settings icon
share icon
Câu hỏi

Làm thế nào để loại bỏ hình ảnh Đức Chúa Trời oai nghiêm và giận dữ ra khỏi tâm trí của tôi?

Trả lời


Có lẽ sẽ rất hữu ích khi quan tâm đến một trong những lời tuyên bố thâm thúy nhất trong Kinh Thánh: "Đức Chúa Trời là tình yêu thương" (1 Giăng 4:8). Không có lời công bố nào quan trọng hơn thế--Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Đây là lời tuyên bố vô cùng thâm thúy. Đức Chúa Trời không chỉ yêu thương mà Ngài là tình yêu thương. Thuộc tính và bản thể của Ngài là tình yêu thương. Tình yêu thương thấm nhuần chính Ngài và truyền đến tất cả mọi thuộc tính khác của Ngài, kể cả cơn thạnh nộ và sự giận dữ của Ngài. Khi chúng ta thấy Đức Chúa Trời giận dữ, có thể giúp chúng ta nhận biết rằng cơn giận của Ngài được thanh lọc qua tình yêu vĩ đại của Ngài.

Có thể cũng giúp chúng ta hiểu rằng Đức Chúa Trời không bao giờ giận dữ với con cái của Ngài, những người đã đến với Đấng Christ nhờ đức tin mà được tha thứ tội lỗi. Tất cả cơn giận của Ngài đã trực tiếp nghịch lại chính Con của Ngài trên thập tự giá, và Ngài sẽ không bao giờ giận dữ với những người mà Đấng Christ đã chịu chết thay. Kinh Thánh dạy chúng ta rằng "Đức Chúa Trời nổi giận với kẻ ác mỗi ngày." (Thi-thiên 7:11), là những người thuộc về Đấng Christ, chúng ta không phải là "kẻ ác". Chúng ta được trọn vẹn trong mắt Đức Chúa Trời, bởi khi Ngài nhìn chúng ta, Ngài thấy Đức Chúa Giê-xu. "Vì Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời ở trong Ngài" (2 Cô-rinh-tô 5:21). Tất cả cơn giận của Đức Chúa Trời nghịch lại tội lỗi của chúng ta đã tuôn đổ trên Đức Chúa Giê-xu trên thập tự giá, và Ngài sẽ không giận chúng ta nữa, nếu chúng ta đặt đức tin trong Đấng Christ. Ngài đã làm điều này phát xuất từ tình yêu vĩ đại của Ngài cho những người thuộc về Ngài.

Sự thật Đức Chúa Trời là tình yêu không hủy bỏ yêu cầu thánh về sự trọn vẹn của Ngài. Tuy nhiên, bởi vì Ngài là tình yêu thương, Ngài đã sai Đấng Christ chịu chết trên thập tự giá thay cho chúng ta, và điều này hoàn toàn thỏa mãn yêu cầu về sự trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Bởi Ngài là tình yêu thương, Đức Chúa Trời đã cung cấp một phương pháp để con người không còn vì tội lỗi mà xa cách Ngài, nhưng có khả năng bước vào mối quan hệ với Chúa như một người được chào đón trong gia đình của Đức Chúa Trời, được đặt trong gia đình Chúa qua công việc của Đấng Christ đã hoàn tất trên thập tự giá (Giăng 1:12; 5:24).

Nếu, ngay cả khi biết những điều này, chúng ta vẫn thấy Đức Chúa Trời giận dữ và oai nghiêm, có thể là bởi chúng ta không chắc chắn về mối quan hệ của mình với Chúa. Kinh Thánh khích lệ chúng ta "Hãy tự thử mình, để xem anh em có ở trong đức tin chăng" (2 Cô-rinh-tô 13:5). Nếu còn nghi ngờ rằng mình chưa thực sự thuộc về Đấng Christ, chúng ta chỉ cần ăn năn và cầu xin Ngài giải cứu chúng ta. Ngài sẽ tha thứ tội lỗi của chúng ta, và ban Thánh Linh của Ngài là Đấng sẽ sống trong lòng và bảo đảm chúng ta là con cái của Ngài. Một lần nữa, chúng ta phải bảo đảm chúng ta là của Ngài, chúng ta có thể đến gần Ngài qua việc đọc và nghiên cứu Lời Ngài, và qua việc cầu xin Ngài bày tỏ chính Ngài như Ngài thực như vậy. Đức Chúa Trời yêu thương mỗi người trong chúng ta và mong muốn được biết chúng ta trong mối quan hệ cá nhân. Ngài bảo đảm với chúng ta rằng, nếu chúng ta tìm kiếm Ngài với tất cả tấm lòng, chắc chắn chúng ta sẽ gặp Ngài (Giê-rê-mi 29:13; Ma-thi-ơ 7:7-8). Để rồi chúng ta sẽ thực sự biết Ngài, không phải là oai nghiêm và nóng giận, nhưng là một người Cha yêu thương và rộng lượng.

English

Trở lại trang chủ tiếng Việt

Làm thế nào để loại bỏ hình ảnh Đức Chúa Trời oai nghiêm và giận dữ ra khỏi tâm trí của tôi?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries