settings icon
share icon
Câu hỏi

Gươm Thánh Linh là gì?

Trả lời


Cụm từ “Gươm của Đức Thánh Linh” xuất hiện một lần trong Kinh Thánh ở Ê-phê-sô 6:17. Gươm là một phần của khí giới thuộc linh mà Phap-lô khuyên các Cơ Đốc nhân phải trang bị để có thể chiến đấu một cách hiệu quả trước kẻ thù (Ê-phê-sô 6:13)

Gươm là vũ khí được dùng để tấn công lẫn phòng vệ để bảo vệ một người không bị tổn hại hay để tấn công kẻ thù và chiến thắng kẻ thù. Người lính được huấn luyện nghiêm ngặt cách sử dụng gươm một cách phù hợp là điều rất cần thiết để đạt được hiệu quả cao nhất. Tất cả người lính chiến Cơ Đốc cần sự huấn luyện nghiêm ngặt như vậy để biết cách sử dụng gươm Thánh Linh là Lời của Đức Chúa Trời sao cho đúng. Vì mọi Cơ Đốc nhân đều ở trong trận chiến thuộc linh địch cùng thế lực của Sa-tan trong thế gian này, chúng ta cần biết sử dụng lời Chúa một cách thích đáng. Chỉ như vậy mới có thể địch cùng ma quỷ và có sức mạnh để đạp đổ “các đồn lũy” của các lý luận cùng sự sai trật (II Cô-rinh-tô 10:4-5).

Lời Đức Chúa Trời còn được gọi là gươm trong Hê-bơ-rơ 4:12. Ở đây, Lời được mô tả là sống và linh nghiệm và sắc hơn gươm hai lưỡi. Gươm của người La-mã thường là gươm hai lưỡi để có thể đâm và chém tốt hơn. Ý tưởng này trong Kinh Thánh có thể hiểu rằng Lời của Đức Chúa Trời có thể chạm đến tim là nơi trọng tâm của mọi hành động, phơi bày những động cơ, cảm xúc ở những nơi được chạm đến.

Mục đích của Gươm Thánh Linh – Kinh Thánh là làm cho chúng ta mạnh mẽ và làm chúng ta chống lại sự tấn công của Ma quỉ (Thi Thiên 119:11; 119:33-40; 119:99-105). Đức Thánh Linh sử dùng năng lực của Lời Chúa để cứu linh hồn và ban sức mạnh tâm linh để những người lính trưởng thành hơn cho Chúa. Chúng ta càng hiểu biết nhiều về Lời của Đức Chúa Trời, càng hữu ích cho chúng ta hơn trong việc làm theo ý muốn Đức Chúa Trời và chúng ta sẽ đứng vững địch cùng kẻ thù của tâm linh càng hiệu quả.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Gươm Thánh Linh là gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries