settings icon
share icon
Câu hỏi

Địa ngục có thật không? Địa ngục có phải đời đời?

Trả lời


Thật thú vị là tỉ lệ những người tin vào sự tồn tại của Thiên đàng cao hơn tin vào sự tồn tại của địa ngục. Dầu vậy theo lời Kinh Thánh địa ngục có thật cũng như thiên đàng. Kinh Thánh dạy rõ ràng và dứt khoát rằng địa ngục là một nơi thực sự mà kẻ dữ, người không tin bị đày đến sau khi chết. Chúng ta tất cả đều phạm tội chống lại với Đức Chúa Trời (Rô-ma 3:23). Hình phạt công bình dành cho tội lỗi đó là sự chết (Rô-ma 6:23). Vì tất cả tội lỗi cao nhất của chúng ta là chống lại Đức Chúa Trời (Thi Thiên 51:4), vì Đức Chúa Trời là Đấng vô hạn và đời đời. Sự hình phạt cho tội lỗi, cái chết, cũng phải là vô hạn và vĩnh cửu. Địa ngục là sự chết vô hạn và đời đời mà chúng ta gặt được bởi vì tội lỗi của chúng ta.

Sự hình phạt của kẻ dữ chết trong địa ngục được mô tả trong toàn bộ Kinh Thánh như là hồ lửa đời đời" (Ma-thi-ơ 25:41), "Lửa không thể dập tắt" (Ma-thi-ơ 3:12), "Xấu hổ và bị khinh muôn đời" (Đa-ni-ên 12:2), một nơi nơi "lửa không hề tắt" (Mác 9:44-49), một nơi "đau khổ" và "lửa đốt " (Lu-ca 16:23-24), "hủy diệt mãi mãi" (II Tê-sa-lô-ni-ca 1:9), một nơi "khói của nổi đau khổ tăng mãi mãi và muôn đời" (Khải Huyền 14:10-11), một hồ "lưu huỳnh cháy", nơi kẻ dữ "đau khổ ngày đêm mãi mãi và muôn đời" (Khải Huyền 20:10).

Hình phạt của kẻ dữ trong địa ngục không bao giờ kết thúc cũng như hạnh phúc của người công bình trong thiên đàng. Chính Chúa Giê-xu chỉ ra rằng các hình phạt trong địa ngục mãi mãi cũng như cuộc sống ở trên thiên đàng (Ma-thi-ơ 25:46). Kẻ dữ là đối tượng mãi mãi thuộc cơn giận và sự thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Những người trong địa ngục sẽ thừa nhận sự công bình trọn vẹn của Đức Chúa Trời (Thi Thiên 76:10). Những ai ở địa ngục sẽ biết rằng hình phạt của họ là chính đáng mà chính họ xứng đáng bị phạt (Phục truyền 32:3-5). Đúng, địa ngục có thật. Đúng, địa ngục là nơi của đau khổ và trừng phạt kéo dài mãi mãi không bao giờ hết, không có kết thúc. Ngợi khen Ðức Chúa Trời qua Chúa Giê-xu, chúng ta có thể thoát khỏi số phận này mãi mãi (Giăng 3:16, 18, 36).

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Địa ngục có thật không? Địa ngục có phải đời đời?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries