settings icon
share icon
Câu hỏi

Hồi giáo Shafi'i là gì?

Trả lời


Hồi giáo Shafi'i là một trong bốn cách giải thích chính của Luật Sharia trong Hồi giáo Sunni. Tùy thuộc vào những cách khảo sát khác nhau, Shafi'i có quy mô lớn thứ hai hoặc thứ ba trong số những người Hồi giáo Sunni, có quy mô rất gần với trường phái Maliki. Trong Hồi giáo Sunni, tất cả các trường phái luật đều xem Kinh Cô-ran và hadith là nguồn giáo lý và thực hành chính. Trường hợp mà các trường phái này khác nhau là về nguồn lực nào có thẩm quyền hơn, và lý do hoặc quyền tự quyết của con người trong việc áp dụng luật Hồi giáo tới mức độ nào. Shafi'i đáng chú ý vì nó đã bác bỏ suy đoán của con người trong các vấn đề tư pháp, một sự bất đồng lớn đối với các trường phái như Hanbali.

Shafi'i được coi là một cách tiếp cận "bảo thủ" đối với luật Hồi giáo. Giống như hầu hết các trường phái Hồi giáo, Shafi'i chấp nhận ý tưởng về phép loại suy (tương tự luật), còn được gọi là qiyas, cho phép một thẩm phán áp dụng các phán quyết Sharia đã thiết lập vào một tình huống mới hoặc ý tưởng mới. Tuy nhiên, giống như trường phái Hanbali, Shafi'i không cho phép việc xem xét ý kiến cá nhân hoặc phong tục địa phương. Nó cũng không chấp nhận các lập luận pháp lý dựa trên "lợi ích lớn hơn" của Cộng đồng Hồi giáo hay cộng đồng địa phương. Mối quan tâm của Shafi'i là sự chấp nhận đầy đủ, không do dự về hadith.

Shafi'i phổ biến nhất ở Đông Nam Á và các khu vực phía đông của Châu Phi cũng như trong vòng những người Kurd.

English

Trở lại trang chủ tiếng Việt

Hồi giáo Shafi'i là gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries