settings icon
share icon
Câu hỏi

Nơi Chí Thánh là gì?

Trả lời


Căn phòng được gọi là Nơi Chí Thánh là khu vực ở trong cùng và là nơi thiêng liêng nhất của đền tạm Môi-se thời xưa và đền thờ của Giê-ru-sa-lem. Nơi Chí Thánh được thiết kế như một khối lập phương hoàn hảo. Nơi này chỉ chứa Hòm Giao Ước, là dấu hiệu của mối liên hệ đặc biệt giữa dân Y-sơ-ra-ên với Đức Chúa Trời. Chỉ có thầy tế lễ thượng phẩm mới có thể vào Nơi Chí Thánh. Một năm một lần, vào ngày Yom Kippur - ngày lễ Chuộc Tội, thầy tế lễ thượng phẩm được phép vào khu vực kín nhỏ, không có cửa sổ để dâng hương và rảy máu của con vật hiến tế lên nắp Hòm Thi Ân (Hòm Giao Ước). Làm như vậy, thầy tế lễ thượng phẩm đã chuộc tội lỗi của chính mình và của dân sự. Nơi Chí Thánh được ngăn cách với phần còn lại của đền tạm/đền thờ bằng một bức màn, một tấm màn to, nặng làm bằng vải gai mịn với chỉ xanh, tím, đỏ và thêu chê-ru-bim bằng vàng.

Đức Chúa Trời đã phán rằng Ngài sẽ hiện ra trong Nơi Chí Thánh (Lê-vi 16:2); Do đó, tấm màn che là cần thiết. Có một rào cản giữa con người và Đức Chúa Trời. Không ai có thể tiếp cận sự thánh khiết của Đức Chúa Trời ngoại trừ thầy tế lễ thượng phẩm, và chỉ mỗi năm một lần. “Mắt Chúa thánh sạch chẳng nhìn sự dữ, chẳng có thể nhìn được sự trái ngược” (Ha-ba-cúc 1:13), và Ngài không thể dung thứ tội lỗi. Tấm màn che và các nghi lễ phức tạp do thầy tế lễ đảm nhận là lời nhắc nhở rằng con người không thể bước vào sự hiện diện đầy uy nghi của Đức Chúa Trời một cách bất cẩn hoặc bất kính. Trước khi thầy tế lễ thượng phẩm bước vào Nơi Chí Thánh vào Ngày Lễ Chuộc Tội, ông phải tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo đặc biệt, mang theo lư hương đang cháy để khói che mắt khỏi tầm nhìn trực diện của Đức Chúa Trời, và mang theo huyết của sinh tế để chuộc tội (Xuất 28, Lê-vi 16, Hê-bơ-rơ 9:7).

Tầm quan trọng của Nơi Chí Thánh đối với những Cơ Đốc nhân được tìm thấy trong các sự kiện xung quanh việc Đấng Christ bị đóng đinh trên thập tự giá. Khi Chúa Giê-su chết, một điều lạ lùng đã xảy ra: “Khi Đức Giê-su kêu một tiếng lớn nữa, thì trút linh hồn. Ngay lúc đó bức màn trong đền thờ bị xé ra làm hai từ trên xuống dưới” (Ma-thi-ơ 27: 50-51a). Bức màn đã bị xé ra không bởi bất kỳ một ai cả. Đó là một sự kiện siêu nhiên được thực hiện bởi quyền năng của Đức Chúa Trời để nói lên một điều rất cụ thể: bởi sự chết của Chúa Giê-su trên thập tự giá, con người đã không còn bị ngăn cách với Đức Chúa Trời. Hệ thống đền thờ thời Cựu Ước đã không còn được áp dụng khi Giao Ước Mới được thông qua. Chúng ta không còn phải phụ thuộc vào các thầy tế lễ để thực hiện các tế lễ mỗi năm một lần thay cho chúng ta. Thân thể của Chúa Giê-xu đã bị ‘xé ra’ trên thập giá, giống như bức màn bị xé ra trong đền thờ, và bây giờ chúng ta đến với Đức Chúa Trời qua Cứu Chúa Giê-su: “…Vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Giê-su được dạn dĩ vào Nơi Chí Thánh, bởi con đường mới và sống mà Ngài đã mở cho chúng ta ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua thân xác Ngài” (Hê-bơ-rơ 10:19-20).

Sự hy sinh một lần đủ cả của Đấng Christ đã loại bỏ sự cần thiết của việc dâng sinh tế hàng năm, là điều mà không bao giờ có thể cất đi tội lỗi (Hê-bơ-rơ 10:11). Những của lễ đó chỉ là hình bóng của sự báo trước về một sinh tế hoàn hảo, đó là Chiên Con Thánh của Đức Chúa Trời, chịu chết vì tội lỗi của thế gian (Giăng 1:29). Nơi Chí Thánh, nơi hiện diện của Đức Chúa Trời, giờ đây mở cửa cho tất cả những ai có đức tin nơi Chúa Giê-su. Nơi mà trước đây, bị ngăn cách bởi sự bảo vệ oai nghiêm của chê-ru-bim, Đức Chúa Trời đã mở một con đường qua sự đổ huyết của chính Con Ngài.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Nơi Chí Thánh là gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries