settings icon
share icon
Câu hỏi

Chuyện gì đã xảy ra với các chi phái thất lạc?

Trả lời


Khi nói về “các chi phái thất lạc của Y-sa-ra-ên”, mọi người thường nghĩ về 10 chi phái của Vương quốc phía Bắc, nơi đã rơi vào tay của dân A-si-ri vào khoảng năm 722 TC. Những chi phái này là Ru-bên, Si-mê-ôn, Lê-vi, Đan, Nép-ta-li, Gát, A-se, Y-sa-ca, Sa-bu-lôn, và Giô-sép (những chi phái này được chia thành các chi phái Ép-ra-im và Ma-na-se). Đa số những người ở Vương quốc phía Bắc đều bị lưu đày đến vương quốc cổ A-si-ri (2 Các vua 17:6). Nhiều người Do Thái ở lại vùng đất này đã kết hôn với những dân từ Cu-tha, A-va, Ha-mát và Sê-phạt-ra--im, những người đã được vua A-si-ri gởi đến sinh sống ở Sa-ma-ri (2 Các Vua 17:24; E-xơ-ra 4:2-11). Do đó, câu chuyện kể rằng, mười chi phái phía bắc của Y-sơ-ra-ên đã “lạc trôi” vào lịch sử và bị xóa sổ hoặc bị đồng hóa vào các nhóm dân khác. Tuy nhiên, câu chuyện này dựa trên suy luận và giả định hơn là dựa trên sự dạy dỗ trực tiếp của Kinh Thánh.

Có rất nhiều điều bí ẩn, truyền thuyết và truyền thống nói về những gì đã xảy ra với mười chi phái “thất lạc” của Y-sa-ra-ên. Một truyền thuyết nói rằng mười chi phái đó đã di cư đến châu Âu (sông Danube, họ nói rằng tên này được đặt dựa trên tên của chi phái Đan). Một truyền thuyết khác nói rằng những chi phái đã di cư đến tận nước Anh và tất cả những người Anglo-Saxon ngày nay thực chất là người Do Thái – đây là một lời dạy dỗ của một dị giáo chủ nghĩa Do Thái của Anh. Một con số đáng kinh ngạc của các nhóm người khắp thế giới tuyên bố là hậu duệ của các chi phái ‘thất lạc’: những nhóm người này là: Ấn Độ, Nigeria, Ethiopia, Pakistan, Afghanistan, và Bắc Mỹ đều cho rằng họ có tổ tiên như vậy. Các giả thuyết khác so sánh người Nhật Bản hoặc thổ dân châu Mỹ với mười chi phái “thất lạc” của Y-sơ-ra-ên.

Sự thật là ‘những chi phái Y-sơ-ra-ên bị thất lạc’ không thật sự thất lạc. Nhiều người Do Thái ở lại vùng đất này sau cuộc chinh phục của người A-si-ri đã tái thống nhất với Giu-đa ở phía nam (2 Sử ký 34:6-9). A-si-ri sau đó bị chinh phục bởi Ba-by-lôn, chúng tiếp tục xâm chiếm Vương quốc Y-sơ-ra-ên phía Nam, hai chi phái còn lại: Giu-đa và Bên-gia-min bị lưu đày (2 Các vua 25:21). Do đó, những người còn sót lại của các chi phái phía bắc sẽ là một phần trong cuộc lưu đày của người Ba-by-lôn. Bảy mươi năm sau, khi vua Si-ru cho phép người Do Thái trở về Y-sơ-ra-ên (E-xơ-ra 1), nhiều người (từ 12 chi phái) đã trở về Y-sơ-ra-ên và xây dựng lại quê hương của họ.

Ý tưởng về 10 chi phái của Y-sơ-ra-ên bị ‘thất lạc’ là sai lầm. Đức Chúa Trời biết tất cả mười hai chi phái ở đâu, và, như chính Kinh Thánh chứng minh, tất cả họ đều được tính vào sổ. Vào thời kỳ cuối cùng, Đức Chúa Trời sẽ triệu tập các nhân chứng từ mười hai chi phái (Khải huyền 7:4-8). Vì vậy, rõ ràng, Đức Chúa Trời đã luôn theo dõi xem ai thuộc chi phái nào.

Trong các sách Phúc âm, nữ tiên tri An-ne (Lu-ca 2:36) đến từ chi phái A-se (một trong mười chi phái được cho là thất lạc). An-ne hoàn toàn không hề bị thất lạc. Cả Xa-cha-ri, Ê-li-sa-bét và Giăng Báp-tít – đều thuộc chi phái Lê-vi (Lu-ca 22:30). Phao-lô, người được biết đến là thuộc chi phái Bên-gia-min (Rô-ma 11:1), nói rằng “mười hai chi-phái chúng tôi, lấy lòng sốt-sắng thờ-phượng Đức Chúa Trời, cả đêm và ngày, mà trông-đợi lời hứa ấy được trọn” (Công vụ 26:7) – được viết ở thì hiện tại. Gia-cơ viết thư của mình “gửi cho mười hai chi phái rải rác giữa các quốc gia” (Gia-cơ 1:1). Nói tóm lại, có nhiều bằng chứng trong Kinh Thánh rằng tất cả mười hai chi phái Y-sơ-ra-ên vẫn còn tồn tại và sẽ ở trong vương quốc của Đấng Mê-si-a. Không ai trong số họ bị mất.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Chuyện gì đã xảy ra với các chi phái thất lạc?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries