settings icon
share icon
Câu hỏi

Cuộc sống Cơ Đốc nhân được cho là như thế nào?

Trả lời


Cuộc sống của Cơ Đốc nhân được cho là một cuộc sống bởi đức tin (Rô-ma 1:17; Ga-la-ti 2:20). Chính nhờ đức tin mà chúng ta bước vào đời sống Cơ Đốc, và chính nhờ đức tin mà chúng ta sống hết mình. Khi chúng ta bắt đầu đời sống Cơ Đốc (bằng cách đến với Chúa Giê-su để được tha thứ tội lỗi), chúng ta hiểu rằng những gì chúng ta đang tìm kiếm không thể có được bằng bất kỳ phương tiện nào khác ngoài đức tin (Ê-phê-sô 2:8). Chúng ta không thể tự tìm cách lên thiên đàng, bởi vì không có việc gì chúng ta có thể làm trong khả năng của chúng ta sẽ là đủ (Ê-sai 64:6). Những người tin rằng họ có thể đạt được sự sống đời đời bằng cách tuân thủ các quy tắc và quy định — một danh sách những điều được làm và không được làm – bác bỏ những điều mà Kinh Thánh đã dạy rõ rang (Công vụ 15:10). "Vả lại chẳng hề có ai cậy luật-pháp mà được xưng công bình trước mặt Đức Chúa Trời, điều đó là rõ-ràng lắm, vì người công bình sẽ sống bởi đức tin (Ga-la-ti 3:11). Những người Pha-ri-si thời Chúa Giê-su đã từ chối Chúa chính vì Ngài đã nói với họ sự thật này, rằng tất cả những việc làm chính đáng của họ là vô giá trị và chỉ có niềm tin vào Đấng cứu thế mới có thể cứu được họ.

Trong Rô-ma 1, Phao-lô nói rằng phúc âm của Chúa Giê-su Christ là sức mạnh cứu rỗi chúng ta, phúc âm là tin mừng rằng tất cả những ai tin vào Ngài, sẽ có sự sống đời đời. Khi chúng ta bước vào đời sống Cơ Đốc bằng niềm tin vào tin mừng này, chúng ta sẽ thấy đức tin của mình được tăng lên vì chúng ta ngày càng biết nhiều hơn về Chúa – Đấng đã cứu chúng ta (Ê-phê-sô 4:15-16; 1 Phi-ê-rơ 2:2; 3:18). Phúc âm của Chúa Giê-su thực sự bày tỏ về Chúa cho chúng ta vì chúng ta được sống gần hơn với Chúa mỗi ngày. Rô-ma 1:17 chép rằng: "vì trong Tin-lành nầy có bày-tỏ sự công-bình của Đức Chúa Trời, bởi đức-tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa, như có chép rằng: Người công-bình sẽ sống bởi đức tin." Chính vì thế mà một phần của đời sống Cơ Đốc là phải siêng năng đọc và học tập Lời Chúa, kèm theo sự cầu nguyện để hiểu và có được sự khôn ngoan cũng như cho một mối quan hệ gần gũi hơn, mật thiết hơn với Chúa qua Đức Thánh Linh.

Cuộc sống Cơ Đốc nhân cũng được cho là sự chết của con người cũ để sống một cuộc sống mới bởi đức tin (Lu-ca 9:23-24; Giăng 12:24-26; 1 Cô-rinh-tô 4:9; 2 Cô-rinh-to 4:10-12). Phao-lô từng nói với người Ga-la-ti rằng: "Tôi đã bị đóng đinh vào thập-tự-giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác-thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi (Ga-la-ti 2:20)". Bị đóng đinh với Chúa Giê-su có nghĩa là chúng ta coi bản chất cũ của chúng ta như bị đóng đinh vào thập tự giá và chúng ta chọn sống một đời sống mới, chính là đời sống trong Đấng Christ (2 Cô-rinh-tô 5:17). Đấng đã yêu thương và chịu chết cho chúng ta nay sống trong chúng ta, và cuộc sống chúng ta sống là nhờ niềm tin vào Ngài. Sống đời sống Cơ Đốc nhân có nghĩa là hy sinh những ham muốn, tham vọng và vinh quang của chính chúng ta và thay thế chúng bằng những điều làm đẹp lòng Chúa. Chúng ta chỉ có thể làm điều này bằng quyền năng của Ngài thông qua đức tin mà Ngài ban cho chúng ta bởi ân điển của Ngài. Một phần của đời sống Cơ đốc nhân chính là cầu nguyện cho đến cuối cùng.

Cuộc sống Cơ Đốc nhân cũng được cho là phải kiên trì đến cùng. Hê-bơ-rơ 10:38-39 giải quyết vấn đề này bằng cách trích dẫn từ tiên tri Habukkuk trong Cựu Ước: "Người công bình của ta sẽ cậy đức tin mà sống, nhưng nếu lui đi thì linh hồn ta chẳng lấy làm đẹp chút nào". Chúa không hài lòng với những người bỏ Chúa sau khi đã cam kết theo Ngài, nhưng những người sống theo đức tin sẽ không bao giờ rút lui, bởi vì họ được giữ bởi Đức Thánh Linh, Ngài sẽ bảo đảm với chúng ta rằng chúng ta sẽ tiếp tục theo Chúa cho đến cuối cùng (Ê-phê-sô 1:13-14). Tác giả Hê-bơ-rơ tiếp tục xác minh sự thật này trong câu 39: "Về phần chúng ta, nào phải là kẻ lui đi cho hư-mất đâu, bèn là kẻ giữ đức tin cho linh hồn được cứu rỗi". Người tin Chúa thực sự là người tin đến cuối cùng (so sánh Ma-thi-ơ 24:13; 1 Giăng 2:19).

Vì vậy, đời sống Cơ Đốc nhân là một đời sống bởi đức tin vào Chúa — là Đấng đã cứu chúng ta, trao quyền cho chúng ta, niêm ấn cho chúng ta với cuộc sống đời đời trên thiên đàng và nhờ quyền năng của Người mà chúng ta được gìn giữ mãi mãi. Đời sống đức tin hàng ngày là một đời sống phát triển và củng cố khi chúng ta biết tìm kiếm Chúa trong Lời Ngài và qua lời cầu nguyện, cũng như khi chúng ta hợp nhất với các Cơ Đốc nhân khác- là những người có mục tiêu trở lên giống với Chúa giống như chúng ta (Rô-ma 8:29-30).

English

Trở lại trang chủ tiếng Việt

Cuộc sống Cơ Đốc nhân được cho là như thế nào?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries