settings icon
share icon
Câu hỏi

Có phải một người cần phải tham gia hội thánh (đi nhà thờ) để được lên thiên đàng?

Trả lời


Sự cứu rỗi được tìm thấy trong Đấng Christ. "Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời" (Giăng 3:16). Đức Chúa Trời đã ban Con của Ngài để chúng ta có thể hưởng được sự sống đời đời, cho dù từ bỏ những nhu cầu thiết yếu của chúng ta để thực hiện các việc lành, bao gồm việc đi nhà thờ, để được lên thiên đàng. Sự sống đời đời chỉ đạt được bởi duy chỉ đức tin vào Đấng Christ. "Ai có Đức Chúa Con có sự sống; ai không có Con của Đức Chúa Trời thì không có sự sống (1 Giăng 5:12). Những ai tin vào Đấng Christ, là những người đã công nhận sự hy sinh của Ngài để trả giá cho tội lỗi của họ, sẽ hưởng sự sống đời đời trên thiên đàng. Những ai chối bỏ Ngài thì sẽ không được.

Không phải có số lần đi nhà thờ nhiều là sẽ hưởng được sự vĩnh hằng trên thiên đàng. Không phải ít đến nhà thờ sẽ dẫn đến việc mất sự cứu rỗi. Tuy nhiên, đi nhà thờ là cần thiết (quan trọng, Hê-bơ-rơ 10:24-25). Hội thánh phổ thông, bao gồm tất cả những ai tin vào Đấng Christ để làm vinh hiển Đức Chúa Cha, là thân thể của Đấng Christ (Cô-lô-se 1:18) như là cô dâu của Ngài (2 Cô-rinh-tô 11:2; Khải huyền 21: 2). Hội thánh là nơi thông công của tín hữu. Ngoài ra, với tư cách là thành viên của thân thể Đấng Christ, chúng ta có những ân tứ Thánh Linh nhất định, và chúng ta phải thực thi những ân tứ đó cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và gây dựng phần còn lại của thân thể. Để một thân thể hội thánh hoạt động hiệu quả, tất cả các chi thể của nó cần phải hiện diện (1 Cô-rinh-tô 12:14-20).

Cơ Đốc nhân đã được trở thành "những tạo vật mới" trong Đấng Christ (2 Cor 5:17) và có một mong muốn đi nhà thờ vì họ nhận ra rằng làm như vậy là rất quan trọng cho sự phát triển và trưởng thành tâm linh của họ. Việc miễn cưỡng đi nhà thờ có thể chỉ ra sự thiếu phát triển tâm linh hoặc một sự vỡ mộng với "tôn giáo có tổ chức." Thật sự, có nhiều hội thánh tà giáo ngày nay, và không có hội thánh hoàn hảo, nhưng có những hội đoàn địa phương của các tín hữu trong hầu hết các cộng đồng. Sự thật, Hội thánh phổ thông được mô hình hóa trong các hội chúng mà nguyên tắc được dựa trên Kinh Thánh, là những ai tôn vinh Đấng Christ trong mọi sự, cùng nhau thờ phượng Đức Chúa Trời, và chăm sóc lẫn nhau. Mặc dù đi nhà thờ sẽ không đảm bảo sự sống đời đời, nhưng việc tìm kiếm một hội thánh địa phương tốt là rất quan trọng cho các Cơ Đốc nhân.

English

Trở lại trang chủ tiếng Việt

Có phải một người cần phải tham gia hội thánh (đi nhà thờ) để được lên thiên đàng?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries