settings icon
share icon
Câu hỏi

Tại sao Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời ghen tương?

Trả lời


Điều quan trọng là phải hiểu từ "ghen tương" được sử dụng như thế nào. Việc sử dụng nó trong Xuất Ai Cập ký 20: 5 để mô tả Đức Chúa Trời khác với cách nó được sử dụng để mô tả các tội lỗi của sự ghen tương (Ga-la-ti 5:20). Khi chúng ta dùng chữ "ghen tương", chúng ta sử dụng nó trong ý nghĩa của cảm giác rất ghen tị với những người có một cái gì đó mà chúng ta không có. Một người có thể là ghen tị hay ghen tị với người khác vì anh ta hay cô ấy có một chiếc xe hơi đẹp hay nhà cửa (của cải). Hoặc một người có thể là ghen tị hay ganh ghét với người khác vì một số khả năng hay tài ba mà người khác có (chẳng hạn như khả năng thể thao). Một ví dụ khác là một người có thể ghen tị hay ganh ghét với người khác vì vẻ đẹp của anh ấy hay cô ấy.

Trong Xuất Ê-díp-tô ký 20: 5 không nói rằng Đức Chúa Trời ghen tỵ hay ganh ghét bởi vì một ai đó có điều gì Ngài muốn hay Ngài cần. Xuất 20: 4-5 Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp nầy, hoặc trong nước dưới đất. Ngươi chớ quì lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó; vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ tà, hễ ai ghét ta, ta sẽ nhân tội tổ phụ phạt lại con cháu đến ba bốn đời.” Chú ý rằng Đức Chúa Trời ghen tỵ khi một ai đó cho người khác những điều đúng ra thuộc về Ngài.

Trong những câu này, Đức Chúa Trời đang nói về những người làm thần tượng và quỳ xuống thờ lạy những thần tượng thay vì dành cho Đức Chúa Trời sự thờ phượng mà thuộc về chỉ một mình Ngài. Đức Chúa Trời là sở hữu chủ của việc thờ phượng và sự thờ phượng đó thuộc về Ngài. Đó là một tội (như Đức Chúa Trời đã chỉ ra trong điều răn này) nếu thờ phượng hoặc hầu việc bất cứ điều gì khác hơn là Đức Chúa Trời. Nó là một tội lỗi khi chúng ta ham muốn, hoặc chúng ta đang ghen tị, hay chúng ta đang ghen ghét với ai đó bởi vì người ấy có một cái gì đó mà chúng ta không có. Nó được sử dụng khác với từ ngữ "ghen tị" khi Đức Chúa Trời nói Ngài là ghen tị. Ngài ghen tị những gì thuộc về Ngài; thờ phượng và hầu việc thuộc về chỉ một mình Ngài, và sẽ được dâng cho duy nhất một mình Ngài.

Có lẽ một ví dụ thực tế sẽ giúp chúng ta hiểu được sự khác biệt. Nếu một người chồng nhìn thấy một người đàn ông tán tỉnh vợ mình, anh ấy ghen là đúng, chỉ anh ấy có quyền tán tỉnh với vợ. Đây là loại ghen tuông không phải là tội lỗi. Thay vào đó, nó là hoàn toàn thích hợp. Ghen vì cái gì mà Đức Chúa Trời tuyên bố thuộc về bạn điều ấy là tốt và phù hợp. Ghen là một tội lỗi khi nó là một ham muốn về những điều gì đó không thuộc về bạn. Thờ phượng, khen ngợi, danh dự, và thờ lạy thuộc về một mình Đức Chúa Trời, vì chỉ có Ngài là thật sự xứng đáng của những điều này. Vì vậy, Đức Chúa Trời ghen tị là đúng khi sự thờ phượng, khen ngợi, danh dự, hoặc quỳ lạy được dành cho thần tượng. Đây chính là sự ghen tị của sứ đồ Phao-lô mô tả trong 2 Cor 11: 2, " Vì về anh em, tôi rất sốt sắng như sự sốt sắng của Đức Chúa Trời...”

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Tại sao Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời ghen tương?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries