settings icon
share icon
Câu hỏi

Ý nghĩa của hosanna là gì?

Trả lời


Hosanna là một từ được sử dụng trong một số bài ca ngợi, đặc biệt là vào Chúa Nhật Lễ Lá. Nó có nguồn gốc từ tiếng Hê-bơ-rơ và là một phần trong tiếng reo hò của đám đông khi Chúa Giê-su vào thành Giê-ru-sa-lem: “Hô-sa-na con vua Đa-vít! Đáng khen ngợi cho Đấng nhân danh Chúa mà đến! Hô-sa-na ở trên nơi rất cao!” (Ma-thi-ơ 21:9).

Hosanna thường được xem là một lời công bố ngợi khen, tương tự như ha-lê-lu-gia, nhưng thực chất đó là một lời cầu xin sự cứu rỗi. Các từ gốc tiếng Hê-bơ-rơ được tìm thấy trong Thi Thiên 118:25, “Hỡi Đức Giê-hô-va, xin cứu chúng tôi!” Các từ tiếng Hê-bơ-rơ yasha (“giải cứu, cứu vớt”) và anna (“nài xin, cầu xin”) kết hợp với nhau để tạo thành từ được dịch là “hosanna”. Theo nghĩa đen, hosanna có nghĩa là “Tôi nài xin Ngài hãy cứu!” hoặc "cầu xin Ngài đến giải cứu chúng tôi!"

Vì vậy, khi Chúa Giê-su cưỡi lừa vào thành Giê-ru-sa-lem, đám đông đã hoàn toàn đúng khi hô vang “Hô-sa-na!” Họ công nhận Chúa Giê-su là Đấng Mê-si của họ, như được thể hiện trong lời ngợi khen “Con vua Đa-vít”. Tiếng kêu gào của họ là tiếng kêu cứu và sự công nhận rằng Chúa Giê-xu có thể giải cứu họ.

Cuối ngày hôm đó, Chúa Giê-su ở trong đền thờ, và những đứa trẻ có mặt lại reo hò: “Hô-sa-na Con vua Đa-vít!” (Ma-thi-ơ 21:15). Các thầy tế lễ cả và các thầy dạy luật không hài lòng: “‘và nói với Ngài rằng: Thầy có nghe điều những đứa trẻ nầy nói không? Đức Chúa Jêsus đáp rằng: "Có. Vậy chớ các ngươi chưa hề đọc lời nầy: Chúa đã được ngợi khen bởi miệng con trẻ và con đang bú, hay sao?"" (Ma-thi-ơ 21:16). Khi nói, “Hosanna!” dân chúng đang kêu cứu, và đó chính là lý do tại sao Chúa Giê-su đến. Trong vòng một tuần, Chúa Giê-su sẽ bị treo trên cây thập tự.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Ý nghĩa của hosanna là gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries