settings icon
share icon
Câu hỏi

Nắp Thi Ân là gì?

Trả lời


Tác giả thư Hê-bơ-rơ nói về sự sắp đặt của Đền Tạm trong Cựu Ước. Đền Tạm là nơi thánh có thể di chuyển, được dân Y-sơ-ra-ên sử dụng từ thời họ còn lang thang trong hoang mạc sau cuộc xuất hành khỏi Ai Cập cho đến khi xây dựng đền thờ ở Giê-ru-sa-lem (Xuất Ê-díp-tô Ký 25–27). Trong Đền Tạm có Hòm Giao Ước bao gồm Nắp Thi Ân (Hê-bơ-rơ 9:3-5).

Hòm Giao Ước, trong hòm chứa hai bảng đá viết Mười Điều Răn, là vật thiêng liêng nhất của Đền Tạm và trong đền thờ Giê-ru-sa-lem sau này, nơi hòm được đặt bên trong một khu vực gọi là Nơi Chí Thánh. Ngoài ra trong hòm còn có bình bằng vàng chứa ma-na, loại thức ăn đã được Đức Chúa Trời ban cho khi lang thang trong đồng vắng (Xuất Ê-díp-tô Ký 16:4) và cây gậy của A-rôn đã đâm chồi, nở hoa và sinh ra trái hạnh nhân (Dân số ký 17:1-13) (Hê-bơ-rơ 9:4). Trên đỉnh hòm có một cái nắp gọi là Nắp Thi Ân, trên đó đặt đám mây hoặc biểu tượng hữu hình về sự hiện diện thánh. Đây là nơi mà Đức Chúa Trời ngự, và từ nơi này, Ngài ban lòng thương xót cho con người khi huyết của sự chuộc tội được rảy ra ở đó.

Nói cách khác, Nắp Thi Ân đã che giấu dân sự của Đức Chúa Trời khỏi sự phán xét lên án đời đời của Luật Pháp. Mỗi năm vào Ngày Lễ Chuộc Tội, thầy tế lễ thượng phẩm bước vào Nơi Chí Thánh và rảy huyết của những con sinh tế để chuộc tội cho dân sự Chúa. Huyết này được rảy trên Nắp Thi Ân. Ý nghĩa của hình ảnh này là - chỉ khi dâng tế lễ bằng huyết thì sự kết án của Luật pháp mới có thể được xóa bỏ và những hành vi vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời đã được che đậy.

Từ Hy Lạp cho “Nắp Thi Ân” trong Hê-bơ-rơ 9:5 là hilasterion, có nghĩa là “nơi chuộc tội” hoặc “sự làm lành”. Nó có nghĩa là xóa bỏ tội lỗi. Trong Ê-xê-chi-ên 43:13-15, bàn thờ dâng tế lễ bằng đồng thau cũng được gọi là hilasterion (được làm lành hoặc được thương xót) trong Kinh Thánh Bản Bảy Mươi (bản dịch Cựu Ước bằng tiếng Hy Lạp) vì nó có liên quan đến sự đổ huyết vì tội.

Ý nghĩa của việc này là gì? Trong Tân Ước, chính Đấng Christ được chọn là “của lễ chuộc tội” của chúng ta. Phao-lô giải thích điều này trong thư gửi cho người Rô-ma: “Nhờ ân điển Ngài, bởi sự cứu chuộc trong Đấng Christ Giê-su, họ được xưng công chính mà không phải trả một giá nào. Đức Chúa Trời đã lập Ngài làm sinh tế chuộc tội cho những ai có đức tin trong huyết Ngài. Việc nầy bày tỏ sự công chính của Đức Chúa Trời, vì Ngài lấy lòng nhẫn nhục mà bỏ qua những tội lỗi trong quá khứ” (Rô-ma 3:24-25). Phao-lô dạy rằng Chúa Giê-su chính là sự che lấp tội lỗi, giống như những hình ảnh đã được thể hiện qua lời tiên tri trong Cựu Ước này. Tất cả tội lỗi của chúng ta được che phủ bởi sự chết của Ngài và sự đáp ứng của chúng ta với Đấng Christ qua đức tin của chúng ta nơi Ngài. Ngoài ra, bất cứ khi nào những người tin Chúa phạm tội, chúng ta cần hướng về Đấng Christ, là Đấng vẫn luôn là của lễ chuộc tội hoặc che lấp tội lỗi cho chúng ta (1 Giăng 2:1, 4:10). Điều này liên kết các khái niệm Cựu Ước và Tân Ước với nhau liên quan đến việc che đậy tội lỗi như được minh họa qua Nắp Thi Ân của Đức Chúa Trời.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Nắp Thi Ân là gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries