settings icon
share icon
Câu hỏi

Có phải người Hồi giáo gọi Allah là "Cha" không?

Trả lời


Hồi giáo đặt cho Allah 99 tên, nhưng không tên nào trong số đó là Cha. Tuy nhiên, Chúa Giê-xu đã gọi Đức Chúa Trời là Cha và đã dạy các môn đồ của Ngài (nghĩa là "những người theo Ngài") cầu nguyện với Đức Chúa Trời là Cha (Ma-thi-ơ 6:9).

Làm thế nào bạn có thể là một môn đồ của Chúa Giê-xu? Và làm thế nào bạn có thể đến với Đức Chúa Trời như là Cha? Tìm hiểu bằng cách đọc đoạn Kinh Thánh Giăng 8:31-59. Vâng, hãy tiếp tục và đọc ngay bây giờ.

Từ phân đoạn Kinh Thánh đó, chúng ta tìm ra những điều sau đây:

• Để trở thành một môn đồ của Chúa Giê-xu, bạn phải tuân theo lời dạy của Ngài (Giăng 8:31).

• Chân lý của lời giảng dạy của Chúa Giê-xu giải phóng các môn đồ của Ngài (Giăng 8:32).

• Chúa Giê-xu, Con trai của Đức Chúa Trời, có thể giải thoát những người làm nô lệ cho tội lỗi (Giăng 8:34-36).

• Những người từ chối nghe, yêu và tin Chúa Giê-xu là chân lý, cho thấy rằng họ thuộc về ma quỷ, là cha đẻ của sự dối trá (Giăng 8:42-47).

• Những người giữ lời của Chúa Giê-xu có sự sống đời đời (Giăng 8:51).

• Đức Chúa Trời tôn vinh Chúa Giê-xu (Giăng 8:54).

• Áp-ra-ham mong chờ niềm vui từ sự đến của Chúa Giê-xu (Giăng 8:56).

• Đã tồn tại trước khi Áp-ra-ham ra đời, Chúa Giê-xu là Con trai đời đời của Đức Chúa Trời (Giăng 8:58).

Làm thế nào để bạn đáp lại? Người Do Thái là người nghe thấy Chúa Giê-xu đã đáp lại bằng cách cố gắng ném đá Chúa Giê-xu, nghĩ rằng Ngài đã phạm tội phỉ báng. Người Hồi giáo cũng nói rằng một người tự xưng là Đức Chúa Trời sẽ phạm tội "trốn tránh". Nhưng Chúa Giê-xu không chỉ là một người tự xưng là Đức Chúa Trời. Ngài là Con trai của Đức Chúa Trời!

Con trai của Đức Chúa Trời là người duy nhất có thể giải thoát bạn khỏi cảnh nô lệ cho tội lỗi. Mặc dù hình phạt dành cho tội lỗi là sự chết đời đời trong địa ngục, nhưng Chúa Giê-xu đã chết trên thập tự giá thay cho những kẻ tội lỗi tin nhận Ngài để ban cho họ sự sống đời đời trên thiên đàng (Rô-ma 6:23; Giăng 3:16).

Những ai tiếp nhận Chúa Giê-xu là Cứu Chúa thì thoát khỏi tội lỗi và tiếp nhận Chúa Giê-xu là Chúa của sự sống thì trở thành con cái của Đức Chúa Cha. "Ngôi Lời ở trong thế gian và thế gian đã được tạo dựng bởi Ngài, nhưng thế gian không nhận biết Ngài. Ngài đến trong đất nước Ngài mà dân Ngài không tiếp nhận Ngài. Nhưng bất cứ ai tiếp nhận Ngài, tức là tin danh Ngài, thì Ngài ban cho họ quyền trở nên con của Đức Chúa Trời, là những người được sinh ra không phải bởi khí huyết, hoặc bởi ước muốn xác thịt, hoặc bởi ý người, nhưng bởi Đức Chúa Trời. (Giăng 1:10-13; xem thêm Ê-phê-sô 2:1-19).

Chúa Giê-xu là con đường duy nhất đến với Đức Chúa Cha trên trời. "Đức Chúa Giê-xu đáp, 'Ta là đường đi, chân lý và sự sống. Chẳng bởi Ta thì không ai được đến với Cha" (Giăng 14:6).

English

Trở lại trang chủ tiếng Việt

Có phải người Hồi giáo gọi Allah là "Cha" không?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries