settings icon
share icon
Câu hỏi

Có phải tính không sai lạc của Kinh Thánh chỉ áp dụng cho các bản gốc?

Trả lời


Chỉ có các bản gốc (viết bởi các sứ đồ, tiên tri, v.v.) được Kinh Thánh đảm bảo sự mặc khải và không sai lạc. Các sách trong Kinh Thánh được đảm bảo 100% không sai lạc, chính xác, có thẩm quyền và chân thật, do nguyên gốc được viết qua sự hà hơi của Thánh Linh (2 Ti-mô-thê 3:16-17; 2 Phi-e-rơ 1:20-21). Không có lời hứa nào trong Kinh Thánh rằng các bản sao từ bản gốc sẽ không sai lạc hoặc không bị lỗi do người sao chép. Do Kinh Thánh đã được sao chép lại hàng ngàn lần qua hàng ngàn năm, nhiều khả năng đã có một vài lỗi do người sao chép.

Vậy chúng ta xử lí vấn đề này như thế nào? Trước hết, điều quan trọng cần nhớ là các bản Kinh Thánh chúng ta có ngày nay giống nhau đến 99%. Đúng là có một vài khác biệt nhỏ, nhưng phần lớn Kinh Thánh từ bản này đến bản kia là như nhau. Hầu hết chúng khác nhau trong dấu câu, kết thúc từ, lỗi ngữ pháp nhỏ, thứ tự từ, v.v. – những lỗi mà rõ ràng là do người sao chép. Không có nền tảng thần học nào bị nghi ngờ vì những lỗi trên. Các bản Kinh Thánh từ thế kỷ 15 hoàn toàn giống với các bản thế kỷ 3. Chúng ta có thể tin chắc rằng Kinh Thánh ta có ngày nay gần như giống hoàn toàn với Kinh Thánh các sứ đồ và tiên tri viết hơn 2000 năm trước.

Thứ hai, chúng ta không nên vội nói “Ồ, lỗi này là do người sao chép.” Phần lớn, thậm chí tất cả các “lỗi” trong Kinh Thánh có thể được giải thích một cách có logic và đáng tin. Những lỗi không thể giải thích được, hoặc khó giải thích có thể là do chúng ta chưa biết câu trả lời. Chưa tìm được giải pháp không có nghĩa là giải pháp không tồn tại. Ta chỉ nên coi một lỗi là do người sao chép như phương án giải thích cuối cùng cho các “lỗi” trong Kinh Thánh.

Tất nhiên các bản dịch Kinh Thánh hiện đại của chúng ta cũng có thể có lỗi. Người sao chép và người dịch là con người, vậy nên họ mắc lỗi. Nhưng, độ chính xác tuyệt đối của Kinh Thánh là bằng chứng cho sự hà hơi và bảo vệ của Chúa.

Chúng ta còn có thể tin Kinh Thánh không? Tất nhiên là có! Các bản dịch Kinh Thánh ta có ngày nay là Lời Chúa (Giăng 10:35; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:13). Kinh Thánh ngày nay cũng có thẩm quyền như KInh Thánh thế kỷ thứ 1 SCN (Hê-bơ-rơ 4:12). Chúng ta có thể hoàn toàn tin Kinh Thánh là thông điệp của Chúa cho nhân loại ngày nay. Đúng là lời hứa hà hơi và không sai lạc chỉ áp dụng cho các bản gốc. Nhưng điều đó không khiến cho Kinh Thánh hiện đại không chính xác và không có thẩm quyền. Lời Chúa còn đời đời (1 Phi-ê-rơ 1:25), mặc dù người sao chép và biên dịch có thể mắc lỗi đâu đó.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Có phải tính không sai lạc của Kinh Thánh chỉ áp dụng cho các bản gốc?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries