settings icon
share icon
Câu hỏi

Mười hai chi phái Y-sơ-ra-ên là gì?

Trả lời


Mười hai chi phái Y-sơ-ra-ên đến từ mười hai người con trai Y-sơ-ra-ên. “Y-sơ-ra-ên” là tên Đức Chúa Trời đặt cho Gia-cốp (Sáng thế ký 32:28). Mười hai người con trai của ông là Ru-bên, Si-mê-ôn, Lê-vi, Giu-đa, Đan, Nép-ta-li, Gát, A-se, Y-sa-ca, Sa-bu-lôn, Giô-sép và Bên-gia-min (Sáng thế ký 35:23-26; Xuất Ê-díp-tô Ký 1:1–4; 1 Sử ký 2:1–2 ). Khi các chi phái được thừa hưởng Đất Hứa, con cháu của Lê-vi không nhận lãnh thổ cho mình (Giô-suê 13:14). Thay vào đó, họ trở thành thầy tế lễ và có một số thành nằm rải rác khắp Y-sơ-ra-ên. Chi phái của Giô-sép được chia thành hai—Gia-cốp đã nhận hai con trai của Giô-sép là Ép-ra-im và Ma-na-se làm con nuôi, về cơ bản là Giô-sép được nhần một phần gấp đôi vì lòng trung tín của ông trong việc cứu gia đình thoát khỏi nạn đói (Sáng thế ký 47:11–12). Điều này có nghĩa là các chi phái đã nhận lãnh thổ trong Đất Hứa là Ru-bên, Si-mê-ôn, Giu-đa, Đan, Nép-ta-li, Gát, A-se, Y-sa-ca, Sa-bu-lôn, Bên-gia-min, Ép-ra-im và Ma-na-se. Ở một số chỗ trong Kinh Thánh, chi phái Ép-ra-im được gọi là chi phái Giô-sép (Dân số ký 1:32–33).

Sau khi vua Sa-lô-môn băng hà, Y-sơ-ra-ên chia thành hai Vương quốc. Vương quốc Giu-đa, về phía nam, bao gồm Giu-đa, Si-mê-ôn và Bên-gia-min. Các chi phái khác hợp lại thành Vương quốc Y-sơ-ra-ên ở phía bắc. Y-sơ-ra-ên bị người A-si-ri tiêu diệt, và hầu hết dân Y-sơ-ra-ên đều bị giết hoặc bị lưu đày; nhiều người Y-sơ-ra-ên rất có thể vẫn hội nhập với Vương quốc Giu-đa.

Chúa Giê-su đến từ Giu-đa, Phao-lô đến từ Bên-gia-min, và Giăng Báp-tít là người Lê-vi, nhưng kể từ cuộc tản lạc vào năm 70 sau Công nguyên, việc xác định chi tộc của một người Do Thái hiện đại khó khăn hơn một chút. Điều đó không có nghĩa là sự phân chia chi tộc là không liên quan. Trong cơn đại nạn, khi phần lớn thế gian đã rời bỏ Đức Chúa Trời và đi theo Anti-christ, có 144.000 người Do Thái sẽ được Chúa đóng ấn. Con số này bao gồm 12.000 người từ mỗi chi phái. Vì vậy, ngay cả khi chúng ta không biết ai thuộc chi phái nào, thì Đức Chúa Trời vẫn theo dõi. Các chi phái được liệt kê một lần nữa trong Khải Huyền 7:5-8, nhưng chúng không phải là các chi phái đã được ban cho đất trong Giô-suê. Ma-na-se, và Ép-ra-im (dưới tên của Giô-sép) có ở đó thay vì chi phái Đan, chi phái Lê-vi cũng có ở đó. Không có lời giải thích nào được đưa ra là tại sao.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Mười hai chi phái Y-sơ-ra-ên là gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries