settings icon
share icon
Câu hỏi

Đào tạo môn đồ (Môn đồ hóa) theo Đấng Christ là gì?

Trả lời


Theo định nghĩa, môn đồ là một người bước theo, người đảm trách và giúp truyền bá giáo lý cho người khác. Một môn đồ theo Đấng Christ là một người đảm trách và giúp đỡ trong việc truyền bá tin lành về Chúa Giê-su Christ. Đào tạo môn đồ theo Đấng Christ là quá trình các môn đồ trưởng thành trong Cứu Chúa Giê-su Christ và được trang bị bởi Chúa Thánh Linh, là Đấng hiện diện trong lòng chúng ta, để vượt qua những áp lực và thử thách của cuộc sống hiện tại này và ngày càng trở nên giống Đấng Christ. Quá trình này đòi hỏi các tín hữu phải đáp ứng lại lời thúc giục của Chúa Thánh Linh để xem xét ý tưởng, lời nói và hành động của mình và so sánh chúng với Lời Chúa. Điều này đòi hỏi chúng ta phải suy gẫm Lời Chúa, nghiên cứu, cầu nguyện và làm theo mỗi ngày. Ngoài ra, chúng ta nên luôn sẵn sàng đưa ra lời chứng về sự trông cậy (hy vọng) ở trong chúng ta (1 Phi-e-rơ 3:15) và môn đồ hóa những người khác để bước đi trong con đường của Ngài. Theo Kinh Thánh, trở thành môn đồ đi theo Đấng Christ liên quan đến sự tăng trưởng cá nhân được đặc trưng bởi những điều sau đây:

1. Đặt Chúa Giê-su lên hàng đầu trong mọi việc (Mác 8:34-38). Người môn đồ của Đấng Christ cần phải tách biệt khỏi thế gian. Sự tập chú của chúng ta nên hướng vào Chúa và làm vui lòng Ngài ở mọi lãnh vực trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta phải từ bỏ cái tôi và đặt Đấng Christ làm trung tâm điểm.

2. Làm theo lời dạy của Chúa Giê-su (Giăng 8:31-32). Chúng ta phải là những đứa trẻ biết vâng lời và làm theo Lời Chúa. Sự vâng phục là thử thách đức tin lớn nhất vào Đức Chúa Trời (Giăng 14:15, 21, 23; cf. 1 Sa-mu-ên 28:18), và Chúa Giê-su là tấm gương hoàn hảo của sự vâng phục khi Ngài sống một cuộc đời trên đất hoàn toàn vâng phục Chúa Cha cho đến chết (Phi-líp 2:6-8).

3. Kết nhiều quả (Giăng 15:5-8). Công việc của chúng ta không phải sản sinh ra bông trái. Công việc của chúng ta là ở trong Đấng Christ và nếu chúng ta làm như vậy, thì Chúa Thánh Linh sẽ sản sinh ra bông trái và trái này là kết quả sự vâng phục của chúng ta. Khi chúng ta trở nên vâng phục hơn với Chúa và học cách bước đi trên con đường của Ngài, cuộc đời của chúng ta sẽ được biến đổi. Sự biến đổi lớn nhất sẽ diễn ra trong tấm lòng của chúng ta và sự tràn ngập này sẽ là cách ăn nết ở mới (suy nghĩ, lời nói và hành động) thể hiện cho sự thay đổi đó. Sự biến đổi mà chúng ta tìm kiếm được thực hiện từ trong ra ngoài, nhờ quyền năng của Chúa Thánh Linh. Đó không phải là thứ chúng ta có thể tự tạo ra được.

4. Tình yêu thương dành cho các môn đồ khác (Giăng 13:34-35). Chúng ta được biết rằng tình yêu thương cho các tín hữu khác là bằng chứng cho thấy chúng ta là thành viên trong gia đình Đức Chúa Trời (1 Giăng 3:10). Tình yêu được định nghĩa và xây dựng theo 1 Cô-rinh-tô 13:1-13. Những câu này cho chúng ta thấy rằng tình yêu thương không phải là một cảm xúc; nó là hành độgn (việc làm cụ thể). Chúng ta phải đang làm một điều gì đó và dư phần vào tiến trình. Hơn nữa, chúng ta được khuyên phải nghĩ đến người khác hơn là chính mình và để ý đến lợi ích của họ (Phi-líp 2: 3-4). Câu tiếp theo trong Phi-líp (câu 5) thực sự tóm tắt những gì chúng ta phải làm khi nói đến mọi điều trong cuộc sống: "Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có". Thật là một tấm gương hoàn hảo Ngài dành cho chúng ta mọi điều mà chúng ta phải làm trong bước đường đi theo Đấng Christ của chúng ta.

5. Truyền giáo — Môn đồ hóa người khác (Ma-thi-ơ 28: 18-20). Chúng ta phải chia sẻ niềm tin của mình và nói với những người không tin về những thay đổi tuyệt vời mà Chúa Giêsu Christ đã hành động trong cuộc đời của chúng ta. Bất kể mức độ trưởng thành của chúng ta trong đời sống người theo Chúa, chúng ta có một cái gì đó để bày tỏ. Rất thường xuyên, chúng ta tin vào lời nói dối từ Satan rằng chúng ta không thực sự hiểu biết đủ hoặc chưa từng là một Cơ đốc nhân đủ lâu để tạo nên sự khác biệt. Không đúng! Một số điển hình nhiệt tình nhất của đời sống Cơ Đốc Nhân là những tân tín hữu, họ vừa khám phá ra tình yêu tuyệt vời của Đức Chúa Trời. Họ có thể không biết nhiều câu Kinh Thánh hoặc cách nói "đã được công nhận", nhưng họ đã trải nghiệm tình yêu của Đức Chúa Trời hằng sống, và đó chính xác là những gì chúng ta cần chia sẻ.

English

Trở lại trang chủ tiếng Việt

Đào tạo môn đồ (Môn đồ hóa) theo Đấng Christ là gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries