settings icon
share icon
Câu hỏi

Gieo nhân gì gặt quả nấy” có đúng với Kinh Thánh không?

Trả lời


Dựa theo Kinh Thánh, có đúng là gieo nhân gì gặt quả nấy? Nguyên tắc gieo và gặt phổ biến trong suốt Kinh Thánh, bởi vì đó là điều mà con người có thể liên hệ được. Tập tục cày cuốc đất để thu hoạch cũng lâu đời như chính loài người. Một phần lời nguyền của A-đam là đất sẽ sinh ra gai góc và cây tật lê để đáp lại công việc của ông và “ngươi sẽ làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn” (Sáng thế ký 3:19). A-đam hiểu khái niệm “gieo nhân gì gặt quả nấy” theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.

Tục ngữ gieo nhân gì gặt quả nấy có phần lớn khả năng đề cập đến một trong hai câu trong Tân Ước. Thứ nhất trong 2 Cô-rinh-tô 9:6, “Hễ ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều.” Câu còn lại trong Ga-la-ti 6:7, “Đừng tự dối mình; Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu; vì ai gieo giống gì, sẽ gặt giống ấy" Theo nguyên tắc chung, đúng là việc gieo sẽ dẫn đến việc gặt. Điều đó đúng trong nông nghiệp và cũng đúng trong các lựa chọn trong cuộc sống. Vì vậy, “gieo nhân nào gặt quả nấy” là đúng theo Kinh Thánh.

Một số câu trong Cựu Ước cũng đề cập đến nguyên tắc gieo nhân gì gặt quả nấy. Vua Sa-lô-môn nói: “Kẻ gieo sự bất công sẽ gặt lấy tai họa” (Châm ngôn 22:8). Nhà tiên tri nói: “Các ngươi đã gieo điều ác, gặt điều ác,” (Ô-sê 10:13). Châm ngôn 1:31 nói: “Vì vậy chúng nó sẽ ăn bông trái của đường lối mình, và được no nê mưu chước của mình”. Trong từng trường hợp, luật gieo và gặt quay trở lại với sự công chính của Đức Chúa Trời.

Trong khi có một nguyên tắc tâm linh thực sự đang hoạt động, đó là nếu chúng ta gieo điều xấu, chúng ta sẽ gặt điều xấu, thì cũng có lòng thương xót. Thật phước hạnh, không phải lúc nào chúng ta cũng gặt hái được những gì mình gieo trồng. Đức Chúa Trời có quyền bày tỏ lòng thương xót đối với bất cứ ai Ngài muốn, như Ngài đã phán với Môi-se: “Ta sẽ nhân từ cho người nào Ta muốn nhân từ, Ta sẽ thương xót người nào Ta muốn thương xót.” (Rô-ma 9:15). Chính vì lòng thương xót và lòng trắc ẩn của Đức Chúa Trời mà chúng ta có thể có một nơi trên thiên đàng, bất chấp tội lỗi của chúng ta. Chúng ta đã gieo sự gian ác và thối nát, và Chúa Giê-su đã gặt lấy hình phạt của chúng ta trên thập tự giá. Nguyện Ngài được ngợi khen muôn đời.

Đôi khi, một việc có vẻ giống như một hậu quả nhưng lại không phải. Khi Gióp đang đau khổ, bạn bè của ông cho rằng sự khó nhọc của ông là do sự trừng phạt của Đức Chúa trời vì những tội lỗi thầm kín nào đó. Bạn của Gióp là Ê-li-pha nói: “Theo điều tôi đã thấy, ai cày sự gian ác, và gieo điều khuấy rối, thì lại gặt lấy nó” (Gióp 4:8). Nhưng Ê-li-pha đã lầm. Gióp không gặt những gì mà ông đã gieo. Mùa gặt vẫn chưa đến—và nó sẽ không đến cho đến khi kết thúc cuốn sách (Gióp 42:10–17). Trải qua những hoàn cảnh tiêu cực không nhất thiết có nghĩa là chúng ta đã gieo những điều tiêu cực. Nguyên tắc gặt và gieo nói chung là đúng, nhưng không phải lúc nào cũng hoạt động trong mọi tình huống theo cách chúng ta nghĩ.

“Gieo nhân nào gặt quả nấy” đúng cả về mặt tích cực lẫn tiêu cực. “Kẻ gieo cho xác thịt sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát; nhưng người gieo cho Thánh Linh sẽ bởi Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời.” (Ga-la-ti 6:8). Câu này tóm tắt tốt nguyên tắc. Khi chúng ta ích kỷ, kiêu ngạo, bất công, tội lỗi và tin cậy vào khả năng hoặc giá trị của mình để cứu mình, thì chúng ta đang “gieo cho xác thịt” và sự hủy diệt đang chờ đợi. Nhưng khi chúng ta vị tha, rộng rãi, tử tế và tùy thuộc vào sự chu cấp và cứu rỗi của Đức Chúa Trời, thì chúng ta đang “gieo cho Thánh Linh” và sẽ gặt hái sự sống đời đời.

Đức tin nơi Chúa Giê-su và theo đuổi sự tin kính là “gieo cho Thánh Linh.” Gieo cho xác thịt, tùy thuộc vào bản thân và khả năng của chúng ta để tìm ra con đường riêng của mình mà không cần sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời, sẽ chẳng gặt hái được gì ngoài con đường của sự chết. Nhưng khi đặt niềm tin vào Chúa Giê-su, chúng ta sẽ gặt hái được sự sống đời đời. Tình yêu của Ngài là mảnh đất màu mỡ.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Gieo nhân gì gặt quả nấy” có đúng với Kinh Thánh không?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries