settings icon
share icon
Câu hỏi

Mười Điều Răn là gì?

Trả lời


Mười Điều Răn là mười điều luật trong Kinh Thánh mà Đức Chúa Trời ban cho dân tộc Y-xơ-ra-ên trong thời gian ngắn sau khi họ ra khỏi xứ Ai cập. Mười Điều Răn là tóm tắt toàn bộ 613 điều luật đã chứa trong luật Tân Cựu ước. Bốn điều răn đầu liên hệ giữa mối tương quan của chúng ta với Đức Chúa Trời. Sáu điều răn còn lại liên hệ giữa mối tương quan của chúng ta với người khác. Mười Điều Răn ghi chép trong Kinh Thánh sách Xuất Ai Cập Ký 20:1-17 và sách Phục Truyền Luật Lệ Ký 5:6-21 và ghi chép như sau:

1. “Trước mặt Ta ngươi chớ có các thần nào khác” Điều răn này chống lại sự thờ phượng bất kỳ thần nào khác hơn một Đức Chúa Trời chân thật. Tất cả những thần khác đều là những thần giả.

2. “ Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp nầy, hoặc trong nước dưới đất. Ngươi chớ quì lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó; vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ tà, hễ ai ghét ta, ta sẽ nhơn tội tổ phụ phạt lại con cháu đến ba bốn đời, và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn ta.” Điều răn này ngăn cấm việc làm hình tượng, đại diện cho hình của Đức Chúa Trời có thể thấy được. Không có một hình ảnh nào chúng ta tạo ra mà có thể chính xác hình của Đức Chúa Trời. Làm một hình tượng để đại diện cho Đức Chúa Trời là thờ phượng một tà thần.

3. “Ngươi chớ lấy danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mà làm chơi, vì Đức Giê-hô-va chẳng cầm bằng vô tội kẻ nào lấy danh Ngài mà làm chơi.” Đây là điều răn ngăn cấm việc lấy danh của Chúa cách vô ích. Chúng ta không thể xem nhẹ danh của Đức Chúa Trời. Chúng ta để cho thấy sự tôn kính Đức Chúa Trời bằng cách chỉ đề cập đến Ngài theo cách tôn trọng và tôn vinh.

4. “Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Ngươi hãy làm hết công việc mình trong sáu ngày; nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi: trong ngày đó, ngươi, con trai, con gái tôi trai tớ gái, súc vật của ngươi, hoặc khách ngoại bang ở trong nhà ngươi, đều chớ làm công việc chi hết; vì trong sáu ngày Đức Giê-hô-va đã dựng nên trời, đất, biển, và muôn vật ở trong đó, qua ngày thứ bảy thì Ngài nghỉ: vậy nên Đức Giê-hô-va đã ban phước cho ngày nghỉ và làm nên ngày thánh.” Đây là điều răn dành riêng ngày Sa-bát (Ngày thứ Bảy cuối tuần) như là một ngày nghỉ ngơi dâng dành cho Chúa.

5. “ Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho”. Đây là điều răn con cái phải luôn luôn đối xử tôn trọng và làm danh dự cho cha mẹ.

6. “Ngươi chớ giết người”. Đây là điều răn nghiêm cấm việc mưu tính cướp mạng sống của người khác.

7. “Ngươi chớ phạm tội tà dâm”. Đây là điều răn nghiêm cấm mối quan hệ tính dục với bất cứ ai khác ngoài vợ chồng.

8. “Ngươi chớ trộm cướp”. Đây là điều răn nghiêm cấm lấy bất cứ điều gì không thuộc sở hữu của ai mà không được phép của người chủ sở hữu ấy.

9. “Ngươi chớ nói chứng dối cho kẻ lân cận mình”. Đây là điều răn nghiêm cấm việc làm chứng giả dối chống lại người khác. Thực chất là điều răn chống lại việc nói dối.

10. “Ngươi chớ tham nhà kẻ lân cận ngươi, cũng đừng tham vợ người, hoặc tôi trai tớ gái, bò, lừa, hay là vật chi thuộc về kẻ lân cận ngươi”. Đây là điều răn nghiêm cấm sự ham muốn bất cứ thứ gì mà không thuộc sở hữu của người ấy. Tham lam có thể dẫn đến phá vỡ một trong những điều răn được liệt kê ở trên: giết người, ngoại tình, và trộm cắp. Nếu đó là sai lầm khi làm một việc gì, nó là sai lầm thèm khát làm những điều tương tự như thế đó.

Nhiều người nhầm lẫn nhìn Mười Điều Răn là một tập hợp các quy tắc đó, nếu làm theo sẽ được đảm bảo lối vào thiên đàng sau khi chết. Ngược lại, mục đích của Mười Điều Răn là để buộc mọi người nhận ra rằng họ không thể hoàn toàn tuân theo Luật pháp (Rô-ma 7:7-11) ), Và do đó có nhu cầu về lòng thương xót và ân điển của Đức Chúa Trời. Bất chấp những tuyên bố của nhà lãnh đạo trẻ tuổi giàu có trong Ma-thi-ơ 19:16, không có ai hoàn hảo có thể tuân theo Mười Điều Răn (Truyền đạo 7:20). Mười Điều Răn chứng minh rằng tất cả chúng ta đều phạm tội (Rô-ma 3:23) và do đó đang cần lòng thương xót và ân điển của Đức Chúa Trời, việc này chỉ có qua đức tin trong Chúa Giê-xu Christ.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Mười Điều Răn là gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries