settings icon
share icon
Câu hỏi

Có thể thêm nhiều sách nữa vào Kinh Thánh không?

Trả lời


Không có lý do nào để tin rằng hiện tại Chúa mặc Khải để thêm nhiều sách nữa vào Kinh Thánh là lời của Chúa. Kinh Thánh bắt đầu bằng sự khởi đầu của nhân loại_trong sách Sáng Thế Ký_ và kết thúc bằng sự kết thúc của nhân loại như chúng ta đã biết_ trong sách Khải Huyền. Còn giữa quá trình thì nói đến ích lợi cho những tín nhân, cho đến năng quyền của sự thật lời Chúa trong cuộc sống thường ngày. Chúng ta đều biết điều này trong 2 Ti-mô-thê 3:16-17, " 16 Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình,17 hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành."

Nếu đã thêm sách khác vào Kinh Thánh, thì điều đó tương đương như chúng ta nói Kinh Thánh chưa được hoàn chỉnh trong thời điểm này và Kinh Thánh cũng không dạy chúng ta những điều cần phải biết. Mặc dầu điều này chỉ trực tiếp đề cập trong sách Khải Huyền, Khải Huyền 22:18-20 dạy chúng ta một sự thật rất quan trọng về vấn đề thêm sách khác vào Kinh Thánh: " Tôi ngỏ cho kẻ nào nghe lời tiên tri trong sách này: 18 nếu ai thêm vào sách tiên tri này điều gì, thì Đức Chúa Trởi sẽ thêm cho người ấy tai nạn đã ghi chép trong sách này. 19 Và kẻ nào bớt điều gì trong những lời ở sách tiên tri này, thì Đức Chúa Trời sẽ cất lấy phần họ về cây sự sống và thành thánh, mà đã chép trong sách này. 20 Đấng làm chứng cho những điều ấy, phán rằng: Phải, ta đến mau chóng. Amen, lạy Đức Chúa Giê-xu xin hãy đến!"

Tất cả những gì chúng ta cần đều có trong 66 sách hiện tại của Kinh Thánh. Không thể có bất kì cảnh ngộ nào trong cuộc sống mà phân đoạn Kinh Thánh không đề cập đến. Điều gì đã bắt đầu trong Sáng Thế Ký tìm hồi kết trong sách Khải Huyền. Kinh Thánh là tuyệt đối hoàn chỉnh và đầy đủ. Chúa có thể thêm điều gì nữa vào Kinh Thánh không? Chúa chắc chắn làm được. Tuy nhiên, không có lý do nào thuộc về Kinh Thánh hoặc thuộc về Thần Học, để chúng ta tin rằng Chúa chuẩn bị làm điều này, hoặc không có nhu cần để Chúa chúng ta phải làm vậy.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Có thể thêm nhiều sách nữa vào Kinh Thánh không?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries