settings icon
share icon
Câu hỏi

Kinh điển Kinh Thánh được xác định như thế nào và khi nào?

Trả lời


Thuật ngữ "Kinh điển" được dùng để mô tả những cuốn sách được thần linh cảm hoá và do đó thuộc về Kinh Thánh. Khó khăn trong việc quyết định kinh điển Kinh Thánh là Kinh Thánh không cho chúng ta danh sách những sách thuộc về Kinh Thánh. Xác định kinh điển là một quá trình thực hiện ban đầu bởi những Ra-bi (thầy dạy luật) Do Thái và các học giả, sau đó là do các Cơ Đốc nhân thời kì đầu. Nhưng trên hết, Đức Chúa Trời quyết định sách nào thuộc về kinh điển Kinh Thánh. Một sách của Kinh Thánh thuộc loại kinh điển tại thời điểm Đức Chúa Trời linh ứng quyển sách đó. Nghĩa là Đức Chúa Trời thuyết phục những người theo Ngài về việc sách nào sẽ là một phần của Kinh Thánh.

So với Tân Ước, thì kinh điển của Cựu Ước có rất ít tranh cãi. Những tín hữu Hê-bơ-rơ nhận ra các sứ giả của Đức Chúa Trời và chấp nhận những tác phẩm của họ là sự linh ứng của Đức Chúa Trời. Trong khi không thể phủ nhận được là có một vài tranh cãi liên quan đến các kinh điển Cựu Ước, nhưng vào khoảng năm 250 SCN, kinh điển các sách của Kinh Thánh tiếng Hê-bơ-rơ được chấp nhận rộng rãi. Những tranh cãi liên quan đến các sách Nguỵ Kinh vẫn tiếp tục kéo dài đến ngày hôm nay. Đại đa số các học giả Hê-bơ-rơ coi các sách Nguỵ Kinh là những tài liệu lịch sử và tôn giáo, nhưng không cùng mức độ với Kinh Thánh Hê-bơ-rơ..

Đối với Tân Ước, quá trình sưu tập và công nhận bắt đầu vào những thế kỷ đầu công nguyên do giáo hội Cơ Đốc. Một số sách Tân Ước đã được công nhận rất sớm. Phao-lô xem những sách do Lu-ca viết có thẩm quyền như Cựu Ước (I Ti-mô-thê 5:18; xem thêm Phục truyền luật lệ ký 25:4 và Lu-ca 10:7). Phi-e-rơ công nhận các sách của Phao-lô là Kinh Thánh (II Phi-e-rơ 3:15-16). Một số sách của Tân Ước đã được lưu hành trong nhiều nhà thờ (Cô-lô-se 4:16; I Tê-sa-lô-ni-ca 5:27). Clement ở La-mã năm 95 SCN đã đề cập đến ít nhất tám sách Tân Ước. Ignatius ở An-ti-ốt năm 115 SCN công nhận khoảng bảy sách. Polycarp, năm 108 SCN, môn đệ của sứ đồ Giăng công nhận 15 sách. Sau này, Irenaeus năm 185 SCN đã đề cập đến 21 sách. Hippolytus năm 170-235 SCN công nhận 22 sách. Những sách Tân Ước được tranh cãi nhiều nhất là Hê-bơ-rơ, Gia-cơ, II Phi-e-rơ, II Giăng, và III Giăng.

Kinh điển đầu tiên là kinh điển Muratorian, được biên soạn vào năm 170 SCN. Kinh điển Muratorian bao gồm tất cả các sách Tân Ước, ngoại trừ sách Hê-bơ-rơ, Gia-cơ và III Giăng. Năm 363 SCN hội nghị Laodicea nói rằng chỉ có Cựu Ước (cùng với Khải thị) và 27 sách Tân Ước được phép đọc trong các nhà thờ. Hội nghị Hippo năm 393 SCN và Hội nghị Carthage năm 397 SCN cũng khẳng định như vậy 27 sách là có thẩm quyền.

Các hội đồng đã làm theo những điều tương tự như các luật sau đây để xác định xem sách Tân Ước có thực sự được sự hà hơi bởi Chúa Thánh Linh hay không: 1) Tác giả có phải là một sứ đồ hoặc có sự liên hệ chặt chẽ với các sứ đồ không? 2) Các sách có đang được chấp nhận bởi thân thể của Đấng Christ rộng rãi không? 3) Sách có tính nhất quán về giáo lý và giảng dạy chính thống? 4) Có phải sách mang những bằng chứng đạo đức cao và giá trị thuộc linh mà có thể phản ánh công việc của Chúa Thánh Linh?

Một lần nữa, điều cốt yếu cần nhớ là hội thánh không xác định kinh điển. Không phải hội đồng hội thánh đầu tiên quyết định về kinh điển này. Kinh Thánh là của Đức Chúa Trời và chính Ngài quyết định những sách đó thuộc trong Kinh Thánh. Vấn đề đơn giản chỉ là sự truyền đạt của Đức Chúa Trời cho các môn đồ Ngài về những gì Ngài đã quyết định. Quá trình sưu tầm sách của Kinh Thánh là của con người, do đó sẽ không tránh khỏi những sai sót., nhưng Đức Chúa Trời bằng sự tể trị của mình đã, bất chấp sự thiếu hiểu biết và cứng cỏi của chúng ta, đã khiến hội thánh thời kỳ đầu công nhận những sách mà Ngài đã linh ứng. Ngài mang đến giáo hội đầu tiên phải công nhận các sách được Ngài soi dẫn.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Kinh điển Kinh Thánh được xác định như thế nào và khi nào?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries