hai đồng ý rằng linh hồn không tồn tại trước khi thụ thai. Điều nầy có vẻ là sự giảng dạy rõ ràng của Kinh Thánh. Cho dù Đức Chúa Trời tạo ra một linh hồn con người mới tại thời điểm thụ thai, hoặc cho dù Đức Chúa Trời thiết kế các quá trình sinh sản của con người cũng để tái sản xuất một linh hồn, Đức Chúa Trời là trách nhiệm cuối cùng cho việc tạo ra mỗi và mọi linh hồn con người.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Làm thể nào linh hồn con người được tạo dựng?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries