settings icon
share icon
Câu hỏi

Đức Chúa Trời là gì?

Trả lời


A. W. Tozer đã viết, "'Đức Chúa Trời là người như thế nào?'. Nếu câu hỏi đó có ý là 'Đức Chúa Trời là người như thế nào trong chính Ngài?' thì không có câu trả lời. Nếu chúng ta có ý là 'Đức Chúa Trời đã tiết lộ điều gì về chính Ngài mà lý trí tôn kính có thể hiểu được?' thì tôi tin có một câu trả lời vừa đầy đủ vừa thỏa mãn."

Tozer đúng khi nói rằng chúng ta không thể biết Đức Chúa Trời là gì đối với chính Ngài. Sách Gióp tuyên bố, "Liệu anh có thể hiểu thấu sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Và khám phá giới hạn của Đấng Toàn Năng không? Điều ấy cao hơn các tầng trời, anh làm gì được? Sâu hơn âm phủ, làm sao anh hiểu thấu?" (Gióp 11:7–8).

Tuy nhiên, chúng ta có thể cầu xin Chúa bày tỏ về chính Ngài trong Lời Ngài và trong sự sáng tạo mà "lý trí tôn kính" có thể nắm bắt được.

Khi Môi-se được Đức Chúa Trời chỉ dẫn đi đến Pha-ra-ôn Ai Cập để yêu cầu thả dân Y-sơ-ra-ên, Môi-se đã cầu xin Đức Chúa Trời, "Nếu con đi đến với dân Y-sơ-ra-ên và nói với họ: 'Đức Chúa Trời của tổ phụ anh em sai tôi đến với anh em' và họ hỏi con: 'Tên Ngài là gì?' thì con sẽ nói với họ thế nào?" (Xuất Ê-díp-tô ký 3:13).

Câu trả lời mà Đức Chúa Trời đưa ra cho Môi-se rất đơn giản, nhưng rất tiết lộ: "Đức Chúa Trời phán: 'TA LÀ ĐẤNG TỰ HỮU HẰNG HỮU'. Ngài lại phán: 'Hãy nói với dân Y-sơ-ra-ên rằng: 'ĐẤNG TỰ HỮU đã sai tôi đến với anh em.'" (Xuất Ê-díp-tô ký 3:14). Nguyên bản Hê-bơ-rơ trong Xuất Ê-díp-tô ký 3:14 theo nghĩa đen là "Ta là Đấng Ta là".

Cái tên này nói lên thực tế rằng Đức Chúa Trời là sự tồn tại thánh khiết, hay cái gì đó gọi là thực tại thánh khiết. Thực tại thánh khiết LÀ không có khả năng không tồn tại. Nói cách khác, nhiều thứ có thể sự tồn tại (ví dụ: con người, động vật, thực vật), nhưng chỉ có một thứ có thể sự tồn tại. Những thứ khác có "tồn tại" nhưng chỉ có Đức Chúa Trời là Tồn tại.

Thực tế rằng chỉ một mình Đức Chúa Trời là Tồn tại dẫn đến ít nhất năm lẽ thật về Đức Chúa Trời là gì – Đức Chúa Trời là loại tồn tại gì .

Thứ nhất, chỉ một mình Đức Chúa Trời là Đấng tự tồn tại và là nguyên nhân đầu tiên của mọi thứ khác tồn tại. Giăng 5:26 nói đơn giản là, "… Cha có sự sống trong chính Ngài…". Phao-lô rao giảng, "Ngài cũng chẳng cần tay người phục vụ như thể Ngài cần điều gì, vì chính Ngài là Đấng ban sự sống, hơi thở và mọi thứ khác cho mọi người" (Công vụ 17:25).

Thứ hai, Đức Chúa Trời là sự tồn tại cần thiết. Sự tồn tại cần thiết nghĩa là không có sự tồn tại của người đó là không thể được. Chỉ có Đức Chúa Trời là sự tồn tại cần thiết, còn tất cả những thứ khác là sự tồn tại tùy thuộc vào, nghĩa là chúng có thể không tồn tại. Tuy nhiên, nếu Đức Chúa Trời không tồn tại, thì cũng không có bất cứ điều nào khác tồn tại. Chỉ một mình Ngài là sự tồn tại cần thiết mà mọi thứ khác hiện tồn tại – một thực tế mà Gióp nói: "Nếu Ngài chỉ lo nghĩ đến chính mình,Thu lại thần linh và hơi thở của Ngài. Thì mọi loài xác thịt sẽ cùng chết với nhau. Và loài người trở về cát bụi" (Gióp 34:14–15).

Thứ ba, Đức Chúa Trời là sự tồn tại cá nhân. Chữ cá nhân trong ngữ cảnh này không miêu tả tính cách (ví dụ: khôi hài, cởi mở, v...v…) mà đúng hơn nó có nghĩa là "có ý định". Đức Chúa Trời là sự tồn tại có mục đích là Đấng có ý chí, sáng tạo và điều khiển các sự kiện để phù hợp với Ngài. Tiên tri Ê-sai đã viết: "Hãy nhớ lại những việc trước đây, từ thời xa xưa. Vì Ta là Đức Chúa Trời, chẳng có Chúa nào khác. Ta là Đức Chúa Trời, chẳng có ai giống như Ta. Từ ban đầu, Ta đã báo trước việc cuối cùng. Và đã nói từ thuở xưa những việc chưa thực hiện. Ta đã phán: 'Kế hoạch của Ta sẽ thành tựu. Và Ta sẽ thực hiện mọi điều Ta muốn'" (Ê-sai 46:9–10).

Thứ tư, Đức Chúa Trời là sự tồn tại ba ngôi một thể. Sự thật này là một bí ẩn, nhưng toàn bộ Kinh Thánh nói đến sự kiện này. Kinh Thánh nói rõ ràng rằng chỉ có một Đức Chúa Trời: "Hỡi Y-sơ-ra-ên! Hãy nghe: Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là Giê-hô-va có một không hai" (Phục truyền luật lệ ký 6:4). Nhưng Kinh Thánh cũng tuyên bố rằng Chúa ở dạng số nhiều. Trước khi Chúa Giê-xu lên trời, Ngài truyền lệnh cho các môn đồ của Ngài: "Vậy, hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ Ta, hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh làm báp-têm cho họ" (Ma-thi-ơ 28:19). Hãy chú ý đến chữ "danh" số ít trong câu; nó không nói "những danh" để nói đến ba vị thần. Có một danh thuộc về ba Người tạo nên Chúa ba ngôi.

Ở những nơi khác nhau trong Kinh Thánh cũng gọi rõ ràng là Đức Chúa Cha, Đức Chúa Giê-xu và Đức Thánh Linh. Ví dụ, thực tế rằng Chúa Giê-xu có sự tự tồn tại và là nguyên nhân đầu tiên của mọi thứ được nêu trong những câu đầu tiên của Giăng: "Muôn vật đều do Ngài tạo dựng, không một loài thọ tạo nào được tạo dựng mà không bởi Ngài.Trong Ngài có sự sống …" (Giăng 1:3–4). Kinh Thánh cũng nói rằng Chúa Giê-xu là sự tồn tại cần thiết: "Ngài có trước muôn vật, và muôn vật được giữ vững trong Ngài" (Cô-lô-se 1:17).

Thứ năm, Đức Chúa Trời là sự tồn tại yêu thương. Cũng giống như nhiều thứ có thể tồn tại nhưng chỉ có một thứ có thể sự tồn tại, con người và những sinh vật khác có thể có và trải nghiệm tình yêu, nhưng chỉ một điều có thể tình yêu. Giăng 4:8 làm cho lời tuyên bố bản thể học đơn giản, "Đức Chúa Trời là tình yêu thương".

Đức Chúa Trời là gì? Đức Chúa Trời là Đấng duy nhất có thể nói, "Ta là Đấng tự hữu hằng hữu". Đức Chúa Trời là sự tồn tại thánh khiết, tự tồn tại, và nguồn của mọi thứ khác có sự tồn tại. Ngài là sự cần thiết duy nhất, có mục đích/cá nhân, và có cả sự thống nhất và đa dạng.

Đức Chúa Trời cũng là tình yêu. Ngài mời bạn tìm kiếm Ngài và khám phá tình yêu Ngài dành cho bạn trong Lời Ngài và trong cuộc đời của Con trai của Ngài là Chúa Giê-xu Christ, Đấng đã chết vì tội lỗi của bạn và tạo ra một cách để bạn sống với Ngài mãi mãi.

English

Trở lại trang chủ tiếng Việt

Đức Chúa Trời là gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries