settings icon
share icon
Câu hỏi

Có phải Chúa Giê Xu là con đường duy nhất dẫn đến Thiên đàng?

video
Trả lời


Đúng vậy, Chúa Giê-xu là con đường duy nhất dẫn đến thiên đàng. Lời khẳng định này có thể gây bối rối, ngạc nhiên thậm chí xúc phạm người đọc. Dù vậy, đây vẫn là sự thật. Kinh thánh dạy rằng ngoài Chúa Giê-xu không có một con đường nào khác dẫn đến sự cứu rỗi ngoài Chúa Giê-xu. Trong Giăng 14: 6, chính Chúa Giê-xu đã phán, “Ta là đường đi, chân lý và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha”. Chúa Giê-xu không phải là một con đường theo cách hiểu một trong nhiều con đường; mà Ngài là con đường, hiểu theo nghĩa một và chỉ một (con đường) mà thôi. Không ai, bất kể danh tiếng, thành tựu, tri thức đặc biệt hay mức độ thiêng liêng của cá nhân có thể đến với Đức Chúa Cha ngoài trừ qua Đức Chúa Giê-xu.


Có vài lý do vì sao Chúa Giê-xu là con đường duy nhất dẫn đến thiên đàng. Chúa Giê-xu “được Đức Chúa Trời chọn lựa” làm Đấng Cứu chuộc (1 Phi-e-rơ 2: 4). Ngài là Đấng duy nhất từ trời đến thế gian rồi thăng thiên trở về trời (Giăng 3: 13). Ngài là Đấng duy nhất sống cuộc một cuộc đời toàn hảo (Hê-bơ-rơ 4:15). Ngài là sinh tế duy nhất cho tội lỗi (1 Giăng 2:2; Hê-bơ-rơ 10: 26). Chỉ có Ngài đã làm trọn Luật pháp và lời tiên tri (Ma-thi-ơ 5:17). Ngài là Đấng duy nhất đắc thắng tội lỗi (Hê-bơ-rơ 2: 14-15). Ngài là Đấng trung bảo duy nhất giữa Đức Chúa Trời và loài người (1 Ti-mô-thê 2:5). Ngài là đấng duy nhất được Đức Chúa Trời “đem lên rất cao” (Phi-líp 2: 9)

Ngoài Giăng 14: 6, Chúa Giê-xu cũng có nói đến việc Ngài là con đường duy nhất đến thiên đàng ở một vài chỗ khác trong Kinh thánh. Chúa Giê-xu cho thấy Ngài là đối tượng của đức tin (Ma-thi-ơ 7:21-27). Lời Ngài là sự sống (Giăng 6: 63). Ngài cũng hứa rằng những ai tin Ngài sẽ được sự sống đời đời (Giăng 3: 14-15). Ngài chính là “cửa của chiên” (Giăng 10: 7), bánh hằng sống (Giăng 6:35) và là sự sống lại (Giăng 11: 25). Không ai (ngoài Chúa) có thể tuyên bố những điều này.

Sự dạy dỗ của các môn đồ tập trung vào sự chết và sự sống lại của Chúa Giê-xu. Sứ đồ Phi-e-rơ, trước toà công luận, đã tuyên bố rõ ràng Chúa Giê-xu là con đường duy nhất đến thiên đàng: “Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu” (Công vụ các sứ đồ 4: 12). Sứ đồ Phao-lô, trước toà công luận ở thành An-ti-ốt, cũng chỉ ra rằng Chúa Giê-xu là Đấng cứu thế: “Vậy, hỡi anh em, khá biết rằng nhờ Đấng đó mà sự tha tội được rao truyền cho anh em; lại nhờ Ngài mà hễ ai tin thì được xưng công bình về mọi điều theo luật pháp Môi-se chẳng có thể được xưng công bình” (Công vu các sứ đồ 13: 38-39). Sứ đồ Giăng, khi viết thư cho các hội thánh nói chung, đã chỉ ra rằng danh Chúa Giê-xu là nền tảng cho sự tha tội của chúng ta: “Hỡi các con cái bé mọn ta, ta viết cho các con, vì tội lỗi các con đã nhờ danh Chúa được tha cho” (I Giăng 2: 12). Không ai ngoài Chúa Giê-xu có thể đem đến sự tha tội.

Chỉ qua Chúa Giê-xu, chúng ta mới được hưởng sự sống đời đời trên thiên đàng. Chúa Giê-xu đã cầu nguyện, “Vả, sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Giê-xu Christ, là Đấng Cha đã sai đến” (Giăng 17: 3). Để nhận được món quà sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, chúng ta phải nhìn lên Chúa Giê-xu và một mình Ngài mà thôi. Chúng ta phải tin vào sự chết của Chúa Giê-xu trên thập tự là giá chuộc cho tội lỗi của chúng ta và tin vào sự sống lại của Ngài. “Sự công bình của Đức Chúa Trời, bởi sự tin đến Đức Chúa Giê-xu Christ, cho mọi người nào tin” (Rô-ma 3: 22).

Có lúc trong chức vụ của Chúa Giê-xu, nhiều người trong đoàn dân đã quay lưng lại và rời bỏ Ngài với hi vọng tìm kiếm được một đấng cứu rỗi khác. Ngài đã hỏi mười hai môn đồ rằng, “Còn các ngươi, cũng muốn lui chăng?” (Giăng 6: 67). Câu trả lời của Phi-e-rơ đã hoàn toàn chính xác, “Lạy Chúa, chúng tôi đi theo ai? Chúa có những lời của sự sống đời đời; chúng tôi đã tin và nhận biết rằng Chúa là Đấng thánh của Đức Chúa Trời” (Giăng 6: 68-69). Ước mong tất cả chúng ta cũng có cùng niềm tin như Phi-e-rơ rằng sự sống đời đời của chúng ta chỉ có ở trong Chúa Giê-xu Christ.

Bạn có quyết định tin nhận Đấng Christ vì những gì mà bạn đã đọc không? Nếu có, xin bạn vui lòng nhấn vào nút nhấn bên dưới: “Hôm nay tôi bằng lòng tin nhận Đấng Christ”

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Có phải Chúa Giê Xu là con đường duy nhất dẫn đến Thiên đàng?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries