settings icon
share icon
Câu hỏi

Phương cách làm báp-tem nào là thích hợp?

Trả lời


Câu trả lời đơn giản nhất cho câu hỏi này được tìm thấy trong định nghĩa của từ "báp-tem." Nó xuất phát từ tiếng Hy Lạp có nghĩa là "nhấn chìm trong nước." Do đó, báp-tem bởi rắc nước hoặc bằng cách đổ nước là một sự nghịch ý, là tự mâu thuẫn. Phép báp-tem bởi rắc nước sẽ có nghĩa là "nhấn chìm người nào đó trong nước bằng cách rắc nước trên họ." Báp-tem, theo định nghĩa vốn có của nó, phải là một hành động nhấn chìm hoàn toàn trong nước.

Báp-tem minh họa sự đồng nhất (giống nhau) của người tin với sự chết, sự chôn, và sự sống lại của Đấng Christ. "Hay anh chị em không biết rằng khi tất cả chúng ta chịu báp-tem trong Ðức Chúa Jesus Christ, chúng ta đã chịu báp-tem vào sự chết của Ngài sao? Vậy qua phép báp-tem, chúng ta được chôn với Ngài trong sự chết của Ngài, để như Ðấng Christ nhờ vinh hiển của Ðức Chúa Cha được sống lại từ trong cõi chết thể nào, chúng ta cũng có thể sống một đời mới thể ấy." (Rô-ma 6:3-4). Hành động được nhấn chìm hoàn toàn trong nước cho thấy hình ảnh của việc được chết và được chôn với Đấng Christ. Hành động ra khỏi nước minh họa sự phục sinh của Đấng Christ. Kết quả là, báp-tem bằng cách nhấn chìm hoàn toàn trong nước là phương pháp duy nhất của phép báp-tem, là minh họa của việc được chôn với Đấng Christ và được sống lại với Ngài. Phép báp-tem bởi rắc nước và/hoặc là bằng cách đổ nước được thực hành là do kết quả của việc thực hiện không đúng theo Kinh Thánh trong việc làm báp-tem cho trẻ sơ sinh.

Phép báp-tem bằng cách nhấn chìm hoàn toàn trong nước dù là phương cách giống với Đấng Christ nhất theo Kinh Thánh nhưng nó không phải là điều kiện tiên quyết cho sự cứu rỗi (như một số người tin). Đó là một hành động của sự vâng lời, một lời tuyên bố công khai về đức tin trong Đấng Christ và đồng nhất (giống nhau) với Ngài. Báp-tem là hình ảnh từ bỏ đời sống cũ của chúng ta và trở thành một tạo vật mới (2 Cô-rin-tô 5:17). Phép báp-tem bằng cách nhấn chìm hoàn toàn trong nước là phương cách duy nhất để minh họa hoàn toàn sự thay đổi triệt để này.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Phương cách làm báp-tem nào là thích hợp?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries