settings icon
share icon
Câu hỏi

Đức Chúa Trời có phải là con người không?

Trả lời


Vâng, Chúa là một con người. Nhưng khi chúng ta nói rằng Đức Chúa Trời là một "con người" thì chúng ta không có ý nói rằng Ngài giống như chúng ta. Chúng ta muốn nói rằng Đức Chúa Trời có "nhân cách" và Ngài là một Đấng hợp lý với sự tự nhận thức. Các nhà thần học thường định nghĩa con người là "một cá thể với tâm trí, cảm xúc, và ý chí". Đức Chúa Trời chắc chắn có trí tuệ (Thi thiên 139:17), cảm xúc (Thi thiên 78:40), và ý chí (I Cô-rinh-tô 1:1). Vâng, vì vậy mà Chúa là một con người.

Không ai nghi ngờ nhân cách của con người, và con người được dựng nên theo hình ảnh của Đức Chúa Trời (Sáng thế ký 1:26–27). Xuyên suốt Kinh Thánh, đại từ nhân xưng He, Him, và His đều được sử dụng cho Đức Chúa Trời.

Kinh Thánh dạy rằng Đức Chúa Trời tồn tại trong ba Ngôi vị (Nhân vị): Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Tính hiệp nhất của Ba Ngôi Đức Chúa Trời là một khái niệm khó để xem xét, nhưng bằng chứng nằm trong Kinh Thánh. Trong Ê-sai 48:16 và 61:1, Đức Chúa Con đang nói trong khi ám chỉ đến Đức Chúa Cha và Đức Thánh Linh (xem Lu-ca 4:14–19). Ma-thi-ơ 3:16–17 mô tả phép báp-têm của Chúa Giê-xu. Đức Thánh Linh ngự xuống trên Đức Chúa Con, trong khi Đức Chúa Cha công bố niềm vui của Ngài trong Đức Chúa Con. Ma-thi-ơ 28:19 và II Cô-rinh-tô 13:14 cũng nói về ba Ngôi vị riêng biệt trong Ba Ngôi.

Đức Chúa Cha là một Con người có trí tuệ (Ê-sai 55:8–9), cảm xúc (Thi thiên 78:40), và ý chí (I Phi-e-rơ 2:15). Đức Chúa Con là một Con người có trí tuệ (Lu-ca 2:52), cảm xúc (Giăng 11:35), và ý chí (Lu-ca 22:15). Đức Thánh Linh là một Con người có trí tuệ (Rô-ma 8:27), cảm xúc (Ê-phê-sô 4:30), và ý chí (Ga-la-ti 5:17). Cả Ba Ngôi đều có tất cả các thuộc tính của Đức Chúa Trời (Giăng 6:37-40; 8:17-25; Cô-lô-se 1:13-20; Thi thiên 90:2; 139:7–10; Gióp 42:2; I Cô-rinh-tô 2:9–11; Hê-bơ-rơ 9:14).

Đức Chúa Trời bày tỏ nhân tánh của Ngài ở chỗ Ngài bày tỏ sự giận dữ (Thi thiên 7:11), cười (Thi thiên 2:4), có lòng thương xót (Thi thiên 135:14), yêu thương (I Giăng 4:8), ghét (Thi thiên 11:5), dạy dỗ (Giăng 14:26), quở trách (Giăng 16:8), và sự dẫn dắt (Rô-ma 8:14). Tất cả những hành động này hàm ý thực tế rằng Đức Chúa Trời là một con người.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Đức Chúa Trời có phải là con người không?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries