settings icon
share icon
Câu hỏi

Tôi là ai ở trong Đấng Christ?

Trả lời


Kinh thánh II Cô-rinh-tô 5:17: “Vậy nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người được dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới”. Có hai từ trong tiếng Hy Lạp được dịch là “mới” trong Kinh Thánh. Từ đầu tiên “neos” nói đến một điều gì đó mới vừa được tạo ra nhưng dĩ nhiên đã có nhiều cái khác tương tự như vậy tồn tại rồi. Từ “mới” trong câu này là từ “kainos” nghĩa là “một điều gì đó mới được tạo dựng và không giống bất kỳ vật nào khác đang tồn tại”. Ở trong Chúa, chúng ta là một tạo vật hoàn toàn mới, cũng giống như khi Chúa tạo dựng trời và đất này từ ban đầu – Ngài tạo dựng những điều đó từ hư không và Ngài cũng tạo dựng chúng ta như vậy. Ngài không chỉ dọn sạch con người cũ của chúng ta mà Ngài còn tạo nên một con người hoàn toàn mới. Khi chúng ta ở trong Đấng Christ, chúng ta trở nên “người dự phần bổn tánh Đức Chúa Trời” (II Phi-ê-rơ 1:4). Chính Ngài trong thân vị Đức Thánh Linh ngự trị trong tấm lòng chúng ta. Chúng ta ở trong Ngài, và Ngài ở trong chúng ta.

Trong Đấng Christ, chúng ta được tái tạo, làm nên mới và sinh lại và tạo vật mới này được định hình về mặt thuộc linh còn tạo vật cũ thì về mặt xác thịt. Mối liên hệ của tạo vật mới với Đức Chúa Trời là vâng theo ý chỉ của Ngài và tận hiến hầu việc Ngài. Những điều này là việc mà tạo vật cũ không thể làm được và ngay cả mong muốn làm cũng không được. Đối với những điều thuộc linh thì con người cũ đã chết và không thể sống lại được. Đó chính là “chết vì lầm lỗi và tội ác” (Êph-ê- sô 1:2) và chỉ có thể được hồi sinh bởi sự thức tỉnh siêu nhiên, điều mà chỉ có khi chúng ta đến với Đấng Christ và ở trong Ngài. Đấng Christ ban cho chúng ta một con người hoàn toàn mới, thánh khiết và một cuộc đời không bao giờ hư nát. Cuộc đời cũ của chúng ta, một cuộc đời đã chết vì tội lỗi mình trước mặt Đức Chúa Trời, đã được chôn và nay được sống lại để “bước đi trong đời mới” với Ngài (Rô-ma 6:4).

Nếu chúng ta thuộc về Ngài, chúng ta được hiệp làm một với Ngài và không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa (Rô-ma 6:5-6); chúng ta được sống lại với Ngài (Ê-phê-sô 2:5); chúng ta được định sẵn để giống với hình bóng Ngài (Rô-ma 8:29); chúng ta được giải phóng khỏi sự định tội và không còn bước đi theo xác thịt nữa nhưng bước đi theo Thánh Linh (Rô-ma 8:1), và chúng ta là một phần trong chi thể của Đấng Christ cùng với các tín hữu khác (Rô-ma 12:5). Người tin Chúa giờ đây có được tấm lòng mới (Ê-xê-chi-ên 11:19) và được phước với “đủ mọi thứ phước thiên liêng trên trời trong Đức Chúa Giêxu Christ” (Êph-ê-sô 1:3).

Có thể chúng ta tự hỏi tại sao chúng không sống giống như cách được miêu tả ở đây dù chúng ta đã giao phó cuộc đời chúng ta cho Đấng Christ và được đảm bảo về sự cứu chuộc. Đó là vì bản chất mới của chúng ta vẫn còn ở trong thân thể xác thịt và cả hai đang tranh chiến cùng nhau. Bản chất cũ thì chết nhưng bản chất mới phải tranh đấu với “nhà” cũ mà nó đang ở trong. Ma quỉ và tội lỗi vẫn đang hiện diện và người tin Chúa có thể thấy nó trong một phương diện mới, nó không còn khống chế được họ như trước đây đã từng. Ở trong Chúa chúng ta có thể chọn chống lại tội lỗi trong khi bản chất cũ thì không. Bây giờ chúng ta có sự chọn lựa, hoặc là nuôi dưỡng con người mới bằng Lời Chúa, bằng sự cầu nguyện và vâng lời, hoặc chúng ta nuôi dưỡng đời sống xác thịt bằng cách bỏ qua những điều đó.

Khi chúng ta ở trong Đấng Christ nhờ Đấng yêu thương mình mà được thắng hơn bội phần” (Rô-ma 8:37) và có thể vui mừng trong Đấng Cứu Thế là Đấng khiến mọi sự thành có thể (Phi-lip 3:14). Trong Đấng Christ, chúng ta được nhận làm con, được xưng công bình, được cứu chuộc, được làm hòa lại với Chúa và được chọn. Trong Ngài chúng ta luôn đắc thắng, đầy dẫy sự vui mừng và bình an, tìm thấy ý nghĩa thật của đời sống trong Đấng Cứu Thế tuyệt vời chính là Đấng Christ.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Tôi là ai ở trong Đấng Christ?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries