settings icon
share icon
Câu hỏi

Kinh Thánh nói gì về sự lớn lên của hội thánh?

Trả lời


Mặc dù Kinh Thánh không đề cập cụ thể đến sự lớn lên của hội thánh, nguyên tắc của sự lớn mạnh trong hội thánh là việc thấu hiểu điều Chúa Giê-xu nói, “Ta sẽ xây dựng hội thánh của Ta, và các cửa âm phủ sẽ không thắng được hội thánh ấy” (Ma-thi-ơ 16:18). Phao-lô khẳng định hội thánh có nền tảng ở trong Đức Chúa Giê-xu Christ (1 Cô-rinh-tô 3:11). Đức Chúa Giê-xu Christ cũng là người đứng đầu của hội thánh (Ê-phê-sô 1:18-23) và sự sống của hội thánh (Giăng 10:10). Dù nói như vậy, cũng nên nhớ rằng “sự lớn mạnh” có thể là một thuật ngữ mang tính tương đối. Có những hình thức khác nhau của sự lớn mạnh, vài trong số đó không liên quan gì tới số lượng.

Một hội thánh có thể tồn tại và lớn lên mặc dù số lượng thành viên/người đến dự không thay đổi. Nếu người trong hội thánh lớn lên trong ân sủng và sự hiểu biết về Chúa Giê –xu, thuận phục ý của Ngài cho đời sống của họ, cả cá nhân và đoàn thể, như vậy đó là một hội thánh đang trải qua sự lớn lên đích thực. Đồng thời, một hội thánh có thể thêm vào danh sách hàng tuần, có một lượng người lớn, mà vẫn trì trệ trong mặt thuộc linh.

Sự lớn lên ở bất kỳ hình thức nào đều theo một khuân mẫu điển hình. Cũng giống như một sinh vật đang phát triển, một hội thánh địa phương có những người gieo trồng (người truyền giáo), có những người tưới nước (mục sư/người giảng dạy), và những người khác sử dụng các ân tứ thuộc linh của họ để giúp cho sự lớn lên của mọi người khác trong hội thánh. Nhưng chú ý rằng Chúa Trời là người mang đến sự tăng thêm (1 Cô-rinh-tô 3:7). Người gieo trồng và người tưới nước sẽ nhận phần thưởng tùy theo công lao khó nhọc của họ (1 Cô-rinh-tô 3:8).

Để cho một hội thánh địa phương có thể lớn mạnh, phải cần có sự cân bằng giữa việc gieo trồng và tưới nước, có nghĩa là trong một hội thánh lành mạnh mỗi người cẩn phải biết ân tứ thuộc linh của anh/chị là gì để anh/chị có thể đóng vai trò trong thân thể của Đấng Christ. Nếu việc gieo trồng và tưới nước bị mất cân bằng, hội thánh sẽ không phát triển như Chúa đã định. Đương nhiên, hàng ngày cần phải có sự lệ thuộc và vâng theo Đức Thánh Linh để quyền năng của Ngài có thể được phát cho những người gieo trồng và tưới nước để Chúa cho sự lớn lên sẽ tới.

Cuối cùng, sự miêu tả của một hội thánh đang sống và lớn lên được tìm thấy trong Công Vụ 2:42-47 khi người tín hữu “chuyên tâm vâng giữ lời dạy của các sứ đồ, giao hảo thân tình với nhau, tham dự lễ bẻ bánh và các buổi nhóm cầu nguyện.” Họ phục vụ lẫn nhau và tiếp cận những người cần biết thêm về Chúa, để Chúa “thêm những người được cứu vào số người của họ.” Khi những việc này đều hiện diện, hội thánh sẽ trải nghiệm sự lớn lên trong thuộc linh, dù có hay không có sự gia tăng trong sĩ số.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Kinh Thánh nói gì về sự lớn lên của hội thánh?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries