settings icon
share icon
Câu hỏi

Là một phần trong gia đình của Đức Chúa Trời có ý nghĩa là gì?

Trả lời


Kinh Thánh dạy rằng Chúa Giê-xu Christ và Đức Chúa Cha là Một (Giăng 1:1-4; 10:30), và Ngài là con trai một yêu dấu của Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 3:17; 17:5; Hê-bơ-rơ 1:1-4). Thuật ngữ thuộc gia đình chỉ ra rằng Đức Chúa Trời xem Chúa Giê-xu là một thành viên trong gia đình. Những tín hữu được tái sinh cũng được gọi là như vậy, tức là những thành viên trong gia đình này (Rô-ma 9:8, I Giăng 3:1-2). Vậy làm thế nào để trở nên một thành viên trong gia đình Đức Chúa Trời? Khi chúng ta nghe lời Chúa, xưng nhận tội lỗi của chúng ta, đặt niềm tin của chúng ta vào Chúa Giê-xu và tin nhận Ngài, thì thời điểm đó chúng ta đã được nhận vào vương quốc Đức Chúa Trời, như con của Ngài và trở nên kẻ kế tự với Đấng Christ mãi mãi (Rô-ma 8:14-17)

Trong khi Đức Chúa Giê-xu Christ được gọi là con trai một yêu dấu của Đức Chúa Trời, những người tin Chúa được gọi là những đứa con sinh ra trong gia đình Đức Chúa Trời , là những người cần được lớn lên và tăng trưởng trong đức tin (Ê-phê-sô 4:11-16), và là những con trai và những kẻ kế tự được nhận nuôi vào gia đình Ngài (Ga-la-ti 4:4-7). Ân điển và lòng thương xót vô hạn của Chúa được bày tỏ trong Ê-phê-sô 1:5-6, rằng Ngài đã cứu những kẻ có tội, là Đấng "định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Jêsus Christ, theo ý tốt của Ngài, để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách nhưng không trong Con yêu dấu của Ngài!"

Là con cái của Đức Chúa Trời, chúng ta được thừa kế điều gì? Không gì ít hơn vương quốc của Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 25:34, I Tê-sa-lô-ni-ca 2:12, Hê-bơ-rơ 12:28)! Ê-phê-sô 1:3 nói rằng những kẻ tin Ngài được ban đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời trong Đấng Christ. Những phước hạnh thiêng liêng ấy là vô tận, không hư mất, mà ở trong Đấng Christ và bởi ân điển của Chúa mà chúng ta được ban cho những thứ phước ấy như con của Ngài. Như những đứa con thuộc thể, chúng ta thậm chí còn được thừa hưởng những gì ba mẹ để lại sau khi qua đời. Riêng đối với Chúa, những người tin Ngài đã được hưởng những phần thưởng từ gia tài của chúng ta đó là có được sự bình an với Chúa qua sự hy sinh của Con Ngài trên thập tự giá. Những phần thưởng khác trong gia tài của chúng ta bao gồm món quà của Chúa Thánh Linh ngự vào lòng chúng ta ngay thời điểm chúng ta tin nhận Chúa (Ê-phê-sô 1:13-14), đó là quyền sống cho Ngài ở hiện tại và sự hiểu biết rằng sự cứu rỗi của chúng ta được an toàn vĩnh cửu (Hê-bơ-rơ 7:24-25).

Là thành viên trong gia đình Đức Chúa Trời là phước hạnh lớn nhất ban cho những tín hữu và một điều đó sẽ khiến chúng ta phải quỳ gối trong sự thờ lạy khiêm nhường. Chúng ta sẽ không bao giờ có thể làm bất cứ điều gì để xứng đáng vì đó là món quà tình yêu, lòng thương xót, và ân điển của Chúa dành cho chúng ta, tuy nhiên, chúng ta được gọi để trở nên con trai và con gái của Đức Chúa Trời hằng sống (Rô-ma 9:25-26). Tất cả chúng ta có thể đáp lại bằng đức tin với lời mời của Chúa!

English

Trở lại trang chủ tiếng Việt

Là một phần trong gia đình của Đức Chúa Trời có ý nghĩa là gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries