settings icon
share icon
Câu hỏi

Chúa Giê-xu có phải là Thiên sứ trưởng Mi-ca-ên không?

Trả lời


Chúa Giê-xu không phải là thiên sứ trưởng Mi-ca-ên. Không chỗ nào trong Kinh Thánh xác nhận việc Chúa Giê-xu là thiên sứ trưởng Mi-ca-ên (hay là bất kỳ một thiên sứ nào, đối với vấn đề đó). Hê-bơ-rơ 1:5-8 cho biết những phân biệt rõ ràng giữa Chúa Giê-xu và thiên sứ: "5 Vì Đức Chúa Trời có bao giờ phán với thiên sứ nào rằng: "Ngươi là Con Ta, Ngày nay Ta đã sinh ngươi"? Hoặc có khi nào phán: "Ta sẽ làm Cha người, Người sẽ làm Con Ta"? 6 Nhưng khi đưa Con đầu lòng vào trần gian, Ngài phán: "Tất cả các thiên sứ của Đức Chúa Trời phải thờ phượng Con." 7 Về các thiên sứ thì Ngài phán: "Đức Chúa Trời làm cho các thiên sứ Ngài như gió, Và các đầy tớ Ngài như ngọn lửa." 8 Nhưng nói về Con thì có lời phán: "Lạy Đức Chúa Trời, ngôi Ngài trường tồn vĩnh cửu, Quyền bính của vương quốc Chúa là quyền bính chính trực." " Hệ thống cấp bậc trên thiên đàng được miêu tả rõ ràng trong phân đoạn này – thiên sứ có trách nhiệm tôn thờ Chúa Giê-xu, là Đức Chúa Trời, chỉ mình Ngài đáng được tôn cao. Không có bất kỳ thiên sứ nào được tôn thờ trong Kinh Thánh; vì thế, Chúa Giê-xu (Đấng đáng được tôn thờ) không thể là Mi-ca-ên hay là bất kỳ thiên sứ nào (không đáng được tôn thờ). Các thiên sứ được gọi là các con trai của Đức Chúa Trời (Sáng thế ký 6:2-4; Gióp 1:6; 2:1; 38:7), nhưng Chúa Giê-xu là CON MỘT CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI (Hê-bơ-rơ 1:8; Ma-thi-ơ 4:3-6).

Thiên sứ trưởng Mi-ca-ên có lẽ là thiên sứ cao trọng nhất trong tất cả các thiên sứ. Kinh Thánh mô tả Mi-ca-ên là được gọi là "thiên sứ trưởng" (Giu-đe câu 9). Dù là vậy, thiên sứ trưởng Mi-ca-ên cũng chỉ là một thiên sứ. Thiên sứ Mi-ca-ên không phải là Đức Chúa Trời. Dấu hiệu phân biệt rõ ràng về năng quyền và thẩm quyền của thiên sứ Mi-ca-ên và Chúa Giê-xu được tìm thấy khi so sánh Ma-thi-ơ 4:10; 16:23, khi Chúa Giê-xu quở trách Sa-tan, với Giu-đe câu 9, thiên sứ trưởng Mi-ca-ên "không dám lấy lời phạm thượng mà phán xét" đối nghịch với Sa-tan và chỉ cầu xin Chúa quở trách nó. Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời nhập thể (Giăng 1:1,14; 10:30). Thiên sứ trưởng Mi-ca-ên là một thiên sứ có quyền năng mạnh mẽ, nhưng vẫn chỉ là một thiên sứ.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Chúa Giê-xu có phải là Thiên sứ trưởng Mi-ca-ên không?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries