settings icon
share icon
Câu hỏi

Đức Chúa Trời có nghe / Trả lời cầu nguyện của những tội nhân hay những người không tin?

Trả lời


Giăng 9:31 công bố: “Chúng ta vẫn biết Đức Chúa Trời chẳng nhậm lời kẻ có tội, mà nếu ai kính sợ Đức Chúa Trời, làm theo ý muốn Ngài, thì Ngài nhậm lời.” Điều này cũng được cho biết rằng "Lời cầu nguyện duy nhất mà Chúa nghe từ một người có tội là lời cầu nguyện về sự cứu rỗi." Kết quả là, một số người tin rằng Đức Chúa Trời không nghe hoặc sẽ không bao giờ trả lời những lời cầu nguyện của một người không tin. Trong bối cảnh đó, mặc dù, Giăng 9:31 nói rằng Đức Chúa Trời không thực hiện phép lạ thông qua một người không tin. Trước nhất Giăng 5: 14-15 cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời đáp lời cầu nguyện dựa trên việc họ cầu hỏi theo ý muốn của Ngài. Nguyên tắc này, có lẽ, áp dụng đối với người chưa tin. Nếu một người không tin cầu hỏi Chúa bằng lời cầu xin theo ý muốn của Ngài, không có gì ngăn cản Đức Chúa Trời đáp lời cầu nguyện khi lời cầu nguyện đó theo ý muốn của Ngài.

Một số đoạn Kinh Thánh mô tả Đức Chúa Trời nghe và trả lời những lời cầu xin của người không tin. Trong hầu hết các trường hợp, lời cầu nguyện có liên quan đến một hoặc hai lý do: Đức Chúa Trời đáp lại tiếng khóc của tấm lòng (Dầu cho trạng thái tiếng khóc than có hướng về Đức Chúa Trời hay không). Trong một số các trường hợp này, lời cầu nguyện dường như được kết hợp với sự ăn năn. Nhưng trong trường hợp khác, các lời cầu nguyện đơn giản chỉ là cho nhu cầu trần thế hoặc phước lành, và Đức Chúa Trời trả lời hoặc là vì lòng thương xót hoặc để đáp ứng với sự tìm kiếm chân thành hay đức tin của con người. Dưới đây là một số đoạn liên quan với lời cầu nguyện của người không tin:

Những người dân thành Ni-ni-ve đã cầu nguyện xin cho Ni-ni-ve có thể được tha (Giô-na 3: 5-10). Đức Chúa Trời nhậm lời cầu nguyện này và không hủy diệt thành phố Ni-ni-ve như Ngài đã hăm dọa.

A-ga xin Đức Chúa Trời bảo vệ con trai mình là Ích-ma-ên (Sáng 21: 14-19). Đức Chúa Trời không chỉ bảo vệ Ích-ma-ên, Đức Chúa Trời còn ban phước cho ông cực thịnh.

Trong 1 Các Vua 21: 17-29, đặc biệt là các câu 27-29, A-háp kiêng ăn và than khóc khi nghe lời của tiên tri Ê-li nói liên quan đến con cháu của ông. Đức Chúa Trời đáp lại bằng cách không mang lại tai họa trong thời gian A-háp.

Một người đàn bà dân ngoại từ vùng Ty-rơ và Si-đôn cầu xin Chúa Giê Su giải cứu con gái mình khỏi ma quỷ (Mác 7: 24-30). Chúa Giê Su đã đuổi quỷ ra khỏi con gái của người đàn bà này.

Cọt Nây, một người đội trưởng quân đội La-mã trong Công vụ các sứ đồ đoạn 10, được sứ đồ Phi-e-rơ đến thăm để đáp ứng với Cọt Nây là người công bình. Công vụ 10: 2 nói với chúng ta rằng Cọt Nây "đã thường xuyên cầu nguyện với Đức Chúa Trời."

Đức Chúa Trời làm những lời hứa đó áp dụng cho tất cả (Người được cứu và chưa được cứu như nhau) như Giê-rê-mi 29:13: " Các ngươi sẽ tìm ta, và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng." Đây là trường hợp dành cho Cọt Nây trong Công vụ 10: 1-6. Nhưng có rất nhiều lời hứa mà tùy theo nội dung của đoạn văn, là dành riêng cho các Cơ Đốc nhân mà thôi. Bởi vì những Cơ Đốc nhân đã nhận Đức Chúa Giê Su là Đấng Cứu Thế, họ được khuyến khích hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước để tìm sự giúp đỡ trong lúc có nhu cần (Hê-bơ-rơ 4: 14-16). Chúng ta được cho biết rằng khi chúng ta cầu xin bất cứ điều gì theo ý muốn của Đức Chúa Trời, Ngài nghe và ban cho chúng ta những gì chúng ta cầu xin (1 Giăng 5: 14-15). Có rất nhiều lời hứa khác cho các Cơ Đốc nhân liên quan đến cầu nguyện (Mat 21:22; Gi 14:13, 15: 7). Vâng thế thì có những trường hợp trong đó Đức Chúa Trời không trả lời những lời cầu nguyện của một người không tin. Đồng thời, trong ân điển và lòng thương xót của Ngài, Đức Chúa Trời có thể can thiệp vào cuộc sống của những người không tin để đáp ứng lại những lời cầu nguyện của họ.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Đức Chúa Trời có nghe / Trả lời cầu nguyện của những tội nhân hay những người không tin?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries