settings icon
share icon
Câu hỏi

Tại sao đi nhóm lại tại hội thánhquan trọng?

Trả lời


Kinh Thánh nói chúng ta cần đi nhóm lại tại hội thánhđể chúng ta có thể thờ phượng Đức Chúa Trời chung với các tín hữu khác và được nghe giảng dạy lời của Ngài để được lớn lên phần tâm linh của chúng ta. Hội thánh đầu tiên "chuyên tâm giữ lời dạy của các sứ đồ, mối thông công với anh em, lễ bẻ bánh, và sự cầu nguyện" (Công vụ 2:42). Chúng ta nên làm theo tấm gương của họ. Ở thời đó, họ không có một toà nhà hội thánh riêng biệt, nhưng "ngày nào họ cũng chuyên tâm đến đền thờ; và từ nhà nầy đến nhà khác, họ bẻ bánh và dùng bữa cùng nhau với lòng vui vẻ, chân thành" (Công Vụ 2:46). Cho dù nhóm lại ở đâu đi nữa, họ đều có sự thông công với nhau và giảng dạy lời Chúa.

Việc nhóm lại tại hội thánh không chỉ là "nhã ý"; nhưng đó là ý muốn của Chúa dành cho những tín hữu. Hê-bơ-rơ 10:25 dạy rằng chúng ta không nên "bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau; nếu anh em thấy ngày của Chúa càng gần chừng nào thì càng phải làm như vậy chừng nấy." Ngay ở những hội thánh đầu tiên, cũng có những người đã có thói quen bỏ qua sự nhóm lại với các tín hữu khác. Tác giả Hê-bơ-rơ dạy rằng đó không phải là chiều hướng tích cực. Đặc biệt là khi ngày sau rốt đang đến gần, điều đó càng khiến chúng ta tận tâm hơn với việc nhóm lại.

Hội thánh là nơi mà các tín hữu có thể yêu thương lẫn nhau (I Giăng 4:12), khích lệ lẫn nhau (Hê-bơ-rơ 3:13), "thúc đẩy" lẫn nhau (Hê-bơ-rơ 10:24), phục vụ lẫn nhau (Ga-la-ti 5:13), hướng dẫn cho nhau (Rô 15:14), tôn trọng nhau (Rô-ma 12:10), có lòng tốt và thương xót với nhau (Ê-phê-sô 4:32).

Khi một người tin Chúa Giê-xu Christ để được cứu rỗi, người ấy trở thành một thành viên của cơ thể Đấng Christ (I Cô-rinh-tô 12:27). Để cho một cơ thể Hội Thánh hoạt động tốt đẹp, tất cả các bộ phận cơ thể cần phải có mặt và làm việc (I Cô-rinh-tô 12:14-20). Nhóm lại tại hội thánh không cũng chưa đủ; chúng ta nên tham gia vào trọng một công tác phục vụ nào đó, sử dụng ân tứ thuộc linh mà Chúa đã ban cho chúng ta (Ê-phê-sô 4:11-13). Một tín hữu sẽ không bao giờ đạt được trưởng thành tâm linh trọn vẹn mà không cần sự hỗ trợ và khuyến khích của các tín hữu khác (I Cô-rinh-tô 12:21-26).

Vì những lí do nêu trên, và còn nhiều lí do khác nữa, việc nhóm lại, tham gia, và thông công tại hội thánh nên là một thói quen trong đời sống của một tín hữu. Nhóm lại hàng tuần không phải là vấn đề "bắt buộc", nhưng những ai thuộc về Đấng Christ thì sẽ có mong muốn thờ phượng Chúa, tiếp nhận lời Ngài, và thông công với những tín hữu khác.

Chúa Giê-xu là Đá góc nhà của Hội thánh (1 Phi-e-rơ 2:6), và chúng ta "như những hòn đá sống mà xây nên ngôi nhà thiêng liêng, và nhờ Đức Chúa Jêsus Christ mà làm chức tế lễ thánh, để dâng sinh tế thiêng liêng, đẹp lòng Đức Chúa Trời" (1 Phi-e-rơ 2:5). Chúng ta chính là vật liệu mà Chúa sử dụng để xây dựng ngôi nhà "thuộc linh", nên chúng ta sẽ có được sự liên kết tự nhiên với những tín hữu khác, và sự liên kết đó được thể hiện qua việc "đi nhóm" hàng tuần tại hội thánh.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Tại sao đi nhóm lại tại hội thánhquan trọng?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries