settings icon
share icon
Câu hỏi

Sự sống có tồn tại sau cái chết hay không?

Trả lời


Câu hỏi về sự tồn tại của sự sống sau cái chết là một câu hỏi muôn thuở. Sự sống có tồn tại sau cái chết hay không? Gióp nói thay cho tất cả chúng ta khi thốt lên rằng : “Loài người bởi người nữ sanh ra, sống tạm ít ngày, bị đầy dẫy sự khốn khổ. Người sanh ra như cỏ hoa rồi bị phát; Người chạy qua như bóng không ở lâu dài…Nếu loài người chết có sống lại được chăng!” (Gióp 14:1-2,14). Giống như Gióp, hầu như tất cả chúng ta đều không có câu trả lời cho câu hỏi này. Sau khi chúng ta qua đời thì chính xác điều gì sẽ xảy ra? Có phải đơn giản là chúng ta thôi tồn tại? Có phải đời sống là cánh cửa quay vòng của sự ra đi và quay lại trần gian để đạt đến một cá thể cao quí? Có phải mọi người đi đến cùng một nơi hay những nơi khác nhau? Có Thiên đàng và địa ngục không?

Kinh Thánh nói với chúng ta rằng không những chỉ có sự sống sau cái chết, nhưng còn là sự sống đời đời rất vinh hiển mà “ Ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe, và lòng người chưa nghĩ đến, nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người yêu mến Ngài” (I Cô-rinh-tô 2:9). Chúa Giê-xu Christ, chính Đức Chúa Trời trong hình hài con người, đã đến thế gian để ban cho chúng ta món quà sự sống đời đời. “Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh” (Ê-sai 53:5). Những hình phạt mà chúng ta đáng phải chịu đã được Chúa gánh lấy và Ngài dâng chính mạng sống của Ngài làm của lễ chuộc tội. Ba ngày sau, Ngài đã sống lại minh chứng rằng Ngài đắc thắng sự chết . Ngài còn ở lại thế gian trong bốn mươi ngày và được hàng ngàn người làm chứng trước khi Ngài thăng thiên về Thiên đàng. Rô-ma 4:25 nói: “Ngài đã bị nộp vì tội lỗi chúng ta, và sống lại vì sự xưng công bình của chúng ta.”

Sự sống lại của Chúa Giê-xu là bằng chứng hiển nhiên. Sứ đồ Phao-lô đã thách thức những ai nghi ngờ các nhân chứng về tính xác thực về điều này và không ai có thể minh chứng đây không phải là sự thật. Sự sống lại của Chúa Giê-xu là nền tảng trong niềm tin Cơ Đốc giáo. Do Chúa Giê-xu Christ đã sống lại sau khi chết , chúng ta cũng có niềm tin là chúng ta cũng sẽ được sống lại như vậy. Sự sống lại của Chúa Giê-xu là bằng chứng chủ yếu cho sự sống sau cái chết. Đấng Christ chỉ là người đầu tiên cho một đám đông lớn những người sẽ được sống lại. Sự chết về thuộc thể đến thế gian qua một người là A-đam, là người mà tất cả chúng ta đều có liên hệ. Nhưng những ai đã được nhận vào đại gia đình của Đức Chúa Trời qua niềm tin vào Chúa Giê-xu sẽ được ban cho sự sống mới (I Cô-rinh-tô 15: 20-22). Cũng giống như cách Đức Chúa Trời đã khiến Chúa Giê-xu sống lại, chúng ta cũng sẽ được sống lại khi Chúa Giê-xu tái lâm (I Cô-rinh-tô 6: 14).

Mặc dù chúng ta cuối cùng đều sẽ sống lại, nhưng không phải tất cả đều lên thiên đàng. Mỗi người phải đưa ra lựa chọn đó trong đời này và lựa chọn này sẽ quyết định nơi ở đời đời của người đó. Kinh thánh cho biết mỗi người được định sẽ chết một lần, rồi sự đoán phạt sẽ đến (Hê-bơ-rơ 9: 27). Những ai đã được xưng công bình bởi đức tin trong Đấng Christ sẽ hưởng sự sống đời đời trên thiên đàng, còn những ai chối bỏ Đấng Christ là Cứu Chúa sẽ chịu hình phạt đời đời nơi hoả ngục (Ma-thi-ơ 25: 46). Hoả ngục, cũng như thiên đàng, không đơn giản là một tình trạng hiện hữu mà là một nơi chốn. Đó là nơi mà những kẻ không công bình sẽ chịu cơn giận đời đời, không bao giờ dứt của Chúa. Hoả ngục được miêu tả là một vực sâu (Lu-ca 8: 31; Khải huyền 9: 1) và hồ lửa và diêm nơi những kẻ ở đó sẽ bị chịu khổ ngày và đêm cho đến đời đời (Khải huyền 20: 10). Tại hoả ngục, sẽ có khóc lóc và tiếng nghiến răng cho thấy nỗi thống khổ và giận dữ (Ma-thi-ơ 13: 42).

Đức Chúa Trời không vui về sự chết của kẻ dữ, nhưng Ngài mong muốn họ từ bỏ đường lối hung dữ để được sự sống (Ê-xê-chi-ên 33:11). Nhưng Ngài không ép buộc chúng ta tin nhận; nếu chúng ta chọn khước từ Ngài, Ngài chấp nhận sự lựa chọn của chúng ta là sống xa cách Ngài đời đờiĐời sống trên đất này là một cuộc thử nghiệm – Một sự chuẩn bị cho những gì sắp đến. Đối với người tin Chúa, sự sống sau cái chết là sự sống đời đời với Chúa trên thiên đàng. Còn với người không tin Chúa, sự sống sau cái chết là sự đời đời trong hồ lửa. Làm sao chúng ta nhận được sự sống đời đời sau khi chết và tránh được sự đời đời trong hồ lửa? Chỉ có một con đường duy nhất: Tin vào Chúa Giê-xu Christ.. Chúa Giê-xu phán : “Ta là sự sống lại và sự sống, kẻ nào tin Ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi. Còn ai sống và tin Ta thì không hề chết…” (Giăng 11:25-26)

Món quà của sự sống đời đời ban cho tất cả mọi người. “Ai tin Con thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin Con thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó” (Giăng 3:36). Sau khi chết chúng ta không còn cơ hội để nhận lãnh món quà của sự cứu rỗi từ Chúa nữa. Điểm đến đời đời của chúng ta được quyết định bởi việc chúng ta tiếp nhận hay từ chối Chúa Giê-xu Christ khi sống trên đất này . “Kìa, hiện nay là thì thuận tiện; kìa, hiện nay là ngày cứu rỗi” (2 Cô-rinh-tô 6:2). Nếu chúng ta tin rằng sự chết của Chúa Giê-xu Christ đã đền tội phản nghịch Đức Chúa Trời của chúng ta, chúng ta được bảo đảm không chỉ một cuộc sống đầy ý nghĩa trên đất mà còn có cuộc sống đời đời trong sự hiện diện của Đấng Christ.

Bạn có quyết định tin nhận Đấng Christ vì những gì mà bạn vừa đọc không? Nếu có, xin bạn vui lòng nhấn vào nút nhấn bên dưới: “Hôm nay tôi bằng lòng tin nhận Đấng Christ”.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Sự sống có tồn tại sau cái chết hay không?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries