settings icon
share icon
Câu hỏi

Những tên hay tựa đề khác của Kinh thánh là gì?

Trả lời


Có rất nhiều tên và tựa đề của Kinh thánh được tìm thấy trong Cựu Ước lẫn Tân Ước. Dưới đây là danh sách tên và tựa đề Kinh thánh được biết đến nhiều nhất:

Cuốn sách luật pháp (Phục truyền 31:26) – “Hãy lấy cuốn sách luật pháp nầy, để bên hòm giao ước của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi. Nó sẽ ở đó làm chứng nghịch cùng ngươi”. Kinh thánh được miêu tả như là quyển sách luật pháp, luật pháp này không có nghĩa là bắt chúng ta làm nô lệ hay kìm kẹp mối liên hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời, nhưng luật pháp này giúp chúng ta tăng thêm sự hiểu biết về sự công chính của Đức Chúa Trời và hướng chúng ta đến với Đấng Christ.

Phúc âm (Rô-ma 1:16) – “Thật vậy, tôi không hổ thẹn về Tin lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin …” Kinh thánh bày tỏ cho chúng ta biết về phúc âm là tin tức tốt lành về Chúa Giê-xu Christ. Thông qua Con trai của Đức Chúa Trời, mọi tội lỗi của chúng ta được tha thứ và được ban cho sự cứu rỗi.

Kinh thánh (Rô-ma 1:2) – “Là Tin lành xưa kia Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri Ngài mà hứa trong Kinh thánh”. Kinh thánh là sự tập hợp của những thánh văn thánh và có thẩm quyền bởi vì chúng được soi dẫn (thần cảm) bởi Đức Chúa Trời.

Luật pháp của Chúa (Thi thiên 19:7) – “Luật pháp của Đức Giê-hô-va là trọn vẹn, bổ linh hồn lại. Sự chứng cớ Đức Giê-hô-va là chắc chắn, làm cho kẻ ngu dại trở nên khôn ngoan”. Luật pháp của Kinh thánh không bị nhầm lẫn với những luật pháp khác bởi vì chúng là mạng lệnh của Chúa và của Chúa mà thôi chứ không phải là những lời nói dông dài của con người.

Lời sự sống (Công vụ 7:38) – “Ấy là người, trong dân hội tại nơi đồng vắng, đã ở với thiên sứ, là đấng phán cùng người trên núi Si-na-i, và với tổ phụ chúng ta, người lại nhận lấy những lời sự sống đặng trao lại cho các ngươi”. Kinh thánh là sách sự sống vì từng sách, từng chương và từng câu đầy dẫy sự hiểu biết và sự khôn ngoan của Chính Đức Chúa Trời.

Sứ điệp của Đấng Christ (Cô-lô-se 3:16) – “Nguyền xin lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em, và anh em dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời”. Sứ điệp của Đấng Christ là sứ điệp cứu rỗi khỏi tội lỗi thông qua Đấng duy nhất có thể hoàn thành nó.

Kinh thánh (II Ti-mô-thê 3:16) – “Cả Kinh thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình”. Được soi dẫn bởi Đức Chúa Trời nên Kinh thánh là sự tập hợp của những bản văn không giống với bất kì bản văn nào khác. Nó là quyển sách duy nhất được viết bởi những con người được cảm động hay được “điều khiển” bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời (II Phi-e-rơ 1:21).

Cuộn sách (Thi thiên 40:7) – “Bấy giờ tôi nói: nầy tôi đến – trong quyển sách đã có chép về tôi”. Trong lời tiên tri về Chúa Giê-xu, Kinh thánh ám chỉ chính nó như là một cuộn sách, là một cuộn giấy da ghi chép lại kiến thức vô giá được chia sẻ từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Gươm của Đức Thánh Linh (Ê-phê-sô 6:17) – “Cũng hãy … cầm gươm của Đức Thánh Linh, là lời Đức Chúa Trời”. Giống như cây gươm, Kinh thánh có thể gạt được bất kì sự tấn công và đâm chọc nào đối với lẽ thật của Đức Chúa Trời. Tác giả viết cho người Hê-bơ-rơ nói rằng Kinh thánh sắc hơn bất kì “gươm hai lưỡi” nào bởi vì nó có khả năng “thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng” (Hê-bơ-rơ 4:12).

Lẽ thật (Giăng 17:17) – “Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh, lời Cha tức là lẽ thật”. Vì Kinh thánh là Lời Chúa nên nó là lẽ thật. Từng lời đều xuất phát từ tâm trí của Đức Chúa Trời. Vì Ngài là lẽ thật nên Lời Ngài phải là lẽ thật.

Lời Đức Chúa Trời (Lu-ca 11:28) – “Những kẻ nghe và giữ lời Đức Chúa Trời còn có phước hơn!” Kinh thánh giống như là ống nói của Đức Chúa Trời, vì Ngài nói trực tiếp với chúng ta thông qua từng sách.

Lời hằng sống (Phi-líp 2:16) – “hãy giữ vững lời hằng sống” (Bản truyền thống hiệu đính). Kinh thánh bày tỏ cho chúng ta thấy sự khác biệt giữa sự sống và sự chết – sự sống đời đời đặt trước những ai tiếp nhận Chúa Giê-xu Christ là Đấng cứu thế của họ và sự chết đời đời dành cho những ai không tiếp nhận Ngài.

Lời Chúa (Thi thiên 12:6) – “Các lời Đức Giê-hô-va là lời trong sạch. Dường như bạc đã thét trong nồi dót bằng gốm. Luyện đến bảy lần.” Lời của Kinh thánh là hoàn hảo và không có sai sót bởi vì chúng là lời Chúa, được nói thông qua các tiên tri và các sứ đồ để bày tỏ tình yêu và sự vinh hiển (vinh quang) của Đức Chúa Trời.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Những tên hay tựa đề khác của Kinh thánh là gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries