settings icon
share icon
Câu hỏi

Tại sao chúng ta cần phải nghiên cứu Kinh Thánh Cựu Ư ớc?

Trả lời


Có rất nhiều lý do để chúng ta cần phải nghiên cứu Kinh Thánh Cựu Ước. Trước hết, Cựu Ước đặt nền tảng cho việc giảng dạy và cho những sự kiện đã được tìm thấy trong Tân Ước. Kinh Thánh là một sự mạc khải tiệm tiến (liên tục). Nếu bạn bỏ qua nửa đầu của bất cứ quyển sách hay nào và cố gắng đọc cho xong nó, bạn sẽ gặp khó khăn để hiểu các nhân vật, cốt truyện, và phần kết thúc. Cũng như vậy, Kinh Thánh Tân Ước chỉ hiểu được trọn vẹn khi chúng ta nhìn thấy nền tảng của nó qua những sự kiện, nhân vật, luật pháp, hệ thống nghi thức tế lễ, các giao ước, và những lời hứa trong Thánh Kinh Cựu Ước.

Nếu chúng ta chỉ có Kinh Thánh Tân Ước, chúng ta sẽ đến với các sách Phúc Âm và không biết lý do tại sao người Do Thái đang tìm kiếm một Đấng Mê-si (Đấng Cứu Thế). Chúng ta sẽ không hiểu được tại sao Đấng Mê-si này đã đến (đọc Ê-sai 53), và chúng ta sẽ không thể xác định được Giê-su người Na-xa-rét là Đấng Mê-si qua những lời tiên tri một cách chi tiết đã báo trước về Ngài [ví dụ: nơi sinh của Ngài (Mi-ca 5:2), sự chết của Ngài (Thi Thiên 22, đặc biệt trong các câu 1, 7, 8, 14 & 18; 69:21), sự phục sinh (Thi Thiên 16:10), và nhiều chi tiết liên quan đến chức vụ của Ngài (Ê-sai 9:2; 52:3)].

Việc nghiên cứu Kinh Thánh Cựu Ước cũng rất quan trọng, nhằm để hiểu những phong tục tập quán của người Do Thái được đề cập đến trong Kinh Thánh Tân Ước. Chúng ta sẽ không hiểu được cách người Pha-ri-si đã hiểu sai luật pháp của Đức Chúa Trời bằng cách thêm những lời truyền khẩu của họ vào luật pháp hoặc tại sao Chúa Giêsu đã giận dữ khi Ngài dẹp sạch sân trong đền thờ, hoặc những lời phán từ đâu của Chúa Giê-xu mà Ngài đã dùng trong nhiều lần đối đáp với những kẻ chống đối.

Kinh Thánh Cựu ước ghi lại chi tiết nhiều lời tiên tri mà nó chỉ có thể trở thành sự thật nếu Kinh Thánh là Lời Đức Chúa Trời, không phải của con người (ví dụ, Đa-ni-ên 7 và những phân đoạn tiếp theo). Những lời tiên tri của Đa-ni-ên cho biết chi tiết sự thăng trầm của các dân tộc. Các lời tiên tri này rất chính xác, thật vậy, điều đó đã làm cho những kẻ hoài nghi phải chọn cách tin rằng chúng đã được viết ra sau những sự kiện.

Chúng ta cần phải nghiên cứu Kinh Thánh Cựu Ước vì sách chứa đựng vô số bài học cho chúng ta. Bằng cách quan sát cuộc đời của các nhân vật trong Cựu Ước, chúng ta tìm thấy được những hướng dẫn cho chính cuộc đời của mình. Chúng ta đã được khích lệ để đặt niềm tin vào Đức Chúa Trời trong mọi hoàn cảnh (Đa-ni-ên 3). Chúng ta học cách giữ vững niềm tin của mình (Đa-ni-ên 1) và chờ đợi phần thưởng cho sự trung tín (Đa-ni-ên 6). Chúng ta học được điều tốt nhất là cần xưng nhận tội lỗi sớm với lòng ăn năn thống hối thay vì đổ lỗi (I Samuel 15). Chúng ta học biết rằng không nên đùa giỡn với tội lỗi, bởi vì nó sẽ tìm ra chúng ta (Các Quan Xét 13 & 16). Chúng ta nhận biết rằng tội lỗi không những để lại hậu quả cho chính mình mà nó còn để lại hậu quả cho những người thân yêu của chúng ta (Sáng Thế Ký 3); và ngược lại, với việc làm tốt chúng ta sẽ nhận được phần thưởng và điều đó cũng cho những người thân chúng ta nữa (Xuất Ê-díp-tô ký 20:5 & 6).

Việc nghiên cứu Kinh Thánh Cựu Ước cũng giúp chúng ta thấu hiểu lời tiên tri. Kinh Thánh Cựu Ước chứa đựng nhiều lời hứa mà Đức Chúa Trời chưa làm ứng nghiệm hoàn toàn cho dân tộc Do Thái. Kinh Thánh Cựu Ước cho thấy nhiều yếu tố như thời gian của Cơn Đại Nạn, Đấng Christ trở lại sẽ hoàn thành lời hứa của Ngài cho dân tộc Do Thái trong triều đại một ngàn năm ra sao, và phần kết thúc của Kinh Thánh được làm trọn như thế nào khi mà nó đã được mạc khải từ lúc ban đầu.

Tóm lại, Kinh Thánh Cựu Ước dạy chúng ta học cách yêu và thờ phượng Chúa như thế nào, cũng như hiểu rõ hơn về bản tánh của Đức Chúa Trời. Nó được bày tỏ qua những lời tiên tri đã ứng nghiệm nhiều lần, chứng tỏ được tại sao Kinh Thánh là một quyển sách độc đáo nhất ở giữa các sách thánh; tự Kinh Thánh có thể chứng minh rằng: Lời Chúa đã được Linh hứng. Tóm lại, nếu bạn chưa mạo hiểm vào các trang sách của Thánh Kinh Cựu Ước, bạn đang bỏ lỡ nhiều điều mà Đức Chúa Trời dành sẵn cho bạn.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Tại sao chúng ta cần phải nghiên cứu Kinh Thánh Cựu Ư ớc?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries