settings icon
share icon
Câu hỏi

Mục đích của Hội Thánh là gì?

Trả lời


Công vụ các sứ đồ 2:42 có thể được coi là lời tuyên bố về mục đích của Hội Thánh: "Những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh và cầu nguyện" Theo câu Kinh Thánh này mục đích hay những hoạt động của Hội Thánh là: 1) Giảng dạy giáo lý Kinh thánh 2) Cung cấp một nơi cho các tín hữu thông công 3) Cử hành thánh lễ Tiệc Thánh và 4) Cầu nguyện.

Hội Thánh dạy giáo lý Kinh Thánh để chúng ta có nền tảng trong đức tin. Ê-phê-sô 4:14 nói cho chúng ta "Ngài muốn chúng ta không như trẻ con nữa, bị người ta lừa đảo, bị mưu chước dỗ dành làm cho lầm lạc, mà day động và dời đổi theo chiều gió của đạo lạc." Hội Thánh phải là nơi thông công, nơi các tín hữu hết lòng quan tâm đến nhau và tôn trọng lẫn nhau (Rô-ma 12:10), hướng dẫn nhau (Rô-ma 15:14), đối xử tốt và có lòng thương xót với nhau (Ê-phê-sô 4:32), khuyến khích nhau (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:11), và quan trọng nhất là yêu thương nhau (I Giăng 3:11).

Hội Thánh là nơi mà các tín hữu có thể cử hành lễ tiệc thánh của Chúa, nhớ lại sự chết và đổ huyết của Đấng Christ thay cho chúng ta (I Cô-rinh-tô 11:23-26). Khái niệm "Bẻ bánh" (Công vụ 2:42) cũng mang ý tưởng là ăn uống cùng với nhau. Đây là ví dụ về việc đề cao sự thông công trong hội thánh. Mục đích cuối cùng của Hội Thánh theo Công vụ 2:42 là cầu nguyện. Hội Thánh này là nơi khuyến khích sự cầu nguyện, dạy cầu nguyện, thực hành cầu nguyện. Phi-líp 4:6-7 khuyến khích chúng ta: "Đừng lo lắng về bất cứ điều gì, nhưng trong tất cả mọi việc, dùng sự cầu nguyện, nài xin, và tạ ơn, mà trình các sự cầu xin cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng của bạn trong Chúa Giê-xu Christ. "

Một sứ mạng khác được giao cho Hội Thánh là công bố phúc âm của sự cứu rỗi qua Chúa Giê-xu Christ (Ma-thi-ơ 28:18-20; Công vụ 1:8). Hội Thánh được kêu gọi đến sự trung thành trong việc chia sẻ phúc âm thông qua lời nói và việc làm. Hội Thánh là "ngọn hải đăng" trong cộng đồng, chỉ hướng cho mọi người đến với Chúa của chúng ta và Cứu Chúa Giê-xu Christ. Hội Thánh thúc đẩy cả hai phương diện phúc âm và chuẩn bị các thành viên của mình để công bố phúc âm (I Phi-e-rơ 3:15).

Một vài mục đích còn lại của Hội Thánh được đề cập trong Gia Cơ 1:27: "Sự tin đạo thanh sạch không vết, trước mặt Ðức Chúa Trời, Cha chúng ta, là: thăm viếng kẻ mồ côi, người góa bụa trong cơn khốn khó của họ, và giữ lấy mình cho khỏi sự ô uế của thế gian." Hội Thánh là nơi thuộc về công việc của sự chăm sóc cho những người có nhu cần. Điều này bao gồm không chỉ chia sẻ phúc âm, mà còn cung cấp những nhu cầu vật chất (thức ăn, quần áo, chỗ ở) khi cần thiết và thích hợp. Các Hội Thánh cũng trang bị các tín hữu trong Đấng Christ với những công cụ mà họ cần để vượt qua tội lỗi và còn tự do khỏi các ô nhiễm của thế gian. Điều này được thực hiện bằng cách dạy Kinh Thánh và sự thông công với nhau.

Như thế, mục đích của Hội Thánh là gì? Phao-lô đã cho minh hoạ tuyệt vời về các tín hữu tại Cô-rinh-tô. Hội Thánh là những bàn tay của Thiên Chúa, môi miệng, và những đôi chân trong thế gian này- là thân thể của Đấng Christ (I Cô-rinh-tô 12:12-27). Chúng ta làm những điều mà Chúa Giê-xu Christ sẽ làm nếu Ngài ở trên trái đất này bằng thân thể. Hội Thánh là những "Người của Christ", "Giống như Christ ", và "Theo Christ".

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Mục đích của Hội Thánh là gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries