settings icon
share icon
Câu hỏi

Tại sao có quá nhiều sự nhầm lẫn liên quan đến những sự dạy dỗ của Kinh Thánh?

Trả lời


Đức Chúa Trời ban cho chúng ta Kinh Thánh để dạy chúng ta về Ngài và đường lối của Ngài, và vì Đức Chúa Trời không phải là Chúa của sự nhầm lẫn (1 Cô-rin-tô 14:33), bất kỳ và tất cả các sự nhầm lẫn nào đều phải đến từ các thế lực lượng phá hoại của thế gian (1 Giăng 2:15), xác thịt (Ga-la-ti 5:17), và ma quỷ (1 Cô-rinh-tô 7:5; 2 Cô-rinh-to 2:11). "Thế gian" là hệ thống thế giới bất kính và mọi người thuộc về nó, là những ai không hiểu hoặc không quan tâm về Lời của Đức Chúa Trời; "xác thịt" là bản chất tội lỗi vẫn còn ngự trị trong Cơ-đốc nhân đến nỗi làm hư hoại đời sống tin kính của họ (Rô-ma 8:6-7; Ê-phê-sô 2:3); và "ma quỷ" ám chỉ Sa-tan và các quỷ của nó là những kẻ xuyên tạc Lời của Đức Chúa Trời, thường giả mạo làm thiên sứ sáng láng (2 Cô-rin-tô 11:14-15; Khải Huyền 12:9).

Mỗi thế lực này có thể hoạt động riêng lẻ hoặc là phối hợp với nhau để gây nhầm lẫn cho mọi người về Lời của Đức Chúa Trời. Thảm thương thay, sự nhầm lẫn về Kinh Thánh có thể dẫn đến một hy vọng sai lầm về sự cứu rỗi (Ga-la-ti 1:7-9). Trong sự cám dỗ Chúa Giê-xu, Sa-tan đã dùng sự giải thích sai trật về Lời Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 4:1-11). Ngày nay Sa-tan cũng sử dụng cùng một chiến thuật ấy, lấy một chân lý của Kinh Thánh và áp dụng chân lý ấy cách sai trật. Sa-tan giỏi trong việc bóp méo Lời của Đức Chúa Trời chỉ cần đủ để gây ra những hậu quả thảm khốc.

Đôi khi, sự nhầm lẫn về những gì Kinh Thánh dạy bắt nguồn từ một bản dịch Kinh Thánh kém thiếu. Tuy vậy, sự nhầm lẫn thường là do kết quả của những phương pháp nghiên cứu Kinh Thánh không cẩn thận giữa vòng các tín hữu và những tín lý giả dối của những người giảng đạo, những giáo sư, và những người viết (2 Cô-rin-tô 11:12-13). Qua sự thiếu hiểu biết hoặc do cố ý, các tiên tri giả này, dùng ngay cả những bản dịch đúng, bóp méo và vặn vẹo Lời của Đức Chúa Trời để quảng bá nghị trình của họ hoặc kêu gọi suy nghĩ theo thế gian. Thay vì chỉ dựa vào người khác để dạy chúng ta Lời của Đức Chúa Trời, chúng ta cần tự mình nghiên cứu Lời của Đức Chúa Trời và dựa vào Đức Thánh Linh.

Chết người nhất là sự nhầm lẫn về lẽ thật của phúc âm. Trong khi Kinh Thánh dạy rằng Đức Chúa Giê-xu Christ là con đường duy nhất, là lẽ thật duy nhất và là sự sống duy nhất (Giăng 14:6; Công vụ 4:12), nhiều người tự gọi mình là Cơ-đốc nhân lại tin rằng có thể vào được thiên đàng bằng những cách khác hay tôn giáo khác. Dù cho có sự nhầm lẫn, những con chiên thật sẽ nghe tiếng của Người Chăn và chỉ theo Ngài mà thôi (Giăng 10:27). Những ai không thuộc về Người Chăn “sẽ không chịu nghe lời dạy dỗ chân thật nữa mà đi tìm những giáo sư nói những lời êm tai để vừa lòng mình” (2 Ti-mô-thê 4:3). Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta Thánh Linh của Ngài và mạng lịnh rao giảng lẽ thật Kinh Thánh với sự khiêm nhường và nhẫn nại, bất luận gặp thời hay không gặp thời (2 Ti-mô-thê 4:2), và hãy nỗ lực chứng tỏ mình được chấp thuận, như những người làm công không có gì phải hổ thẹn, thẳng thắn giảng dạy sứ điệp của chân lý (2 Ti-mô-thê 2:15). Chúng ta sẽ làm điều này cho đến khi Đức Chúa Giê-xu trở lại và chấm dứt tất cả mọi sự nhầm lẫn.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Tại sao có quá nhiều sự nhầm lẫn liên quan đến những sự dạy dỗ của Kinh Thánh?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries