settings icon
share icon
Câu hỏi

Kinh Thánh nói gì về phân biệt chủng tộc, thành kiến và phân biệt đối xử?

Trả lời


Điều đầu tiên để hiểu được trong cuộc thảo luận này là chỉ có một chủng tộc-nhân loại. Người da trắng, người Phi châu, người Á châu, người Ấn Độ, người Ả Rập, và người Do Thái không khác nhau chủng tộc. Đúng hơn là chủng tộc loài người khác nhau về sắc tộc. Tất cả nhân loại đều có cùng một đặc điểm thể chất (tất nhiên có một số thay đổi nhỏ). Điều quan trọng hơn, tất cả con người được tạo ra theo hình ảnh và chân dung của Đức Chúa Trời (Sáng thế ký 1:26-27). Thiên Chúa yêu thương thế giới rất nhiều đến nỗi Ngài đã gửi Chúa Giê Su đến để chịu chết cho chúng ta (Giăng 3:16). Thế giới hiển nhiên bao gồm tất cả các dân tộc.

Thiên Chúa không bày tỏ thiên kiến hoặc thiên vị (Phục truyền luật lệ ký 10:17; Công vụ 10:34; Rô-ma 2:11; Ê-phê-sô 6:9), và cũng không cho chúng ta thiên vị. Gia cơ 2:4 mô tả những người phân biệt đối xử như là "bị phán xét với những ý nghĩ gian ác" Thay vào đó chúng ta yêu người lân cận như chính mình (Gia cơ 2:8). Trong Cựu Ước, Thiên Chúa chia nhân loại thành hai nhóm "chủng tộc": Do Thái và dân ngoại. Ý định của Thiên Chúa đã cho người Do Thái làm vương quốc của các thầy tế lễ chăm sóc cho các nước dân ngoại. Thay vào đó đa phần người Do Thái đã trở thành tự hào về địa vị của họ và khinh thường dân ngoại. Chúa cứu thế Giê Su chấm dứt việc này, Ngài phá hủy bức tường phân chia của thù nghịch (Ê-phê-sô 2:14). Tất cả các hình thức phân biệt chủng tộc, thành kiến và phân biệt đối xử là sỉ nhục đến công việc của Chúa cứu thế trên thập tự giá.

Chúa Giê Su truyền lệnh chúng ta yêu thương nhau như Ngài yêu thương chúng ta (Giăng 13:34). Nếu Thiên Chúa là công bình và yêu thương chúng ta với tính công bình, như thế chúng ta cần phải yêu thương người khác với tiêu chuẩn cao như vậy. Chúa Giê Su dạy trong Ma-thi-ơ đoạn 25 rằng bất cứ điều gì chúng ta làm ít nhất là cho các anh em của Ngài, chúng ta làm cho Ngài. Nếu chúng ta hành xử với một người bằng cách khinh rẻ, chúng ta đang ngược đãi một người được tạo ra bằng hình ảnh của Thiên Chúa, chúng ta đang gây tổn thương cho ai đó là những người Thiên Chúa yêu thương và Chúa Giê Su đã chết cho người ấy.

Phân biệt chủng tộc, trong nhiều hình thức khác nhau và những mức độ khác nhau, đã tuyền nhiễm trên nhân loại hàng ngàn năm. Hỡi những anh chị em của các dân tộc, điều này không nên. Những nạn nhân của phân biệt chủng tộc, thành kiến và phân biệt đối xử cần tha thứ. Ê-phê-sô 4:32 tuyên bố, "Hãy sống với nhau cách nhân từ, tha thứ cho nhau, cũng giống như trong Chúa cứu thế tha thứ cho bạn". Những người phân biệt chủng tộc không xứng đáng được sự tha thứ của bạn, nhưng chúng ta xứng đáng được sự tha thứ của Thiên Chúa ít ra đến hiện nay. Những người hành xử phân biệt chủng tộc, thành kiến và phân biệt đối xử cần phải ăn năn. "Chớ nộp chi thể mình cho tội lỗi, như là đồ dùng gian ác, nhưng hãy phó chính mình anh em cho Ðức Chúa Trời, dường như đã chết mà nay trở nên sống, và dâng chi thể mình cho Ðức Chúa Trời như là đồ dùng về sự công bình. " (Rô-ma 6:13). Có thể nhận biết hoàn toàn trong Ga-la-ti 3:28 "Tại đây không còn chia ra người Giu-đa hoặc người Gờ-réc; không còn người tôi mọi hoặc người tự chủ; không còn đàn ông hoặc đàn bà; vì trong Chúa cứu thế Giê Su, anh em thảy đều làm một."

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Kinh Thánh nói gì về phân biệt chủng tộc, thành kiến và phân biệt đối xử?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries