settings icon
share icon
Câu hỏi

Nếu một người Do Thái không dâng con vật làm sinh tế, làm sao họ có thể tin rằng họ nhận được sự tha thứ từ Đức Chúa Trời?

Trả lời


Việc thực hiện dâng sinh tế của người Do Thái về mặt chức năng đã kết thúc vào năm 70 sau Chúa, là năm mà người La Mã đã phá hủy đền thờ Giê-ru-sa-lem. Khi đền thờ mất đi, không còn nơi nào để dâng sinh tế theo như luật Môi-se (Phục truyền luật lệ ký 12: 13–14). Nhiều lần trong Cựu Ước, chỉ ra rằng cần phải dâng sinh tế để được chuộc tội (ví dụ: Xuất Ê-díp-tô Ký 29:36; Lê-vi Ký 4:31; 9: 7; 14:19; 15:15; Dân số ký 15:25). Sự đổ huyết sẽ thanh tẩy con người và đồ vật trước mặt Chúa (Lê-vi Ký 16:19; xem Hê-bơ-rơ 9:22).

Ngày nay không còn việc đổ huyết cho sinh tế, người Do Thái cũng không còn cách nào khác để chuộc tội mà họ đã phạm. Lễ Vượt qua vẫn được giữ mhưng lại không dâng sinh tế. Yom Kippur (Ngày Lễ Chuộc Tội) vẫn còn được đánh dấu trên lịch, nhưng không bao giờ có lại việc dâng con sinh để làm lễ chuộc tội. Các quy định của Luật pháp Môi-se vẫn không thay đổi, nhưng người Do Thái không thể làm mọi việc đúng với Đức Chúa Trời — họ không thể tìm được sự tha thứ — nếu không có sinh tế.

Người Do Thái ngày nay tin rằng sự tha thứ tội lỗi có được là nhờ ăn năn, cầu nguyện và làm việc lành. Họ sử dụng những câu Kinh Thánh trong Ô-sê 6:6 để hạ thấp tiêu chuẩn nhu cầu cần của lễ: “Vì ta ưa sự nhân từ mà không ưa của lễ, ưa sự nhìn biết Đức Chúa Trời hơn là ưa của lễ thiêu.” Tuy nhiên, thật khó để bỏ qua những phân đoạn như trong Lê-vi Ký 17:11, “vì sanh mạng của xác thịt ở trong huyết; ta đã cho các ngươi huyết rưới trên bàn thờ đặng làm lễ chuộc tội cho linh hồn mình; vì nhờ sanh mạng mà huyết mới chuộc tội được. "

Sự thật vẫn là không có sự đổ huyết thì không có sự tha thứ (Hê-bơ-rơ 9:22). Con vật dâng sinh tế trong Cựu Ước đã được thay thế bằng của lễ một lần đủ cả Chúa Giê-su Đấng Mê-si để chuộc mọi tội lỗi. Khi Chúa Giê-su thiết lập Giao Ước mới, Ngài “là Đấng Trung Bảo của giao ước mới, để khi Ngài chịu chết mà chuộc tội đã phạm dưới giao ước cũ, thì những kẻ được kêu gọi nhận lãnh cơ nghiệp đời đời đã hứa cho mình.” (Hê-bơ-rơ 9:15)

Vào thời điểm Chúa Giê-su xả thân như một con sinh trên thập giá, đền thờ của người Do Thái bị phá hủy, sự cần thiết của việc dâng con sinh làm của lễ không còn tồn tại nữa, vì Đấng Christ đã làm thỏa mãn yêu cầu về sự công chính trong luật pháp (Ma-thi-ơ 5:17). Của lễ con sinh chỉ là hình bóng của một của lễ hy sinh hoàn hảo - Chiên con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội lỗi thế gian đi. (Giăng 1:29). Của dâng sinh tế của Đấng Christ đã trả món nợ tội lỗi cho toàn thể nhân loại, cả người Do Thái lẫn người ngoại (Rô-ma 1:16; Hê-bơ-rơ 9:12-15)

English

Trở lại trang chủ tiếng Việt

Nếu một người Do Thái không dâng con vật làm sinh tế, làm sao họ có thể tin rằng họ nhận được sự tha thứ từ Đức Chúa Trời?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries